10 Ιουνίου, 2015

Κομβική η ένταξη των παιδιών στην κοινωνία μέσω της σχολικής εκπαίδευσης

Στην πρόταση του Ποταμιού για την απόκτηση της ιθαγένειας από ανηλίκους αλλοδαπούς, υπερψηφίζοντας ταυτόχρονα επί της αρχής το νομοσχέδιο της κυβέρνηση για την ιθαγένεια, αναφέρθηκε σήμερα η ειδική αγορήτρια του Ποταμιού και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου, μιλώντας στη σημερινή συζήτηση κατ’ άρθρον του νομοσχεδίου στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

Στην πρόταση του Ποταμιού για την απόκτηση της ιθαγένειας από ανηλίκους αλλοδαπούς, υπερψηφίζοντας ταυτόχρονα επί της αρχής το νομοσχέδιο της κυβέρνηση για την ιθαγένεια, αναφέρθηκε σήμερα η ειδική αγορήτρια του Ποταμιού και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου, μιλώντας στη σημερινή συζήτηση κατ’ άρθρον του νομοσχεδίου στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

Η κ. Μάρκου τόνισε ότι το Ποτάμι αξιολογεί ως κομβική την ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία μέσω της σχολικής εκπαίδευσης γι’ αυτό και προτείνονται ως βασικές προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας να αποτελέσουν τόσο η γέννηση όσο και η ολοκλήρωση των έξι τάξεων του δημοτικού σχολείου και όχι απλώς η εγγραφή στην Α’ τάξη.

Ταυτοχρόνως όμως, προτείνεται η απλή νόμιμη διαμονή του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων κατά τη γέννηση του παιδιού και η απάλειψη από το προτεινόμενο σχέδιο της προϋπόθεσης της συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός γονέα επί πέντε έτη στη χώρα πριν από τη γέννηση του παιδιού.

«Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες διατάξεις στερεί το δικαίωμα σε μεγάλο αριθμό νόμιμα διαμένοντων πολίτων τρίτων χωρών, εφόσον έχουν παιδιά, να υποβάλουν αίτηση ώστε να αποκτήσουν αυτά την ελληνική ιθαγένεια, Παράλληλα, η πρόταση του Συριζα εστιάζει κατά κύριο λόγο στη νομιμότητα του γονέα και μάλιστα σε χρόνο πριν τη γέννηση. Θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση μπορεί να ωφελήσει ακόμα περισσότερα παιδιά» επεσήμανε η κ. Μάρκου. Όσον αφορά τους τρόπους κτήσης ιθαγένειας που θεμελιώνονται με τη φοίτηση για μεγαλύτερα παιδιά και νέους μεταναστευτικής καταγωγής, τους χαρακτήρισε ως αυτονόητη δικαίωση για χιλιάδες παιδιά.

Μίλησε, ακόμα, για την ανάγκη συμπερίληψης παιδιών με αναπηρία καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ξένα αναγνωρισμένα σχολεία στην Ελλάδα ενώ διατύπωσε συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις και προτάσεις επί του συνόλου των άρθρων του νομοσχεδίου τις οποίες θα εξετάσει η κ. Υπουργός.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία:

Ξεκινώντας από το πρώτο άρθρο, θα ήθελα να εξηγήσω καλύτερα την πρόταση του Ποταμιού γιατί φαίνεται ότι κάποιοι – ηθελημένα ή αθέλητα – έχουν παρεξηγήσει τα όσα είπαμε χθες.

Το Ποτάμι αξιολογεί ως κομβική την ένταξη των παιδιών στην ελληνική κοινωνία μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή στην ελληνική παιδεία αλλά και στην ελληνική σχολική κοινότητα είναι κρίσιμοι παράγοντες ένταξης που αφορούν το ίδιο το παιδί.
Γι’ αυτό και προτείνονται ως βασικές προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας να αποτελέσουν τόσο η γέννηση όσο και η ολοκλήρωση των έξι τάξεων του δημοτικού σχολείου και όχι απλώς η εγγραφή στην Α’ τάξη.

Ταυτοχρόνως όμως, προτείνεται η απλή νόμιμη διαμονή του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων κατά τη γέννηση του παιδιού και η απάλειψη από το προτεινόμενο σχέδιο της προϋπόθεσης της συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός γονέα επί πέντε έτη στη χώρα πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες διατάξεις στερεί το δικαίωμα σε μεγάλο αριθμό νόμιμα διαμένοντων πολίτων τρίτων χωρών, εφόσον έχουν παιδιά, να υποβάλουν αίτηση ώστε να αποκτήσουν αυτά την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό άλλωστε επεσήμαναν και όλοι σχεδόν οι φορείς σήμερα. Θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση μπορεί να ωφελήσει ακόμα περισσότερα παιδιά.

Παράλληλα, η πρόταση του Συριζα εστιάζει κατά κύριο λόγο στη νομιμότητα του γονέα και μάλιστα σε χρόνο πριν τη γέννηση. Πρακτικά, το πιο σύνηθες θα είναι να χρησιμοποιούν οι γονείς την εναλλακτική της δεκαετούς διαμονής με αποτέλεσμα ένα παιδί να παίρνει ιθαγένεια στην α’ δημοτικού, άλλο στη β’, άλλο στη γ’. Δημιουργούμε έτσι μια νέα διαδικασία διάκρισης ανάμεσα στα παιδιά, και μάλιστα στον κατεξοχήν χώρο όπου δεν χωρούν διακρίσεις: στο σχολείο. Το είπα και χθες.

Επιτρέψτε μου να πω ότι τα παιδιά στην α’ τάξη του Δημοτικού δεν συζητάνε αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καν επίγνωση τι είναι ιθαγένεια. Επειδή άκουσα και την κ. Κατριβάνου να λέει ότι στην πρώτη τάξη επιτυγχάνεται η πιο ικανοποιητική κοινωνική ενσωμάτωση γιατί το παιδί δεν θα είναι υποκείμενο διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, δεν νομίζω ότι μικρά παιδιά στο σχολείο έχουν αυτή τη λογική, δεν ρωτάνε το ένα το άλλο γι αυτά τα θέματα.

Το είδαμε και το πρωί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Τις ρατσιστικές συμπεριφορές τις εκδηλώνουν οι μεγάλοι και δεν καταπολεμούνται δυστυχώς με την ιθαγένεια. Είναι άλλες οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε μια πραγματικά ανοικτή και ανεκτική κοινωνία, χρειάζεται δουλειά στην παιδεία και στην κοινωνία, και προσπάθειες ουσιαστικής ένταξης.

Όσον αφορά το λοιπό άρθρο, συμφωνούμε με τους τρόπους κτήσης ιθαγένειας που θεμελιώνονται με τη φοίτηση, και θεωρούμε ότι αποτελεί μια αυτονόητη δικαίωση για χιλιάδες παιδιά.

Εμείς υποβάλουμε αυτή την πρόταση και θα ετοιμάσουμε και τη σχετική νομοτεχνική διατύπωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο, ούτε ότι θα στερήσουμε από κανένα παιδί την ιθαγένεια.
Επιμέρους παρατηρήσεις που τέθηκαν και το πρωί αφορούν στην συμπερίληψη παιδιών που έχουν φοιτήσει σε ξένα αναγνωρισμένα σχολεία στην Ελλάδα, παιδιών που δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω αναπηρίας, το είπαν όλοι οι φορείς σχεδόν, αλλά και στον τρόπο διαπίστωσης της φοίτησης, κυρίως από πού θα χορηγείται η σχετική βεβαίωση και με ποιο περιεχόμενο...

*Η Κατερίνα Μάρκου είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης

10 Ιουνίου 2015