10 Ιουνίου, 2015

Καινοφανής η φορολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, για τον ανορθολογισμό που επιδεικνύεται από πλευράς της Πολιτείας, σε σχέση με τη φορολόγηση των αλλοδαπών πληρωμάτων, που εργάζονται στα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, για τον ανορθολογισμό που επιδεικνύεται από πλευράς της Πολιτείας, σε σχέση με τη φορολόγηση των αλλοδαπών πληρωμάτων, που εργάζονται στα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Η παροχή εργασίας από τους αλλοδαπούς ναυτικούς δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, νομικά να θεμελιώσει την ιδιότητά τους ως φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και επομένως και οποιαδήποτε υποχρέωση για παρακράτηση φόρου επί των αποδοχών τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί ναυτικοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να καταβάλλουν ετήσιο φόρο, σαν να εργάζονταν ή να κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια, πράγμα που αντιβαίνει όχι μόνο τις διεθνείς πρακτικές, αλλά και τις σχετικές γενικές αρχές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Οικονομικών.

Θέμα: «Καινοφανής η φορολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία».

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δίνεται η δυνατότητα σε αλλοδαπούς ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία, τόσο από τις τάξεις των αξιωματικών, όσο και από αυτές των κατωτέρων πληρωμάτων.

Εφόσον αποφασιστεί η πρόσληψη των συγκεκριμένων ναυτικών από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, όλες οι διαδικασίες ναυτολόγησης και κατόπιν απόλυσής τους λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή. Πέραν της εργασίας τους στα εν λόγω πλοία, δεν έχουν κανέναν άλλο δεσμό με το ελληνικό κράτος, δεδομένου ότι ως φυσικά πρόσωπα δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στη χώρα μας.

Προβλήματα έχουν, ωστόσο, δημιουργηθεί τόσο από τις διατάξεις (άρθρ. 15 και 60) του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε - Ν. 4172/2013), όσο και από τις εφαρμοστικές εγκυκλίους ΠΟΛ 1072/2015 και 1084/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω ναυτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), προκειμένου να καταβάλλουν Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), καθώς και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σαν να επρόκειτο για μόνιμους κατοίκους Ελλάδας.

Δεδομένου ότι η παραπάνω πρόβλεψη δημιουργεί, ευθέως, σωρεία προβλημάτων για την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Δεδομένου ότι δεν είναι ορθολογικό να φορολογούνται αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι οποίοι πέραν των άλλων εργάζονται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) προβλέπει ότι οι αποδοχές των ναυτικών θα πρέπει να φορολογούνται αποκλειστικά στο κράτος φορολογικής τους κατοικίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν προτίθενται να τροποποιήσουν τον Κ.Φ.Ε. και τις εφαρμοστικές του εγκυκλίους, σε σχέση με την παράλογη φορολόγηση των αλλοδαπών ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη τους όλα τα παραπάνω.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

10 Ιουνίου 2014