8 Μαρτίου, 2016

Η κυβέρνηση καθυστερεί και στην ευρυζωνικότητα στερώντας 1,5% από το ΑΕΠ

Στο "Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο" του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, που ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2015, υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για την προώθηση των δικτύων νέας γενιάς. Σχεδόν το σύνολο των δράσεων, που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και υποστηρικτικά έργα για την εφαρμογή αυτών, καθώς επίσης και συμπληρωματικές δράσεις για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πληθυσμού, εξοικείωση πολιτών με τη χρήση ΤΠΕ και ενθάρρυνση χρήσης του διαδικτύου, είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Ποιες από τις 22 αυτές δράσεις, που απαριθμεί το Ποτάμι, έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, ρωτούν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Μαυρωτάς και Κώστας Μπαργιώτας, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό υποδομών και δικτύων κ. Σπίρτζη, αλλά και προς τον υπουργό εσωτερικών και διοικητικής μεταρρύθμισης.

Στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών, που επικρατούν στην Ελλάδα, της υψηλής φορολόγησης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, του μειωμένου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη έργων υποδομών, της μαζικής φυγής νέων επιστημόνων και υψηλού επιπέδου καταρτισμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, που αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και την προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, για να ενισχυθεί η οικονομία και να εκκινήσει η ανάπτυξη, τονίζουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους. Η ευρυζωνικότητα και το γρήγορο διαδίκτυο αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας, για τους οποίους έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά 10% θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ έως 1,5%, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης και ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας αυτό μπορεί να συμβάλλει καίρια στην αναστολή της «διαρροής εγκεφάλων» των τελευταίων ετών στο εξωτερικό. Η ευρυζωνικότητα θα έχει και πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, όπως βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας ασφάλειας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Όμως, η κυβέρνηση μοιάζει να μην τα πηγαίνει καλά με την τεχνολογία γενικότερα: Συγκεκριμένα, σε απάντηση που είχε δώσει ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στο Ποτάμι, κατόπιν ερώτησής του για τη δράση του ορισμένου από το υπουργείο του «Ψηφιακού πρωταθλητή» στην Ελλάδα, είχε ανακοινώσει ήδη από το τέλος του 2015 ότι θα ξεκινούσαν άμεσα τα έργα «Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα», Ψηφιακό ΚΕΠ» και «Έργο αστέγων» για τη δημιουργία διαδραστικού ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης απογραφής αστέγων. Ποια από αυτά τα έργα έχουν όντως ξεκινήσει, σήμερα, τρεις μήνες αργότερα, ρωτούν οι βουλευτές του Ποταμιού.

Το Ποτάμι θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα, η οποία διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Γι’ αυτό θέτει ως προτεραιότητα στην ατζέντα του την προώθηση κάθε δράσης, που θα δημιουργήσει της προϋποθέσεις για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.

Προς τους Υπουργούς
1. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 2. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Η κυβέρνηση καθυστερεί και στην ευρυζωνικότητα στερώντας 1,5% από το ΑΕΠ

Κύριοι Υπουργοί,

Η ευρυζωνικότητα και το γρήγορο διαδίκτυο αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας, για τους οποίους έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με μελέτες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)1 υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ευρυζωνικής διείσδυσης και του ΑΕΠ σε μια χώρα. Συγκεκριμένα, μια αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά 10% οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ έως 1,5%, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης και ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας αυτό μπορεί να συμβάλλει καίρια στην αναστολή της «διαρροής εγκεφάλων» των τελευταίων ετών στο εξωτερικό. Η ευρυζωνικότητα, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο, θα έχει και πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, όπως βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας ασφάλειας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσβαση στο Internet με υψηλές και υπερ-υψηλές ταχύτητες σύνδεσης αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας2.

Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, άλλωστε, έχει συσταθεί3 ειδικό «Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού Ευρυζωνικότητας και Ανάπτυξης Δικτύων» με σκοπό τη μεθοδική προώθηση των δράσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Δεδομένων

 • των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα
 • της υψηλής φορολόγησης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών
 • του μειωμένου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη έργων υποδομών
 • της μαζικής φυγής νέων επιστημόνων και υψηλού επιπέδου καταρτισμένων Ελλήνων στο εξωτερικό
 • που αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και την προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχυθεί η οικονομία και να εκκινήσει η ανάπτυξη.

  Στο "Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο" του ΥΠΟΜΕΔΙ που ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2015, υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις4 για την προώθηση των δικτύων νέας γενιάς. Σχεδόν το σύνολο των δράσεων που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και υποστηρικτικά έργα για την εφαρμογή αυτών, καθώς επίσης και συμπληρωματικές δράσεις για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πληθυσμού, εξοικείωση πολιτών με τη χρήση ΤΠΕ και ενθάρρυνση χρήσης του διαδικτύου, είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

  1. Ενσωμάτωση Οδηγίας για «μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων».
  2. Υποχρεωτική υιοθέτηση παράλληλής εγκατάστασης υποδομών.
  3. Καταγραφή και παραχώρηση δημοσίων κτιρίων για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων
  4. Υποχρεωτική εγκατάσταση υποδομών δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς σε νέες και ανακαινιζόμενες κατοικίες.
  5. Κεντρικοποίηση (One-stop-shops) για τις διαδικασίες αδειοδότησης.
  6. Ηλεκτρονική διασύνδεση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ).
  7. Περιορισμός των περιπτώσεων που απαιτείται τροποποίηση της αδειοδότησης για εγκατεστημένους σταθμούς βάσεων.
  8. Εξαίρεση femtocells και boosters από την αδειοδότηση.
  9. Κεντρικοποίηση (one stop-shop) και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης.
  10. Ορισμός ενός πλαισίου αποδεκτών τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να μειωθεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση για έργα επέκτασης δικτύων σταθερής πρόσβασης π.χ. ως προς τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα μέτρα ασφάλειας.
  11. Ορισμός τεχνικών έργων «χαμηλών επιπτώσεων» που θα εμπλέκουν απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης (ή απλή πρότερη ενημέρωση) σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης.
  12. Απλοιποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για ειδικές συνθήκες.
  13. Θέσπιση απλοποιημένων διαδικασιών για έκδοση προσωρινών αδειών.
  14. Μέτρα συνεγκατάστασης και συνεπένδυσης.
  15. Ολοκλήρωση της έκδοσης του δευτερογενούς δικαίου.
  16. Σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων.
  17. Ενθάρρυνση για την απόκτηση εξοπλισμού και ευρυζωνικής πρόσβασης.
  18. Απλοποίηση διαδικασιών για δωρεά αποσυρόμενου εξοπλισμού.
  19. Εξέταση μείωσης φορολογίας για υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας.
  20. Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
  21. Χάρτης ευρυζωνικότητας.
  22. Έργο «Ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου για τις δικτυακές υποδομές της χώρας».

  Παράλληλα, σε Ερώτηση (1410/25.11.2015) που είχαμε καταθέσει βουλευτές του Ποταμιού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο αναπληρωτής Υπουργός μας απαντούσε ότι αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΔΤ 2014-2020, μεταξύ άλλων και για την υλοποίηση των εξής έργων:

 • «Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα», το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που έχουν ως στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονομής συντάξεων.
 • «Έργο αστέγων» για τη δημιουργία διαδραστικού ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης απογραφής αστέγων σε ορισμένη χρονική στιγμή (point-in time)με την ενεργοποίηση φορέων και εθελοντών και τη δημιουργία ενιαίου συστήματος διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και διασύνδεσης των δομών έκτακτης και βραχυχρόνιας φιλοξενίας αστέγων.
 • «Ψηφιακό ΚΕΠ». Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΚΕΠ για την λειτουργία και την αξιοποίηση των υπηρεσιών του συστήματος ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ.
 • Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Πόσες από τις 22 δράσεις που σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της κυβέρνησης θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν;

  2. Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης κάθε μίας από τις δράσεις, η εφαρμογή των οποίων έχει καθυστερήσει;

  3. Έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή των έργων «Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα», «Έργο αστέγων» και «Ψηφιακό ΚΕΠ» και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους;

  Παρακαλούμε να κατατεθεί επικαιροποιημένος χρονοπρογραμματισμός για τις δράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως.

  Οι ερωτώντες Βουλευτές
  Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθηνών
  Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
  Κώστας Μπαργιώτας - Λάρισας