13 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις μας για την υγεία

2015: Η τελευταία χρονιά...

2015: Η τελευταία χρονιά χωρίς πραγματικό σύστημα υγείας

...που δεν έχουμε ηλεκτρονική κάρτα Υγείας με το ιστορικό μας
...που δεν έχουμε μητρώο με καταγραμμένους τους καρκινοπαθείς μας και δεν ακολουθούμε εθνικά πρωτόκολλα θεραπείας
...που αποκτούμε παιδιά με καισαρική και δεν τα θηλάζουμε
...που αδιαφορούμε για τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα παιδιά μας
...που δεν έχουμε εθνική πολιτική για την κατάχρηση και την εξάρτηση από ουσίες
...που καπνίζουμε σε δημόσιους χώρους
...που αφήνουμε ανεξέλεγκτη τη χρήση αλκοόλ κάτω των 18 ετών

2015: Η τελευταία χρονιά χωρίς διαφάνεια στη Διοίκηση των Νοσοκομείων

...χωρίς περιγραφή εργασιακού αντικειμένου και αξιολόγηση του προσωπικού στο Σύστημα Υγείας
...χωρίς αυστηρούς ελέγχους ποιότητας ιατρικών και νοσηλευτικών φροντίδων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
...με το χάος, την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά να καταστρέφουν το ΕΣΥ και το δημόσιο σύστημα υγείας
...Εμείς Μπορούμε στα επόμενα 4 χρόνια να αναμορφώσουμε συνολικά το Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας, με αλληλεγγύη, με ανταποδοτικότητα, με διαφάνεια, με αξιολόγηση, με έλεγχο και των ιδιωτικών και των δημόσιων φορέων.

Εμείς Μπορούμε να αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που να διασφαλίζει την Υγεία ως κοινωνικό αγαθό με τον άρρωστο στο κέντρο του με σύγχρονες πολιτικές οργάνωσης-διοίκησής του.

Εμείς Μπορούμε να καθιερώσουμε την αξιολόγηση, και τον έλεγχο ποιότητας στις υπηρεσίες που το ΕΣΥ παρέχει.

Εμείς Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη χρηματοδότησης της Υγείας στο μέσο ευρωπαϊκό όρο (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ).

Εμείς Μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας σε όλους τους κατοίκους της χώρας.

Εμείς Μπορούμε να οργανώσουμε ένα Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών δομών με δωρεάν

Οικογενειακό Γιατρό για όλους.

Το ΠΟΤΑΜΙ μπορεί :

 • Να αναδιατάξει το Υπουργείο Υγείας ώστε να διασφαλίζει την παραγωγή και διανομή υπηρεσιών φροντίδας Υγείας και όχι να ασχολείται με την τοποθέτηση κομματικών φίλων στην διοίκησή τους.
 • Να καθιερώσει τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ως άξονα ελέγχου της κατανομής των πόρων στο Σύστημα.
 • Να δώσει έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με αύξηση του ποσοστού των πόρων από το συνολικά διατιθέμενο για την Υγεία.
 • Να παρέχει ανθρωποκεντρική φροντίδα Υγείας με ενδυνάμωση του ρόλου των Συλλόγων Αρρώστων στην λήψη αποφάσεων με βάση και την γνώμη τους.

  Να ενδυναμώσει πολιτικές πρόληψης και πληθυσμιακού ελέγχου (screening) συχνότερα απαντώμενων χρόνιων νοσημάτων .

  Το ΠΟΤΑΜΙ οραματίζεται και υπόσχεται:

  -Νοσοκομεία με οργάνωση και διοίκηση που να προάγει την αποδοτική και αποτελεσματική τους λειτουργία με εξορθολογισμός τω δαπανών τους μέσα από το σύγχρονο management.

  -Νοσοκομεία ανεξάρτητα, αυτοδιοικούμενα απαλλαγμένα από την κομματοκρατια, που μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους , δημοσιεύουν τα αποτελέσματα απόδοσης/αποτελέσματος ενδυναμώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των αρρώστων σε αυτά.

  - Αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση Νοσοκομειακών μονάδων με συγχωνεύσεις, ανάδειξη της εξειδίκευσης των υπηρεσιών τους και αλληλο-κάλυψη.

  -Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και την Ιατρική /θεραπευτική φροντίδα του νοσοκομείου (paper less & film less Hospital). Καθιέρωση του του Ιατρικού φακέλου Ασθενούς, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.

  -Ανασχεδιασμό της χωροταξικής κατανομής των νοσοκομείων ειδικά στην Αττική. Προγραμματισμός νέων αποκεντρωμένων μονάδων.

  -Σύγχρονο σύστημα εφημεριών βασισμένο στον οικογενειακό γιατρό.

  -Διαρκή αξιολόγηση ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού των νοσοκομείων.

  -Σύγχρονο, διάφανο και αποκεντρωμένο, ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών

  -Πλήρη αναδιοργάνωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους.

  -Εξειδικευμένα συμβούλια ανά ειδικότητα για την προαγωγή της εκπαίδευσης της αριστείας και των καλών πρακτικών στην άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής.

  -Πλήρη αναδιοργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

  -Αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων με βάση τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

  -Σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς.

  -Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα υγείας για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους.

  Δείτε περισσότερα για τις θέσεις μας σχετικά με τη Φροντίδα Υγείας για όλους σε Εθνικό Επίπεδο