30 Μαρτίου, 2016

Ηλεκτρονικά το επάγγελμα του φαρμακοποιού ανήκει στα «κλειστά επαγγέλματα»

Δικαίωμα να ανοίξουν ηλεκτρονικό φαρμακείο έχουν μόνο οι φαρμακοποιοί, που διατηρούν νόμιμα κανονικό φαρμακείο, σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας. Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας.

Σύμφωνα με το από 16-03-2016 δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας «Με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υπέγραψαν απόφαση με την οποία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια…». Με άλλα λόγια, ηλεκτρονικά το επάγγελμα του φαρμακοποιού ανήκει στα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα». Πρόκειται για εξόφθαλμη διακριτική μεταχείριση εις βάρος πτυχιούχων φαρμακοποιών που στερούνται άδειας κανονικού φαρμακείου. Πέρα από το άδικο και άνισο της ρύθμισης, γεννάται και ζήτημα αντιμετώπισης της υψηλότατης ανεργίας των νέων επιστημόνων του συγκεκριμένου κλάδου, δεδομένου ότι το άνοιγμα ηλεκτρονικού φαρμακείου θα μπορούσε να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο. Σε μια χώρα που βυθίζεται στην ύφεση και την ανεργία, οι άρσεις των περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλονται πρωτίστως έσωθεν (από την αγορά) και όχι μόνο έξωθεν (Μνημόνια, εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ), και οι ρυθμίσεις δεν πρέπει να παράγονται με συντεχνιακή λογική, αλλά με αναπτυξιακό πρόσημο. Το Ποτάμι ρωτά: πως διασφαλίζεται η «προάσπιση της δημόσιας υγείας» με τη νέα ρύθμιση; Ένας φαρμακοποιός με νόμιμο φαρμακείο δεν είναι ισότιμος επιστημονικά με ένα πτυχιούχο φαρμακοποιό χωρίς φαρμακείο;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Μόνο φαρμακοποιός που διατηρεί φαρμακείο μπορεί να ανοίξει ηλεκτρονικό κατάστημα, όχι ο πτυχιούχος φαρμακευτικής»

Στο από 16-03-2016 δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας διαλαμβάνονται τα ακόλουθα: «Με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υπέγραψαν απόφαση με την οποία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια. Για την εφαρμογή της ΚΥΑ, ο ΠΦΣ θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων».

Με άλλα λόγια, δικαίωμα να ανοίξουν ηλεκτρονικό φαρμακείο έχουν μόνο οι φαρμακοποιοί, που διατηρούν νόμιμα κανονικό φαρμακείο. Δηλαδή, ηλεκτρονικά το επάγγελμα του φαρμακοποιού ανήκει στα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα». Πρόκειται για εξόφθαλμη διακριτική μεταχείριση εις βάρος πτυχιούχων φαρμακοποιών που στερούνται άδειας κανονικού φαρμακείου. Πέρα από το άδικο και άνισο της ρύθμισης, γεννάται και ζήτημα αντιμετώπισης της υψηλότατης ανεργίας των νέων επιστημόνων του συγκεκριμένου κλάδου, δεδομένου ότι το άνοιγμα ηλεκτρονικού φαρμακείου θα μπορούσε να αποτελέσει επαγγελματική διέξοδο.

Επειδή σε μια χώρα που βυθίζεται στην ύφεση και την ανεργία, οι άρσεις των περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλονται πρωτίστως έσωθεν (από την αγορά) και όχι μόνο έξωθεν (Μνημόνια, εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ),

Επειδή οι ρυθμίσεις δεν πρέπει να παράγονται με συντεχνιακή λογική, αλλά με αναπτυξιακό πρόσημο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς διασφαλίζεται η «προάσπιση της δημόσιας υγείας», που επικαλείστε στο δελτίο τύπου, με τη νέα ρύθμιση; Ένας φαρμακοποιός με νόμιμο φαρμακείο δεν είναι ισότιμος επιστημονικά με ένα πτυχιούχο φαρμακοποιό χωρίς φαρμακείο;

2) Με ποια λογική ανάγεται η κατοχή άδειας κανονικού φαρμακείου σε εχέγγυο επιστημονικής επάρκειας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ