21 Οκτωβρίου, 2016

Καταπέφτουν τα πορίσματα φορολογικών ελέγχων στα Διοικητικά Δικαστήρια

Δικαίωση από τα διοικητικά Δικαστήρια του 70% των φορολογουμένων, που προσφεύγουν σε αυτά για φορολογικά αδικήματα για το διάστημα 2013 - 2016, καταγγέλλουν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας), σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομικών Δικαιοσύνης. Οι βουλευτές, επικαλούμενοι σχετικό άρθρο εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας αναφέρουν, ότι όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι, που δικαιώθηκαν δικαστικά, είχαν προσφύγει, ως όφειλαν, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν και μάλιστα στην πλειονότητά τους σιωπηρά μετά την πάροδο των προβλεπόμενων 120 ημερών, χωρίς καν να εξεταστούν.

Ειδικότερα, οι βουλευτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους τόσο ως προς τον τρόπο διεξαγωγής και τεκμηρίωσης των φορολογικών ελέγχων, όσο και ως προς την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, ενώ επισημαίνουν ότι η σε τέτοιο βαθμό ακύρωση των πορισμάτων ελέγχου από τα Διοικητικά Δικαστήρια για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους βάλλει συνολικά την αξιοπιστία της φορολογικής Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή, ενώ υπονομεύει την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με ενδεχόμενο κίνδυνο για τα δημοσιονομικά της Χώρας.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του Ποταμιού καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν τους λόγους, για τους οποίους τόσο μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων δικαιώνεται από τα Δικαστήρια και ποιο είναι το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο από τυχόν επιστροφές ποσών, που είχαν καταβληθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και θα πρέπει να επιστραφούν.

Επιπλέον, ζητούν από τους Υπουργούς να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες θα προβούν, για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, προτείνοντάς τους την εκπαίδευση, στελέχωση και υποστήριξη τόσο των ελεγκτών όσο και των μελών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με ταυτόχρονη επανεξέταση του τρόπου αξιολόγησης τους. Τέλος, ρωτούν, αν προτίθενται να συστήσουν εξειδικευμένο Σώμα φορολογικών Δικαστών, που να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με φορολογικές υποθέσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον κ. Υπουργό Οικονομικών
τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Καταπέφτουν τα πορίσματα φορολογικών ελέγχων στα Διοικητικά Δικαστήρια»

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», με βάση τα στοιχεία από τον Αύγουστο του 2013 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016 επτά στους δέκα φορολογουμένους που προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια για φορολογικά αδικήματα δικαιώθηκαν.

Συγκεκριμένα σε σύνολο 604 δικαστικών αποφάσεων, οι 440 ήταν εν όλω ή εν μέρει υπέρ των φορολογουμένων. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι που δικαιώθηκαν δικαστικά είχαν προσφύγει, ως όφειλαν, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αλλά 116 προσφυγές απορρίφθηκαν από την Επιτροπή ενώ 313 προσφυγές δεν συζητήθηκαν καν και απορρίφθηκαν σιωπηρά μετά την πάροδο των προβλεπόμενων 120 ημερών. Η εκ των υστέρων ακύρωση των πορισμάτων ελέγχων από τη Δικαιοσύνη δημιουργεί εύλογο προβληματισμό τόσο ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων όσο και ως προς την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει συσταθεί ακριβώς για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο λόγος που τόσοι φορολογούμενοι κέρδισαν τις υποθέσεις στα δικαστήρια οφείλεται στο γεγονός ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός είτε υπολόγιζε λανθασμένα τους φόρους και τα πρόστιμα είτε βεβαίωνε υψηλότερα ποσά φόρου από τα προβλεπόμενα προκειμένου να εμφανίζεται ότι επιτυγχάνει τους στόχους. Εντούτοις, ενδέχεται πολλές υποθέσεις αποδεδειγμένης φοροδιαφυγής να καταπέφτουν τελικά στα Δικαστήρια για τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους (π.χ. μη ορθή κοινοποίηση, ελλιπής νομική τεκμηρίωση κλπ), δικαιώνοντας τους φορολογικούς παραβάτες και απαξιώνοντας τελικά το έργο και την προσπάθεια των εφοριακών, που ενώ ορθά διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις, δεν διαθέτουν τη κατάλληλη νομική κατάρτιση και υποστήριξη να τις τεκμηριώσουν.

Με τη θέσπιση της υποχρεωτικής διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ν.4152/2013 και 4174/2013) για τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις ή παραλείψεις των φορολογικών Αρχών, επιδιώχθηκε η αποφόρτιση των Διοικητικών Δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής Διοίκησης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων και της φορολογικής Διοίκησης. Η απόφαση της Διεύθυνσης θα πρέπει να εκδίδεται εντός 120 ημερών, άλλως τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα Δικαστήρια. Περισσότερες από τις μισές προαναφερθείσες περιπτώσεις που δικαιώθηκαν δικαστικά, δεν εξετάστηκαν καν στη Διεύθυνση και απορρίφθηκαν σιωπηρά.

Επειδή η δικαίωση των φορολογουμένων από τα Διοικητικά Δικαστήρια για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους βάλλει συνολικά την αξιοπιστία της φορολογικής Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή ενώ υπονομεύει την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,

Επειδή η σε τόσο μεγάλη έκταση ακύρωση φορολογικών πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εργατοώρες, δημιουργεί μέχρι την έκδοση της απόφασης πλασματική εικόνα ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ μετά την έκδοση της απόφασης υποχρέωση του Κράτους για ενδεχόμενη επιστροφή του ποσού που είχε καταβληθεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (50% του αμφισβητούμενου ποσού, εκτός και αν είχε δοθεί αναστολή),

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Έχετε αναζητήσει τις αιτίες που τόσο μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων δικαιώνεται από τα Δικαστήρια και αν ναι ποιες είναι αυτές;

2) Έχετε υπολογίσει το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο από τυχόν επιστροφές ποσών που είχαν καταβληθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής; Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό;

3) Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για την ουσιαστική εκπαίδευση των ελεγκτών και των προϊσταμένων τους προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον;

4) Προτίθεστε να λάβετε μέτρα (π.χ. επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας και εκπαίδευση του προσωπικού) προκειμένου η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να επιτελεί ουσιαστικά το ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί;

5) Σκέφτεστε να επανεξετάσετε τον τρόπο αξιολόγησης των ελεγκτών έτσι ώστε τα κριτήρια επίδοσης τους να μην βασίζονται μόνο στον αριθμό των ελέγχων και των βεβαιούμενων ποσών αλλά και της ποιότητας των ελέγχων;

6) Προτίθεστε να προβείτε στη δημιουργία εξειδικευμένου Σώματος φορολογικών Δικαστών, που να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με φορολογικές Υποθέσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β' Αθήνας
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός - Β' Αθήνας