1 Αυγούστου, 2016

Οι κάτοικοι θα υποστούν τις συνέπειες του «χρόνιου» προβλήματος της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ»

Το «χρόνιο» πλέον πρόβλημα του παλιού εργοστασίου προϊόντων αμιάντου «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» στο Δρέπανο Αχαΐας θέτει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Τα προβλήματα υγείας λόγω της υψηλής τοξικότητας σε αμίαντο είναι γνωστά. Επειδή οι ίνες αμιάντου διασπείρονται μέσω του ανέμου και σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» βρίσκεται το χωριό του Δρεπάνου, κατά καιρούς τοπικοί φορείς έχουν ενημερώσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες απλά περιορίστηκαν στο να επιβάλουν πρόστιμα. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποιο είναι σήμερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», εάν έχει συνταχθεί νομότυπη «μελέτη εξυγίανσης» και εάν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός για την επίλυση του προβλήματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης με ΑΚΕ:
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: Πότε επιτέλους θα προβείτε σε ενέργειες για την «ΑΜΙΑΝΤΙΤ»;

Τα προβλήματα υγείας λόγω της υψηλής τοξικότητας σε αμίαντο είναι γνωστά. Η ίνα του αμιάντου εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό με την εισπνοή και την κατάποση και προσβάλουν το αναπνευστικό σύστημα. Η έκθεση σε αμίαντο επιστημονικά αποδεδειγμένα πλέον οδηγεί σε βρογχογενή καρκίνο. Η Ελλάδα στο παρελθόν αποτέλεσε μια από τις σημαντικές χώρες στην εξόρυξη και παραγωγή προϊόντων αμιάντου καταλαμβάνοντας την 7η θέση στον κατάλογο των αμιαντοπαραγωγικών χωρών του κόσμου. Η παραγωγή της έφτανε τους 10.000 τόνους.

Η υψηλή του επικινδυνότητα στην ανθρώπινη υγεία οδήγησε στην θέσπιση μιας σειράς διατάξεων και κανονισμών με απώτερο σκοπό την προστασία των πολιτών αλλά και των απασχολούμενων σε εργασίες σχετικές με τον αμίαντο. Με το Π.Δ. 212/2006 ορίζεται η προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/447/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Υ.Α. 4229/395/2013 θεσπίστηκε με σκοπό να καθοριστούν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές εγκαταστάσεις και πλοία καθώς και με εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 21/2006 και του άρθρου 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α’ 75/2009).

Στο πλαίσιο αυτό το πρόβλημα του παλιού εργοστασίου προϊόντων αμιάντου «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» στο Δρέπανο Αχαΐας παραμένει. Κατά καιρούς τοπικοί φορείς έχουν ενημερώσει για το εν λόγω πρόβλημα τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες απλά περιορίστηκαν στο να δίνουν πρόστιμα στους ιδιοκτήτες του. Πλέον το πρόβλημα έχει μετατραπεί σε μία «ωρολογιακή βόμβα», έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Είναι γνωστό ότι οι ίνες αμιάντου διασπείρονται μέσω του ανέμου, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το χωριό του Δρεπάνου. Στο σημείο αυτό απλά να θυμίσουμε ότι το 2010 είχε επιβληθεί και από την τότε Υπουργό Περιβάλλοντος πρόστιμο ύψους €240.000, ενώ είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία πλημμελειοδικών Πατρών πράξη παράβασης για τους ιδιοκτήτες.

Σύγχυση φαίνεται πως υπάρχει αναφορικά και με τη «Μελέτη Εξυγίανσης» από τον Αμίαντο που θα είχε ως στόχο την απομάκρυνση του υλικού από την περιοχή καθώς και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου αυτού. Σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την ύπαρξη μίας σχετικής μελέτης, η οποία όμως δεν πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β’), η οποία θέτει το πλαίσιο για την έγκριση των γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το αρ. 5 της υπ’ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ.

Δεδομένων των προεκτεθέντων και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όλοι οι τοπικοί φορείς και ιδιαίτερα σε επίπεδο Περιφέρειας έχουν δείξει σημαντικό ενδιαφέρον στην επίλυση του προβλήματος.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρώην Εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ σήμερα;

2. Έχει συνταχθεί σχετική «μελέτη εξυγίανσης», σύμφωνα με την ΚΥΑ 24944/1159/2006; Εάν ναι, τι αναφέρεται σε αυτή;

3. Υπάρχει σχεδιασμός για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος; Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

4. Υπάρχει πρόβλεψη να προχωρήσετε σε καθαρισμό του χώρου, με ευθύνη της πολιτείας όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν με τη Βιομηχανία φυτοφαρμάκων «ΔΙΑΝΑ» στη Β. Ελλάδα;

Παρακαλείσθε όπως δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο ερώτημα 2.

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας

Σχετικά