12 Απριλίου, 2016

Καταϊδρωμένη η χώρα τρέχει να προλάβει την προστασία των Οικοτόπων

Ακόμα μια φορά η Ελλάδα «τρέχει» να προλάβει τη δίμηνη διορία, που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την θέσπιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των αυτοχθόνων ειδών και οικοτόπων, που έχουν χαρακτηριστεί Natura 2000.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου 2016, ενώ η Ελλάδα έχει ορίσει επίσημα όλους τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ) σε «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης», (ΕΔΖ) δεν έχει καθορίσει τις απαιτούμενες προτεραιότητες, ούτε έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξής τους.

Με ερώτηση, που κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά να μάθει, ποιες απαντήσεις έχει δώσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και πότε προτίθεται να προχωρήσει σε έγκριση των απαιτούμενων μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την ΕΛΛΑΔΑ να εντείνει τα μέτρα για την προστασία της φύσης.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως θα γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επισήμως την Ελλάδα με ανακοίνωσή της στις 25 Φεβρουαρίου 2016 να εντείνει την προστασία των αυτοχθόνων ειδών και Οικοτόπων, θεσπίζοντας κατάλληλο επίπεδο προστασίας των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί Natura 2000.

Σύμφωνα με την οδηγία για τους Οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους έξι έτη προκειμένου να ορίσουν προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας μετατρέποντάς τες, τεχνικά, από «τόπους κοινοτικής σημασίας» (ΤΚΣ) σε «ειδικές ζώνες διατήρησης» (ΕΖΔ), και να εγκρίνουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε αυτούς.

Μετά τη λήξη της εν λόγω 6ετούς προθεσμίας, η Ελλάδα έχει μεν ορίσει επίσημα όλους τους ΤΚΣ της ως ΕΖΔ, αλλά δεν έχει καθορίσει τις απαιτούμενες προτεραιότητες ούτε έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξής τους. Η σημαντική αυτή απόκλιση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους Οικοτόπους δεν επιτρέπει την ορθή προστασία και διαχείρισή τους και συνιστά μείζονα απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 στο σύνολό του.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η Επιτροπή να αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία δίνει στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Έχετε δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις και εξηγήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες είναι αυτές;

2. Γιατί ενώ η χώρα διέθετε εξαετή περίοδο προσαρμογής και δράσης, αρκέστηκε μόνο σε απλή εφαρμογή τεχνικών ορισμών;

3. Ποιοι ευθύνονται για την τόσο σημαντική απόκλιση της χώρας μας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με βασικές υποχρεώσεις που αφορούν την ορθή προστασία και την εύρυθμη λειτουργία και συνοχή του δικτύου Natura 2000;

4. Πότε προτίθεται να προχωρήσετε σε έγκριση των απαιτούμενων μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης των Οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε αυτούς και ειδικότερα όσον αφορά τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από το δίκτυο Natura 2000;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας

Σχετικά