10 Μαρτίου, 2016

Μεταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής της Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τη μεταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως σήμερα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τόσο του προσωπικού όσο και των υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, αναμορφωμένου και αποτελεσματικού ελεγκτικού φορολογικού μηχανισμού. Αντί αυτού έχει μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων, αλλά ένας σχετικά μικρός αριθμός υποθέσεων. Οι υποθέσεις που μεταφέρθηκαν, επελέγησαν με βάση τεχνικά κριτήρια (π.χ. παλαιότητα) και όχι βάσει της βαρύτητας ή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε όρους φορολογικών εσόδων ή αποτροπής μελλοντικών παραβάσεων. Την ίδια στιγμή και με βάση δηλώσεις του Αν. Υπουργού Οικονομικών, σχεδιάζεται ένα νέο ΣΔΟΕ, εκτός ΓΓΔΕ με νέο οργανόγραμμα και νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούνται από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών πληροφορίες και διευκρινήσεις τόσο σχετικά με τον αριθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, όσο και για τις υποθέσεις που παρέμειναν στη δικαιοδοσία του ΣΔΟΕ και πώς αυτές αντιμετωπίζονται με δεδομένη τη σημαντική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Τέλος, ο κ. Θεοχάρης ζητά να πληροφορηθεί πώς θα αξιοποιηθεί η έως σήμερα σωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία και πώς οι εξαγγελίες του Αν. Υπουργού Οικονομικών συνδέονται με τα έως τώρα σχέδια για ένταξη του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Μεταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

Η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού φορολογικού μηχανισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών και της σωστής λειτουργίας της αγοράς. Έχει αποτελέσει εξάλλου (στα λόγια κυρίως) βασική προτεραιότητα της παρούσας κυβέρνησης.

Σήμερα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του ΣΔΟΕ (αρμοδιότητες και προσωπικό) στη ΓΓΔΕ, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικός ο νέος, αναμορφωμένος ελεγκτικός μηχανισμός. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η χώρα ανέλαβε την υποχρέωση να μεταφέρει άμεσα και ταυτόχρονα υποθέσεις και προσωπικό από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα η μετάβαση.

Στην πραγματικότητα, και όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες υπουργικές αποφάσεις, έχουν μεταφερθεί 500 από τους 700 υπαλλήλους (δηλαδή το 71%), 2.751 υποθέσεις μετά από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής και 1.196 υποθέσεις μετά από πρόταση του Οικονομικού Εισαγγελέα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δηλώσεις του Αν. Υπουργού Οικονομικών τον περασμένο Ιανουάριο, σχεδιάζεται ένα νέο ΣΔΟΕ (όχι εντός της ΓΓΔΕ), με νέο οργανόγραμμα και νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Οι υποθέσεις επιλέχθηκαν με βάση την παλαιότητα και κάποια άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και όχι με βάση κριτήρια όπως η σημασία και η βαρύτητά τους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η ανάλυση κινδύνου. Οι δε εξαγγελίες για ένα «νέο» ΣΔΟΕ, δεν περιλαμβάνουν τίποτα που να αποδεικνύει την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία και να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του ελεγκτικού μηχανισμού.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ των 3.947 υποθέσεων που περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση; Πώς αξιολογούνται οι υποθέσεις αυτές αναφορικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο φορολογικών εσόδων όσο και ως μέσο αποτροπής νέων παραβάσεων;

2. Πόσες υποθέσεις παραμένουν στη δικαιοδοσία του ΣΔΟΕ και πώς αυτές αντιμετωπίζονται με δεδομένη και τη σημαντική μείωση του προσωπικού του; Πόσες από τις υποθέσεις που παραμένουν στο ΣΔΟΕ αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες;

3. Από τους 500 υπαλλήλους οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη ΓΓΔΕ, πόσοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις με ελεγκτικό αντικείμενο; Πώς προβλέπεται να στελεχωθεί το νέο ΣΔΟΕ και ποιός ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού;

4. Γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επιλέγει να εξαγγείλει ένα νέο ΣΔΟΕ αντί να στηριχτεί και να «χτίσει» πάνω στη συσσωρευμένη εμπειρία της έως τώρα λειτουργίας του ΣΔΟΕ; Πώς συνδέονται οι εξαγγελίες του Αν. Υπουργού Οικονομικών με την υποχρέωση που έχει αναλάβει για ένταξη του ελεγκτικού μηχανισμού στη ΓΓΔΕ;

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης - Β’Αθηνών