8 Οκτωβρίου, 2015

Να αποσυρθεί η διάταξη που απαγορεύει τις μετεγγραφές στους Έλληνες μουσουλμάνους φοιτητές

Να αρθεί άμεσα η ανεξήγητη απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας για την απαγόρευση των μετεγγραφών των φοιτητών της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης

Σε ελληνικά πανεπιστήμια, εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια του νόμου, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη, ο βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

Με το νόμο 2341/1995 και των μετέπειτα υπουργικών αποφάσεων, καθιερώθηκε το μέτρο (θετικής διάκρισης) της ποσόστωσης για την πρόσβαση των νέων της Μειονότητας της Θράκης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτό, η εισαγωγή των μαθητών της Μειονότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται πλέον με ξεχωριστή διαδικασία επιλογής σε αριθμό που αντιστοιχεί στο 0,5% του εκάστοτε γενικού αριθμού εισακτέων.

Η απόφαση αυτή είναι απολύτως συμβατή με το Ελληνικό Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και αποτελεί μια από τις αυτονόητες και αποτελεσματικές επιλογές, ώστε οι νέοι Έλληνες πολίτες- μέλη της Μειονότητας της Θράκης, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο νόμος αποτελεί απόδειξη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ουσιαστικής υποστήριξης της Μειονότητας στην Θράκη, προκειμένου να μετάσχει η ίδια ισότιμα στην κοινωνία και στη χώρα, μέσα στην οποία ζει και εργάζεται.

Οι θέσεις, οι οποίες προβλέπονται ειδικά για τα μέλη της Μειονότητας, είναι επιπλέον του αριθμού των εισακτέων (όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά), δηλαδή κανένας άλλος Έλληνας πολίτης (Ορθόδοξος Χριστιανός ή όποιου άλλου θρησκεύματος) δεν χάνει το δικαίωμα εισαγωγής που έχει κερδίσει με την επίδοσή του σε κάποιο ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Η εξαίρεση των μαθητών της Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήμια από το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας, αποτελεί μια κατάφορα αντισυνταγματική και άδικη πράξη.

Με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ΄υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων», δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής!

Ο Άρειος Πάγος (ΑΠ ) από την πλευρά του θεωρεί ότι το άρθρο 4, παρ.1 του Συντάγματος καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου αλλά και έναντι αυτών ισότητα του νόμου. Έτσι δεσμεύει και τον νομοθέτη , ο οποίος στη ρύθμιση ουσιωδώς όμοιων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν δύναται να μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, διότι επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων.

Συνεπώς, εάν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, ως προς την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που δικαιολογεί την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση δε της συνταγματικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους εις βάρος των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση.

Συνεπώς, με αυτήν την κυβερνητική απόφαση Α) ουσιαστικά αναιρείται το δικαίωμα των παιδιών της Μειονότητάς μας, να έχουν ίση μεταχείριση έναντι του νόμου με τους υπόλοιπους φοιτητές που πέρασαν με πανελλήνιες εξετάσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Β) Η θετική διάκριση του νόμου 2341/95, μετατρέπεται, σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης, σε μειονέκτημα εις βάρος των μαθητών της Μειονότητας στην Θράκη. Γ) Σε μια εποχή που οι οικονομικές δυσκολίες είναι τεράστιες και οι οικογένειες προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν τα έξοδά τους, οι φοιτητές της Μειονότητας που πληρούν τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΙ να μετεγγραφούν σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης ή σε άλλες σχολές της επιλογής τους, αν και το δικαιούνται Δ) Η απόφαση αυτή εγείρει εύλογα ερωτηματικά και αμφιβολίες στα μέλη της Μειονότητας στην Θράκη, για το κατά πόσο τελικά τυγχάνουν ισότιμης μεταχειρίσεως ως φορολογούμενοι πολίτες αυτής της χώρας

Ερωτάται:

Α) Ποιοι οι λόγοι που ώθησαν την κυβέρνηση στην λήψη αυτής της καταφανώς άδικης και αντισυνταγματικής απόφασης;

Β) Σκέπτεστε να αναιρέσετε την άδικη αυτή απόφασή σας και να επιτραπεί η δυνατότητα μετεγγραφών φοιτητών της Μειονότητας της Θράκης σε πανεπιστήμια της ημεδαπής, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα;

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Σχετικά