12 Σεπτεμβρίου, 2016

Με ποια κριτήρια τοποθετούνται οι επικουρικοί ιατροί;

Τους τελευταίους 18 μήνες παρατείνεται διαρκώς η θητεία των επικουρικών ιατρών, δίχως να δίνεται οριστική λύση στο οξύτατο πρόβλημα της υποστελέχωσης ή ορθότερα της ανισοκατανομής του προσωπικού του ΕΣΥ. Φαίνεται, πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με πρόσχημα την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, εξυπηρετεί την εκλογική πελατεία του κυβερνώντος κόμματος. Τοποθετεί επικουρικούς ιατρούς ακόμα και σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Οι προσλήψεις επικουρικών αποτέλεσαν λύση ανάγκης για τα νοσοκομεία, μέχρι που οι ανεξέλεγκτοι μαζικοί διορισμοί της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας απειλούν να τινάξουν τους προϋπολογισμούς τους στον αέρα.

Ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού ρωτά αν θα υλοποιηθεί και πότε η εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού –ήδη από τον Ιανουάριο του 2015- για μόνιμη κάλυψη των κενών του ΕΣΥ ή θα εξακολουθήσει το Υπουργείο να μετακυλύει το κόστος προσλήψεων στα νοσοκομεία και ζητά να κατατεθούν στοιχεία που να απαντούν στα κάτωθι: 1) Πόσοι επικουρικοί ιατροί υπηρετούν σήμερα α) σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (Κέντρα Υγείας) και αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε. (μονάδες υγείας Π.Ε.Δ.Υ.), β) στην Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β.; 2) Πόσοι τοποθετήθηκαν από τον Απρίλιο του 2016 έως σήμερα και πόσων η θητεία παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 39, παρ. 2 του ν. 4320 και του άρθρου 52, παρ. 7α του ν. 4410, αντίστοιχα; 3) Με ποια κριτήρια έγιναν οι τοποθετήσεις μέχρι σήμερα; Είναι επίσημα καταγεγραμμένες οι ελλείψεις ανά νοσοκομείο και ανά ειδικότητα;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πόσοι επικουρικοί ιατροί υπηρετούν στο ΕΣΥ και με ποια κριτήρια τοποθετούνται;»

Οι προσλήψεις επικουρικών ιατρών αποτέλεσαν λύση ανάγκης για τα νοσοκομεία, μέχρι που οι ανεξέλεγκτοι μαζικοί διορισμοί της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας απειλούν να τινάξουν τους προϋπολογισμούς τους στον αέρα.

Επειδή τους τελευταίους 18 μήνες παρατείνεται διαρκώς η θητεία των επικουρικών ιατρών, δίχως να δίνεται οριστική λύση στο οξύτατο πρόβλημα της υποστελέχωσης ή ορθότερα της ανισοκατανομής του προσωπικού του ΕΣΥ,

Επειδή φαίνεται πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με πρόσχημα την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, εξυπηρετεί την εκλογική πελατεία του κυβερνώντος κόμματος,

Επειδή με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. γεν. 568, ειδ. 54/21-07-2016) στο ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α'/27.07.2016) δόθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών και σε στρατιωτικά νοσοκομεία,

Επειδή η δίχως σχεδιασμό τοποθέτηση επικουρικών ιατρών επιβαρύνει υπέρμετρα τους φορείς υποδοχής, αφού «η δαπάνη για την αμοιβή των επικουρικών ιατρών βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας ή του Ε.Κ.Α.Β, ανάλογα με τις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16,  ΦΕΚ 1005/Β/12-4-2016),

ερωτάσθε:

Θα υλοποιηθεί και πότε η εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού –ήδη από τον Ιανουάριο του 2015- για μόνιμη κάλυψη των κενών του ΕΣΥ ή θα εξακολουθήσει το Υπουργείο να μετακυλύει το κόστος προσλήψεων στα νοσοκομεία;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε στοιχεία που να απαντούν στα κάτωθι:

1) Πόσοι επικουρικοί ιατροί υπηρετούν σήμερα α) σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (Κέντρα Υγείας) και αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε. (μονάδες υγείας Π.Ε.Δ.Υ.), β) στην Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β.;

2) Πόσοι τοποθετήθηκαν από τον Απρίλιο του 2016 έως σήμερα και πόσων η θητεία παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 39, παρ. 2 του ν. 4320 και του άρθρου 52, παρ. 7α του ν. 4410, αντίστοιχα;

3) Με ποια κριτήρια έγιναν οι τοποθετήσεις μέχρι σήμερα; Είναι επίσημα καταγεγραμμένες οι ελλείψεις ανά νοσοκομείο και ανά ειδικότητα; Εάν ναι, παρακαλούμε να καταθέσετε και τα εν λόγω στοιχεία.

Ο ΕΡΩΤΩΝ & ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ