7 Φεβρουαρίου, 2018

Η ΛΑΡΚΟ εκπέμπει SOS

Σε οριακό σημείο οδηγείται η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία “ΛΑΡΚΟ”, μια από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εξαγωγής σιδηρονικελίου του κόσμου, μετά την απόρριψη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσφυγής της κατά της απόφασής του να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 135,8 εκατ. ευρώ.

Το πλήρες οικονομικό αδιέξοδο της επιχείρησης επιτείνεται από το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ της νέας και της παλαιάς ΛΑΡΚΟ, που βρίσκεται υπό εκκαθάριση τα τελευταία 27 έτη και αποκλείει την πρόσβαση της εταιρείας στον τραπεζικό δανεισμό και στη χρηματοδότησή της από ευρωπαϊκά προγράμματα, τις υποχρεώσεις της εταιρίας τόσο έναντι των πιστωτών της παλαιάς ΛΑΡΚΟ όσο και έναντι της ΔΕΗ για ρυθμισμένες οφειλές ύψους 240 εκατ. ευρώ και την ανάγκη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης με εξαιρετικά βάρη του παρελθόντος και αυξημένο κόστος παραγωγής.

Τα παραπάνω στοιχεία και ανησυχίες παραθέτει αναλυτικά σε ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, ζητώντας από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν μεταξύ άλλων σχετικά με το κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η υπερχρεωμένη εταιρία ΛΑΡΚΟ και συγκεκριμένα για την πορεία της 27ετούς εκκαθάρισης της παλαιάς εταιρίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην χρηματοδότηση της νέας εταιρίας, τον τρόπο χειρισμού των τρεχόντων προβλημάτων ρευστότητας, την εξέλιξη της κατάρτισης εκ μέρους της κυβέρνησης του σχεδίου εξυγίανσης που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης της επιστροφής των παράνομα χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σε οριακό σημείο η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑνώνυμηΕταιρεία ΛΑΡΚΟ

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία “ΛΑΡΚΟ”, μια από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εξαγωγής σιδηρονικελίου του κόσμου, μετά την απόρριψη, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσφυγής της κατά της απόφασής του να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, οδηγείται σε οριακό σημείο.

Η υποχρέωση επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων σε συνδυασμό με το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ της νέας και της παλαιάς ΛΑΡΚΟ - καθώς η τελευταία βρίσκεται υπό εκκαθάριση τα τελευταία 27 έτη με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης της σε δανεισμό ή χρηματοδότησης της από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ)-, την υποχρέωση ανταπόκρισης της εταιρίας τόσο στους πιστωτές της παλαιάς ΛΑΡΚΟ όσο και στις ρυθμισμένες οφειλές της προς τη ΔΕΗ ύψους 240 εκατ. ευρώ και τη συνέχιση λειτουργίας της με εξαιρετικά αυξημένο κόστος παραγωγής, οδηγούν την εταιρία σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Αν και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιμένει στη διατήρηση της ΛΑΡΚΟ υπό την εποπτεία του δημοσίου διατεινόμενη τη μεταφορά της από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) και στοχεύοντας στην αξιοποίησή της και παρά τις δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι είχε γίνει ήδη μια στρατηγική μελέτη προοπτικής της από την διοίκηση της εταιρίας και ετοιμαζόταν και δεύτερη μελέτη, ώστε το Σεπτέμβριο του 2017 να ληφθούν κυβερνητικές αποφάσεις που θα την οδηγήσουν στην ανάπτυξη, καμία απόφαση δε γνωστοποιήθηκε και καμία ενέργεια δεν έγινε για την κατάρτιση ενός σχεδίου εξυγίανσης, που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της υπερχρεωμένης εταιρείας με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να παραμένει εγκλωβισμένη στο ΤΑΙΠΕΔ και να λειτουργεί με απαγορευτικό κόστος παραγωγής, αυξημένα χρέη και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δεύτερη στρατηγική μελέτη, η ολοκλήρωση της κατάρτισης της οποίας θα οδηγούσε στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της κυβέρνησης το φθινόπωρο του 2017;

2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να ολοκληρωθεί η 27ετής εκκαθάριση της παλαιάς ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να καταστεί σαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της;

3. Με ποιους τρόπους προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα τρέχοντα προβλήματα ρευστότητας της εταιρίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ρυθμίσεις οφειλών της με τη ΔΕΗ, στις δανειακές της υποχρεώσεις καθώς και στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους της;

4. Ποιες είναι οι μέχρι στιγμής ενέργειες σας για την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της;

5. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα της επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας