16 Φεβρουαρίου, 2018

Λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού μείωσης των συντάξεων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τον λανθασμένο τρόπο υπολογισμού μείωσης των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Λανθασμένοι υπολογισμοί, που οδηγούν σε λάθος κρατήσεις φαίνεται να γίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ, ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ), στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012, ο οποίος προέβλεπε κλιμακωτές μειώσεις ύψους 5% έως 20%, οι οποίες ωστόσο υπολογίζονται στο ποσό που ο συνταξιούχος λάμβανε πριν τις περικοπές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2) Οικονομικών

Θέμα: «Λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού μείωσης των συντάξεων»

Λανθασμένοι υπολογισμοί, που οδηγούν σε λάθος κρατήσεις φαίνεται να γίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ. ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ), στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012, ο οποίος προέβλεπε κλιμακωτές μειώσεις ύψους 5% έως 20%, οι οποίες ωστόσο υπολογίζονται πλέον στο ποσό που ο συνταξιούχος λάμβανε πριν τις περικοπές.

Συγκεκριμένα όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν . 4093/2012 για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Από 1.500 ευρώ και έως 2.000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%, από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και από 3.000 και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016, συνταξιούχος που λάμβανε κύρια σύνταξη 1.200 ευρώ και επικουρική 350 ευρώ άθροισμα σύνταξης 1.550 ευρώ (πριν από την εφαρμογή του ν. 4387/2016), δέχθηκε βάσει του ν. 4093/2012, περικοπή ύψους 10% στην κύρια και 10% στην επικουρική (Σύνολο περικοπής 155 ευρώ - 120 ευρώ κύρια και 35 ευρώ επικουρική). Δηλαδή, η σύνταξη του εν λόγω συνταξιούχου διαμορφώνεται στα 1.395 (1.550 – 155 = 1.395) ευρώ και ως εκ τούτου η σύνταξή του εφεξής θα έπρεπε να ενταχθεί στο ποσοστό μείωσης του 5%.

Παρόλα αυτά, με την εφαρμογή του ν . 4387/2016 άρθρ. 14 παρ. 2α, όπου αναφέρεται ότι «μέχρι την 31/12/2018 οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/12/2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις», ο ανωτέρω συνταξιούχος εξακολουθεί να δέχεται μείωση στη σύνταξή του ύψους 10%, όπως αρχικά είχε υπολογιστεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, παρότι η σύνταξη του διαμορφώθηκε κάτω από 1.500 ευρώ και ως εκ τούτου αυτόματα θα έπρεπε να είχε ενταχθεί στον συντελεστή μείωσης του 5%.

Δεδομένου ότι για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους οι συνταξιούχοι είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν την δικαστική οδό, να επωμισθούν το οικονομικό κόστος και να υποστούν χρονοβόρες διαδικασίες.

Δεδομένου ότι η δίκαιη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή νομοθετημάτων θα έπρεπε να διέπει ένα κράτος δικαίου, το οποίο σέβεται τον πολίτη του υπηρετεί.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να προβείτε στον ορθολογικό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και των ποσοστών μείωσης που αναλογούν στο πραγματικό εναπομείναν χρηματικό ποσό;

2) Προβλέπεται η έγκαιρη καταβολή των αναδρομικών στους δικαιούχους που υπέστησαν αυτή την άδικη παρακράτηση, προς αποφυγή λύσεων διεκδίκησης των μέσω της δικαστικής οδού;

3) Υπάρχει πρόθεση επανεξέτασης των διατάξεων του άρθρ. 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016, προς τη σωστή κατεύθυνση για την δίκαιη και ορθή εφαρμογή των ποσοστών μείωσης που αναλογούν στις πραγματικές καταβαλλόμενες συντάξεις;

4) Ποιο είναι το συνολικό ποσό της υπερ-παρακράτησης που έχει γίνει συνολικά στις συντάξεις;

5) Στην περίπτωση επιστροφής των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους θα επιμεριστούν αυτά ανά οικονομική χρήση, χωρίς υποχρέωση υποβολής τροποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προς αποφυγή υπερφορολόγησης της οικονομικής χρήσης πίστωσής τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Σχετικά