19 Μαΐου, 2017

Στο «συρτάρι» το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και το σύστημα εισροών εκροών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Γιώργος Αμυράς (Β΄ Αθηνών), προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τις συνεχόμενες καθυστερήσεις του κράτους στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργία του ηλεκτρονικό περιουσιολογίου και την άμεση ενεργοποίηση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η εφαρμογή των παραπάνω δράσεων μετατίθεται για το 2019, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια στιγμή, τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπόριου συνεχίζουν ανενόχλητα χωρίς να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με την κυβέρνηση να εθελοτυφλεί και να αναβάλλει την άμεση ενεργοποίηση των δύο αυτών δράσεων, που στο Αγγλικό κείμενο αποτελούν προϋποθέσεις, το Ελληνικό Δημόσιο χάνει καθημερινά έσοδα και οδηγείται σε μια άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών

Θέμα: «Για το 2019 μετατίθεται το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων και η εφαρμογή λειτουργίας του Περιουσιολογίου»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/3017/12 (φ2 -1617/07-12-10), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ2 – 2022/12 (ΦΕΚ 3017/Β΄/12) σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1009/4-1-2012, όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ 1203/12 (ΦΕΚ 3130/Β΄/12) και το Π.Δ 63/2005, τίθενται οι όροι οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των στοιχείων από το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων.

Επίσης με τον ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58/2010) όπως τροποποιήθηκε με το ν 4141/2013 τίθεται το νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία και εφαρμογή του Περιουσιολογίου, όπου θα καταγράφεται ηλεκτρονικά το σύνολο της περιουσίας των φορολογούμενων (κινητή, ακίνητη και άυλη περιουσία, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων).

Πρόκειται για δύο σημαντικά μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αναφέρονται ως προϋπόθεση στο Αγγλικό κείμενο των προαπαιτούμενων για την δεύτερη αξιολόγηση, στην ενότητα 2.3 και ενώ έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και μία δεκαετία, η υλοποίηση και εφαρμογή τους μετατίθεται για το 2019, όπως προκύπτει στο ΦΕΚ που καταγράφεται το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας των στοιχείων από το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων, εξυπηρετεί την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο και την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεδομένου ότι οι συνεχείς οχλήσεις από τις Ενώσεις Πρατηριούχων Καυσίμων Ελλάδας, για την άμεση λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών, μέχρι σήμερα παρά τις δεσμεύσεις με νόμο καμία εφαρμογή δεν έχουν.

Δεδομένου ότι η άμεση εφαρμογή και υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου στην καταγραφή του συνόλου της περιουσίας, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Δεδομένου ότι αν και οι ανωτέρω δύο δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, προβλέπονται από το Αγγλικό κείμενο, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, το νομοθετικό πλαίσιο δεν εφαρμόζεται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία εισροών – εκροών που ισχύει για τα πρατήρια υγρών καυσίμων;

2) Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχετε εφαρμόσει την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου, για το σύνολο της περιουσίας των φορολογούμενων;

3) Γιατί καθυστερείτε την υλοποίηση εφαρμογών που θα βοηθούσαν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και την εισροή σημαντικών εσόδων στο κράτος;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γιώργος Αμυράς – Β΄ Αθήνας