9 Ιουνίου, 2015

Το νέο σχέδιο Γιούνκερ σε συνδυασμό με την Πολιτική Συνοχής μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να επιτύχει έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για το Μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής. Συμμετείχαν η Constanze KREHL Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την Περιφερειακή Πολιτική, η Αντιπρόεδρος του ΕΚ Isabelle Thomas , η εισηγήτρια για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2016 Eider Gardiazabal και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για το Μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής. Συμμετείχαν η Constanze KREHL Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την Περιφερειακή Πολιτική, η Αντιπρόεδρος του ΕΚ Isabelle Thomas , η εισηγήτρια για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2016 Eider Gardiazabal και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Μίλτος Κύρκος επεσήμανε ότι η τελευταία μεγάλη κρίση που ακόμα διανύουμε έφερε στην επιφάνεια τις διαρθρωτικές αδυναμίες ιδιαίτερα των περισσότερο ευάλωτων οικονομιών της Ευρώπης και ακύρωσε στην πράξη πολλά χρόνια οικονομικής και κοινωνικής προόδου

Η Πολιτική Συνοχής και γενικά τα Διαρθρωτικά Ταμεία, από μόνα τους είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ιδίως στην σημερινή συγκύρια. Μια έξυπνη, χωρίς αγκυλώσεις, στρατηγική χρήσης τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπές που θα δικαίωναν και θα ισορροπούσαν το Ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά. Άλλωστε πρόκειται για πολιτικές που πηγάζουν από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ιδέας.

Το νέο σχέδιο Γιούνκερ σε συνδυασμό με την Πολιτική Συνοχής μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να επιτύχει έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να βρει τον τρόπο να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και να δώσει ένα νέο προσανατολισμό στις κοινωνίες μας.

Βέβαια για να έχουν προστιθέμενη αξία οι πόροι αυτοί θα πρέπει να ξεπεραστούν διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια, να υπάρχει απλοποίηση των διαδικασιών και διαφάνεια στη χρήση τους. Και το πιο σημαντικό: να υπάρξει σωστή πολιτική επιλογή των τρόπων με τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι. Εδώ η χώρα μας αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς συνήθως τους κατευθύνει προς τη στήριξη του πελατειακού κράτους, της παρασιτικής οικονομίας, θυσία στο βωμό της βραχυπρόθεσμης και επικοινωνιακής διαχείρισης.

9 Ιουνίου 2015