1 Αυγούστου, 2016

Τελικά αποτελεσματικό ή όχι το «βραχιολάκι» για τους κρατούμενους;

Σε περίπου τρεις μήνες εκπνέει το χρονικό διάστημα των 18 μηνών όπου θα εφαρμοζόταν πιλοτικά ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Τα συμπεράσματα του εν λόγω προγράμματος ζητά με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.
Η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή αφορούσε σε 200 «βραχιολάκια» για κρατούμενους με κατοικία στις ΠΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης και 50 «βραχιολάκια» για υπόδικους ή κατάδικους φοιτητές και σπουδαστές. Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται εάν είχε προηγηθεί μελέτη για τον αριθμό των υποψήφιων επιτηρούμενων που θα έκαναν χρήση του θεσμού, πόσοι τελικά έκαναν αίτημα ένταξης και πόσοι από αυτούς εντάχθηκαν στην εν λόγω εφαρμογή καθώς και πόσων από αυτούς ανέλαβε τα έξοδα το κράτος. Επίσης, ποιο είναι το ημερήσιο κόστος του «βραχιολιού» που χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω «βραχιόλι». Ακόμη, με ποια διαδικασία επελέγη η εταιρεία ανάδοχος του έργου και τι προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη. Τέλος, ποια είναι τα συμπεράσματα της κυβέρνησης αναφορικά με την αποδοτικότητα του θεσμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης με ΑΚΕ:
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέμα: Τελικά αποτελεσματική ή όχι η χρήση της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης κρατουμένων;

Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια εισήχθη στην εσωτερική έννομη τάξη περί τα τέλη του έτους 2013 με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις». Κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2 του ως άνω νόμου, εξεδόθη το ΠΔ 62/2014 (ΦΕΚ Α’ 105/29.04.2014) «Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του», με το οποίο, μεταξύ άλλων: α) προσδιορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης και η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο καθώς και ο τρόπος καταβολής της, β) ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής επιτήρησης, γ) ιδρύεται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο 2472/1997 (Α’ 50) που εποπτεύει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συτήματος και δ) καθορίζεται το χρονικό διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού.

Αναφορικά με το ζήτημα της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 39 του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α’ 181/24.12.2015), που αντικατέστησε το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 62/2014 ορίζει ότι ο εν λόγω θεσμός θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα μέχρι 18 μηνών και θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό «δικαιούχων». Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται έως 50 «βραχιολάκια» για κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα της Β. Ελλάδας που έχουν την κατοικία τους όμως στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, επιπλέον 50 «βραχιολάκια» για κρατούμενους που εκτίουν την ποινή τους στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας ή σε κρατούμενους που εκτίουν την ποινή τους στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών και δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην περιφερειακή Ενότητα Αττικής, ακόμα 100 «βραχιολάκια» για υπόδικους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή ενότητα Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι υπόδικοι ή κατάδικοι φοιτητές και σπουδαστές (50), οι οποίοι, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 29809/02.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1368/03.07.2015), δικαιούνται υπό προϋποθέσεις να αιτηθούν ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου του άρθρου 70 παρ. 1 Σωφρονιστικού Κώδικα εκπαιδευτικής άδειας και άδειας με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής ορίζεται η 11.05.2015. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο χρησιμοποιεί έναν σταθερό σταθμό – αναμεταδότη που εγκαθίσταται στο σπίτι του επιτηρούμενου που στέλνει σήματα GSM και λαμβάνει σήματα RF ώστε να ελέγχεται διαρκώς η παρουσία του επιτηρούμενου στα όρια της κατοικίας του. Και επίσης μία φορητή συσκευή επιτήρησης που επικοινωνεί με RF με τον σταθερό σταθμό έχει δέκτη GPS – που σημαίνει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός και σύνδεση με δορυφόρο – και εκπέμπει σήματα GSM προς το κέντρο ελέγχου. Με τον παραπάνω τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παρακολούθηση του επιτηρούμενου.

Δεδομένων των προεκτεθέντων και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σύμφωνα πάντα με την παρουσίαση του έργου το κόστος το επωμίζεται ο επιτηρούμενος εκτός και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία καταβολής του αντιτίμου (τότε πληρώνεται από το Κράτος)

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Από τη στιγμή της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης μέχρι σήμερα πόσα αιτήματα ένταξης πραγματοποιήθηκαν από τους κρατούμενους και πόσα από αυτά έγιναν δεκτά;

2. Πόσοι υποψήφιοι επιτηρούμενοι εντάχθηκαν τελικά στην εν λόγω εφαρμογή;

3. Πόσοι από τους ανωτέρω δήλωσαν αδυναμία καταβολής του αντιτίμου και ανέλαβε τα έξοδα το κράτος;

4. Είχε προηγηθεί μελέτη – δειγματοληψία για τον αριθμό των υποψήφιων επιτηρούμενων που θα έκαναν χρήση του παραπάνω θεσμού πριν συναφθεί σύμβαση με την εταιρεία ανάδοχο του έργου; Εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;

5. Ποιο είναι το ημερήσιο κόστος του ηλεκτρονικού «βραχιολιού» που επελέγη για την πιλοτική φάση του θεσμού;

6. Υπάρχει μόνο ένα είδος ηλεκτρονικού «βραχιολιού» που μπορούσε να επιλεχθεί; Εάν όχι, με ποια διαδικασία επελέγη το συγκεκριμένο είδος; Εάν υπήρχε και παλαιότερης και νεότερης τεχνολογίας ποιες οι διαφορές που καθόρισαν τη συγκεκριμένη επιλογή; Ποια η διαφορά στο κόστος;

7. Με ποια διαδικασία επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία ανάδοχος του έργου;

8. Τι προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία; Υπάρχουν όροι ελάχιστης χρήσης και κόστους;

9. Δεδομένου ότι σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού ποια τα συμπεράσματα της Κυβέρνησης αναφορικά με την αποδοτικότητα του θεσμού; Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί όσον αφορά στο συγκεκριμένο μέτρο;

Παρακαλούνται όπως δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στα ερωτήματα 6 και 8.

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας