7 Μαΐου, 2015

Μ. Κύρκος: Τα δικαιώματα και η ασφάλεια των εργαζομένων στα λιμάνια και η οικονομική διαφάνεια στο επίκεντρο της συζήτησης για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον Κανονισμό Λιμένος με βάση την έκθεση Fleckenstein έγινε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την καλύτερη συνδεσιμότητα των στρατηγικής σημασίας λιμένων των διευρωπαϊκών δικτύων (TEN-T) μέσω του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υπηρεσιών και εργασιών.

Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον Κανονισμό Λιμένος με βάση την έκθεση Fleckenstein έγινε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την καλύτερη συνδεσιμότητα των στρατηγικής σημασίας λιμένων των διευρωπαϊκών δικτύων (TEN-T) μέσω του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υπηρεσιών και εργασιών. Στόχος του Κανονισμού είναι επίσης η διασφάλιση μεγαλύτερης οικονομικής διαφάνειας προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των λιμανιών.

Το θέμα επανέρχεται στην ατζέντα για τρίτη φορά, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθήσει ήδη δύο φορές να διαμορφώσει ένα κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, χωρίς όμως επιτυχία αφού και τις δύο φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει τις προτάσεις της. Ο κ Κύρκος, ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων, το οποίο είχε αποτελέσει ένας από τους βασικούς λόγους που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ Κύρκος αναφέρθηκε επίσης στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ λιμένων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να διασφαλιστεί χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού τους με παράλληλο σεβασμό του περιβάλλοντος. Από τις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών φάνηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διιστάμενες απόψεις ως προς το θέμα της βυθοκόρησης (dredging) και πλοήγησης (pilotage), και τη διαχείριση φορτίων.

«Οι λιμένες αποτελούν μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων. Ζητούμε απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της πρόσβασης στις λιμενικές υπηρεσίες, απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών χωρίς όμως εκπτώσεις στα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων», δήλωσε ο κ Κύρκος. Τα θέματα των Κανονισμών των Λιμένων θα είναι στο επίκεντρο και του ετήσιου Συνεδρίου του Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO) στις 20-22 Μαΐου 2015 στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Μεταφορών κ Violeta Bulc και του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γερμανού Σοσιαλδημοκράτη Knut Fleckenstein. Στο συνέδριο θα συμμετέχει ως ομιλητής και ο κ Κύρκος.

7 Μαϊου 2015