3 Φεβρουαρίου, 2016

«Υφυπουργός εξαγγέλει έργο στην περιφέρειά της: σύμπτωση;»

Ερώτηση για τα κριτήρια με τα οποία επελέγη η εκλογική περιφέρεια της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη δημιουργία ενός νέου Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου, που μάλιστα θα φιλοξενεί αγροτικές και όχι βιομηχανικές επιχειρήσεις κατέθεσε η βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου.

Συγκεκριμένα, το Πάρκο θα δημιουργηθεί σε ιδιόκτητη περιοχή 2.000 στρεμμάτων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (η οποία ως γνωστόν ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), με συνολική επένδυση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ. ανά την Ελλάδα μαραζώνουν από τις αποχωρήσεις εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την απαξίωση της λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων υποδομών, τις αβελτηρίες του θεσμικού πλαισίου ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση τους. αλλά και την απουσία επαρκών κινήτρων, ατελειών και απαλλαγών για την εγκατάσταση εντός των ΒΙ.ΠΕ., θέματα για τα οποία δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια εκ μέρους της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από την προηγούμενη χρονιά.

Η βουλευτής ρωτά με ποια κριτήρια και διαδικασίες επελέγη η συγκεκριμένη περιοχή, αν εντάσσεται σε κάποιον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου, καθώς και αν έχουν γίνει μελέτες και επαφές που να τεκμηριώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, τη ζήτηση ή την αντικειμενικά διαπιστωμένη από την αγορά ανάγκη για το συγκεκριμένου τύπου Πάρκο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Ερωτήματα προκαλεί η εξαγγελία Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιφέρεια υφυπουργού

Εν μέσω δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούν την παράκαμψη της αξιοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω της ευνοιοκρατικής μεταχείρισης προσώπων συγγενών, ως φαίνεται, πολιτικών στελεχών και υπουργών του Σύριζα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα βιομηχανίας κ. Τζάκρη ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην εκλογική της περιφέρεια, που μάλιστα θα φιλοξενεί αγροτικές και όχι βιομηχανικές επιχειρήσεις χωρίς να αναφέρεται κάποια αντικειμενική προϋπόθεση που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο!

Συγκεκριμένα, το Πάρκο θα δημιουργηθεί σε ιδιόκτητη περιοχή 2.000 στρεμμάτων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (η οποία ως γνωστόν ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), με συνολική επένδυση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ. ανά την Ελλάδα μαραζώνουν από τις αποχωρήσεις εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την απαξίωση της λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων υποδομών (διαχείριση απορριμμάτων, συντήρηση Μονάδων Καθαρισμού Αποβλήτων, καθαριότητα, φωτισμός, φύλαξη, οδικό δίκτυο), τις αβελτηρίες του θεσμικού πλαισίου ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση τους. αλλά και την απουσία επαρκών κινήτρων, ατελειών και απαλλαγών για την εγκατάσταση εντός των ΒΙ.ΠΕ., θέματα για τα οποία δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια εκ μέρους της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από την προηγούμενη χρονιά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Με ποια κριτήρια και διαδικασίες επελέγη η συγκεκριμένη περιοχή για την ίδρυση του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου από τις λοιπές εκτάσεις και επιχειρηματικά πάρκα που διαθέτει η ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ; Εντάσσεται σε κάποιον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου σας; Έχουν γίνει μελέτες και επαφές που να τεκμηριώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, τη ζήτηση ή την αντικειμενικά διαπιστωμένη από την αγορά ανάγκη για το συγκεκριμένου τύπου Πάρκο στη συγκεκριμένη περιοχή και ποιες;

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός και η πολιτική του Υπουργείου σας όσον αφορά τη λειτουργία των βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και πάρκων; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τη στήριξη και αναβάθμιση των υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ. ανά την επικράτεια;

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης