18 Μαρτίου, 2016

Με 6 μήνες καθυστέρηση ενημερώνονται οι καταναλωτές για επικίνδυνα προϊόντα

Τη σημαντική καθυστέρηση στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, για την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, το 1/3 των οποίων είναι παιχνίδια και είδη για παιδιά, όπως αυτά ανακοινώνονται και δημοσιεύονται μέσω του συστήματος RAPEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνουν οι βουλευτές του Ποταμιού, Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθηνών), με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ανελλιπώς εβδομαδιαίες αναφορές για επικίνδυνα προϊόντα, που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, η τελευταία αναδημοσίευσή τους στην Ελλάδα έγινε στις 4 Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Βιομηχανίας, αφορά όμως την 34η εβδομάδα του 2015, από 18 ως 22 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας ενημερώνεται για επικίνδυνα προϊόντα (στην πλειοψηφία τους παιδικά ρούχα και παιχνίδια) με 6 μήνες καθυστέρηση!

Συνολικά, από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 έχουν δημοσιευθεί ειδοποιήσεις για 862 καταναλωτικά προϊόντα, το 1/3 των οποίων είναι παιχνίδια. Μόνο μέσα στο 2016, έχουν υποβληθεί από τη χώρα μας ήδη 16 αναφορές για εξαιρετικά μη ασφαλή προϊόντα, κυρίως παιδικά είδη και επιβατικά οχήματα, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, για το οποία όμως δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο προς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Εντύπωση προκαλεί και ο χαμηλός αριθμός των κοινοποιήσεων της χώρας μας προς το RAPEX για το έτος 2015 (μόλις 14 σε σύνολο 1.855 κοινοποιήσεων), δεδομένου ότι ο αριθμός των κοινοποιήσεων που κάνει μία χώρα θεωρείται ενδεικτικός και του αριθμού των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην αγορά.

Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο δημοσιεύονται οι αναφορές δεν καθιστά εύκολη την πρόσβαση στην πληροφορία αφού είναι πια σε μορφή pdf και απαιτείται ξεχωριστή μεταφόρτωση ενώ δεν είναι ευχερώς αναζητήσιμες.

Οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό που οφείλεται η τεράστια καθυστέρηση στην αναδημοσίευση των εβδομαδιαίων αναφορών του συστήματος RAPEX μέχρι σήμερα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι η χώρα μας υπέβαλε μόλις 14 ειδοποιήσεις το 2015 στο σύστημα RAPEX και πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην αγορά για επικίνδυνα προϊόντα εντός του 2015, αν θα προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών και με ποιους τρόπους έχει ενημερώσει το ελληνικό κοινό για τα 16 επικίνδυνα προϊόντα υψηλού κινδύνου που κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις αρχές του 2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα με 6 μήνες καθυστέρηση

Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά όπως αυτά ανακοινώνονται και δημοσιεύονται μέσω του συστήματος RAPEX της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το RAPEX είναι ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα εκτός τροφίμων σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνονται στα κράτη μέλη ώστε να εμποδίσουν, περιορίσουν ή να επιβάλλουν ειδικές συνθήκες πώλησης ή χρήσης των προϊόντων αυτών λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Το σύστημα συστάθηκε με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ το 2010 υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Λειτουργικές Κατευθυντήριες Γραμμές του RAPEX. Από το άρθρο 16 της Οδηγίας και την παράγραφο 3.7.3 των Κατευθυντήριων Οδηγιών, προκύπτει ότι το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες (χαρακτηριστικά του προϊόντος, φύση του κινδύνου και ληφθέντα μέτρα) σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ενώ οι εθνικές αρχές προειδοποιούν τακτικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα που κοινοποιούνται μέσω RAPEX μέσω της ιστοσελίδας τους ή/και άλλων μέσων για να επιτρέπουν στους καταναλωτές να ελέγξουν εάν έχουν στην κατοχή τους και χρησιμοποιούν επικίνδυνα προϊόντα.

Από το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σε εβδομαδιαία βάση αναφορές των κοινοποιήσεων προϊόντων, για τα οποία ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη διάθεση τους στην αγορά. Στη χώρα μας, οι εβδομαδιαίες αυτές αναφορές αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, και στις δύο περιπτώσεις όμως με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ανελλιπώς κάθε εβδομάδα τις σχετικές αναφορές, η τελευταία αναδημοσίευσή τους στην Ελλάδα έγινε στις 4 Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Βιομηχανίας, αφορά όμως την 34η εβδομάδα του 2015, από 18 ως 22 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας ενημερώνεται για επικίνδυνα προϊόντα (στην πλειοψηφία τους παιδικά ρούχα και παιχνίδια) με 6 μήνες καθυστέρηση!

Συνολικά, από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 έχουν δημοσιευθεί ειδοποιήσεις για 862 καταναλωτικά προϊόντα, το 1/3 των οποίων είναι παιχνίδια. Μόνο μέσα στο 2016, έχουν υποβληθεί από τη χώρα μας ήδη 16 αναφορές για εξαιρετικά μη ασφαλή προϊόντα (Risk Level: serious), κυρίως παιδικά είδη και επιβατικά οχήματα, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, για το οποία όμως δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο προς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Για το έτος 2015, σε σύνολο 1.855 κοινοποιήσεων, η χώρα μας υπέβαλε μόλις 14 κοινοποιήσεις, έναντι 63 το 2014, 67 το 2013, 81 το 2012 και ήδη 16 τους 3 πρώτους μήνες του 2016. Το γεγονός προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι ο αριθμός των κοινοποιήσεων που κάνει μία χώρα θεωρείται ενδεικτικός και του αριθμού των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην αγορά.

Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο δημοσιεύονται οι αναφορές δεν καθιστά εύκολη την πρόσβαση στην πληροφορία αφού είναι πια σε μορφή pdf και απαιτείται ξεχωριστή μεταφόρτωση ενώ δεν είναι ευχερώς αναζητήσιμες.
Επειδή το κράτος οφείλει να μεριμνά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών από επικίνδυνα ή ελαττωματικά προϊόντα,

Επειδή το σύστημα RAPEX έχει νόημα μόνο αν οδηγεί στην άμεση ενημέρωση των καταναλωτών και με ευχερή τρόπο για τυχόν επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Πού οφείλεται η τεράστια καθυστέρηση στην αναδημοσίευση των εβδομαδιαίων αναφορών του συστήματος RAPEX μέχρι σήμερα και τι προτίθεστε να κάνετε για να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργία του συστήματος;

2) Πως εξηγείτε το γεγονός ότι η χώρα μας υπέβαλε μόλις 14 ειδοποιήσεις το 2015 στο σύστημα RAPEX και την απόκλιση σε σχέση με τις προηγούμενες και την τρέχουσα χρονιά; Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην αγορά για επικίνδυνα προϊόντα εντός του 2015;

3) Προτίθεστε να προχωρήσετε στη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας ή ιστοχώρου στον οποίο θα περιλαμβάνονται με ευκρινή και προσβάσιμο τρόπο όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, αναφορές και ενέργειες για τα επικίνδυνα προϊόντα για την καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών;

4) Με ποιους τρόπους έχετε ενημερώσει το ελληνικό κοινό για τα 16 επικίνδυνα προϊόντα υψηλού κινδύνου που κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις αρχές του 2016 και για τα οποία έχει αποστείλει ειδοποίηση η χώρα μας στο σύστημα RAPEX;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών

Σχετικά