14 Οκτωβρίου, 2015

Ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μεσόγειο

Με μεγάλη πλειοψηφία έκανε αποδεκτή η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέσμη προτάσεων για τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο στις θαλάσσιες μεταφορές.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και ο συντονισμός ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων ώστε να μετατεθεί το δυσανάλογο βάρος ευθύνης που έχουν επωμιστεί τα εμπορικά πλοία στα κράτη μέλη και την ΕΕ έτσι ώστε να αποφευχθούν νέες ανθρώπινες τραγωδίες. Ο ευρωβουλευτής κ. Μίλτος Κύρκος, σκιώδης εισηγητής για τη γνωμοδότηση εκ μέρους της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών δήλωσε:

«Η Μεσόγειος είναι σήμερα το μεγαλύτερο θαλάσσιο μεταναστευτικό πέρασμα στον κόσμο, με πυκνό δίκτυο εμπορικής κίνησης. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, όλοι ότι η τρέχουσα προσφυγική κρίση έχει, μεταξύ άλλων, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον εμπορικό ναυτιλιακό τομέα, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο τόσο τους πρόσφυγες όσο και την ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και των εμπορευμάτων. Τα εμπορικά πλοία σήμερα αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, αφού αναλαμβάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων διάσωσης. Έχουν επωμιστεί όμως ένα ρόλο που δεν τους αναλογεί καθώς δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα κράτη μέλη στις διεθνείς υποχρεώσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Η ΕΕ έχει την ευθύνη για την κατάλληλη ευρωπαϊκή απάντηση. Έτσι με τη γνωμοδότηση ζητούμε από την Επιτροπή και την αναθεώρηση της οδηγίας 2001/51 περί ευθύνης των σκαφών.

Επιπλέον εκτός από την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τα κράτη μέλη και την FRONTEX ζητάμε τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών που θα καταστήσουν δυνατή τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων από τη ζώνη των συγκρούσεων στις ευρωπαϊκές χώρες προορισμού τους υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες. Να ολοκληρωθεί δηλαδή ένας μόνιμος και υποχρεωτικός μηχανισμός επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των προσφύγων στηριγμένος στην αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα.»