2 Οκτωβρίου, 2018

Σχεδιάζουμε το νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU ως ένα εργαλείο βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης

Κατάθεση προτάσεων για το InvestEU εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται αυτές τις μέρες τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος αφορά τα έτη 2021-2027. Μία από τις κεντρικές πολιτικές του νέου προϋπολογισμού θα είναι το επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU, μετεξέλιξη του γνωστού πακέτου Γιούνκερ το οποίο έχει χρηματοδοτήσει πολλά έργα στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γραμματικάκης, εισηγητής για το InvestEU εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατέθεσε τις προτάσεις του σε συνεδρίαση της Επιτροπής τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού τόνισε ότι το 50% των πόρων του προγράμματος InvestEU θα πρέπει να αφορά επενδύσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. «Η Ευρώπη έχει αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις με τη διεθνή συνθήκη του Παρισιού και έρχεται η ώρα να τις τηρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις πυλώνες με διαφορετικούς στόχους και αποδέκτες: βιώσιμες υποδομές, έρευνα και καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικές επενδύσεις. Ο κ. Γραμματικάκης τόνισε στην παρέμβασή του ότι είναι απαραίτητο «να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τα έργα που θα θέλαμε να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του τομέα έρευνα και καινοτομία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα που να επιτρέπουν τη διείσδυση της επόμενης γενιάς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μπαταριών. Τέτοια προγράμματα θα ήταν ιδανικά για απομονωμένες περιοχές και ειδικά για τα νησιά».

Αναφερόμενος στην καθοριστική σημασία που θα έχει το InvestEU για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι «στα κράτη που το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ακόμα σε κρίση, οι νέοι επιστήμονες αδυνατούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις σε αξιοπρεπείς συνθήκες». Τέτοιου είδους στρεβλώσεις, επεσήμανε, «έρχεται για να διορθώσει το InvestEU».

Τέλος, ο κ. Γραμματικάκης στάθηκε στην ανάγκη κοινωνικών επενδύσεων ειδικά σε περιοχές που εξαρτώνται από οικονομίες υψηλής έντασης άνθρακα. Όπως είπε «κύρια μέριμνά μας στη μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα οδηγηθεί σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό».

Δείτε το σχετικό video:

* Ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι ευρωβουλευτής με το Ποτάμι.