21 Δεκεμβρίου, 2016

Άμεση κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της ΔΟΥ Ηρακλείου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης.

Ο κ. Σπύρος Δανέλλης, εστιάζει στο πρόβλημα της μη κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων του οικονομικού έτους 2015 των υπηρεσιακών μετακινήσεων είκοσι τεσσάρων υπαλλήλων της ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης.

Ο βουλευτής Ηρακλείου επισημαίνει την ανάγκη ικανοποίησης του αιτήματος των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η δαπάνη αφορά την επιβεβλημένη άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων των εν λόγω υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο βουλευτής τονίζει την ανάγκη παρέμβασης του Υπουργού, προκειμένου να δοθεί λύση στο αίτημα των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί οικονομικά από το 2015.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Πού οφείλεται η μη κάλυψη οδοιπορικών εξόδων οικ. έτους 2015 των υπηρεσιακών μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΔΟΥ Ηρακλείου»

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης, είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης μετέβησαν στην Αθήνα κατά το έτος 2015 προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίς μέχρι σήμερα να τους έχει καταβληθεί το ποσό των οδοιπορικών δαπανών (εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής).

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω σεμινάρια αφορούσαν εκπαίδευση νέων ελεγκτών σε θέματα διενέργειας υποθέσεων φορολογικών ελέγχων, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και ήταν υποχρεωτικά και επιβεβλημένα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη πληρωμή τους από την Υ.Δ.Ε νομού Ηρακλείου λόγω του ότι δεν υπήρχε ανειλημμένη πίστωση κατά το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και παρότι εκ των υστέρων υπήρξε η σχετική πίστωση δεν κατέστη και πάλι δυνατή η κάλυψή τους λόγω μη νομιμότητας της εν λόγω δαπάνης βάσει του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α'/194). Σύμφωνα με το Υπόμνημα του Συλλόγου, οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου έχουν επιβαρυνθεί με υψηλά οδοιπορικά έξοδα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και παρά τις προσπάθειες της Υπηρεσίας τους δεν έχει δοθεί ακόμη λύση στο αίτημά τους.

Δεδομένου ότικάθε υπηρεσιακή μετακίνηση υπαλλήλου διατάσσεται από την Υπηρεσία του ακολουθώντας μια σειρά προβλεπόμενων διαδικασιών και ενεργειών προκειμένου να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα

Δεδομένου ότι οι εν λόγω Υπάλληλοι ακόμα συναντάνε την άρνηση να ικανοποιηθεί το αίτημά τους παρότι η δαπάνη αφορά στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

Δεδομένου ότι σε παρόμοια περίπτωση που αφορούσε έκτακτη μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό κατ' εντολή της Υπηρεσίας τους, δόθηκε έγκριση κατ' εξαίρεση πληρωμής τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Α' 182/24-12-15.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιο σημείο της διαδικασίας έγκειται η αβλεψία που έχει προκαλέσει την αδυναμία κάλυψης της εν λόγω δαπάνης;

2. Υπάρχει η βούληση και με ποιο τρόπο προτίθεται να διαχειριστεί το αίτημα των Υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί οικονομικά από το 2015;

Ο ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου