25 Ιανουαρίου, 2016

«Μπαράζ παρεμβάσεων στη ΓΓΔΕ»

Ενώ ακόμα η Κυβέρνηση καθυστερεί την ανακοίνωση του διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ενώ προβαίνει σε αντικαταστάσεις εξπρές των Γενικών Διευθυντών της και ενώ διαφαίνεται ένα χάσμα στις επιδιώξεις των διαφόρων επιπέδων της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση της ΓΓΔΕ εξαιρούνται από την κανονική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (ΦΕΚ 3380 Β' 2014) μια σειρά από υπηρεσίες.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οι Ειδικές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ ως τις 30.06.2016.

Είναι σαφής πλέον η πρόθεση μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών να δρομολογήσει ευρύτερες αλλαγές στη ΓΓΔΕ πριν τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα, να περιορίσει με αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία της και να επιβάλει τις προσωπικές της επιλογές σε κρίσιμους τομείς της.

Λόγω των ανωτέρω ο Χάρης Θεοχάρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταμιού κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπ. Οικονομικών ρωτώντας αν είναι ενήμερος για τα όσα συμβαίνουν στη ΓΓΔΕ, πως θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της, ποια επείγουσα ανάγκη εξαιρεί από την κανονική διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων τις προαναφερθείσες υπηρεσίες και πως διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ και του νέου επικεφαλής με αυτές τις ενέργειες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών

Ενώ η Κυβέρνηση καθυστερεί την ανακοίνωση για τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και προβαίνει σε ενέργειες για την αντικατάσταση εξπρές των Γενικών Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας, μια νέα απόφαση της ΓΓΔΕ με Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ2016, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 38/18-1-2016 με τίτλο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εξαιρεί από την κανονική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 3380 Β' 2014) μια σειρά από υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση εξαιρεί όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, τις Ειδικές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ ως τις 30.06.2016

Προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τις πραγματικές σκοπιμότητες της ηγεσίας του Υπουργείου ή μέρους αυτής η σπουδή με την οποία δρομολογούνται ευρύτερες αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τη στιγμή που διόλου τυχαία εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η ανακοίνωση του νέου Γενικού Γραμματέα. Με όλες αυτές τις ενέργειες τίθεται εκ των πραγμάτων εν αμφιβόλω η ανεξαρτησία και του νέου επικεφαλής και ολόκληρης της Γενικής Γραμματείας ενώ ανακύπτουν και ερωτήματα για το χάσμα στρατηγικής και τις αποκλίνουσες επιδιώξεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:

1. Είναι ενήμερος για τα όσα συμβαίνουν στη ΓΓΔΕ; Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της; Πώς έχουν επηρεάσει αυτές οι ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών την πορεία των συνομιλιών με τους θεσμούς και την αξιολόγηση;

2. Λόγω ποιας επείγουσας ανάγκης εξαιρεί από την κανονική διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων τις προαναφερθείσες υπηρεσίες; Πως διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του νέου επικεφαλής με αυτές τις ενέργειες;

Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας