28 Νοεμβρίου, 2017

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Βαυαρία

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το ελληνικό σχολείο όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στη Βαυαρία υπολειτουργεί, παρόλο που η σχολική χρονιά ξεκίνησε πριν δύο μήνες. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω της ολιγωρίας του Υπουργείου Παιδείας να προκηρύξει έγκαιρα τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Το θέμα αναδεικνύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γιαβρόγλου, και τον καλεί να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα ελληνόπουλα του εξωτερικού.

Ζητά, επίσης, να επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που ζητούν παράταση απόσπασης άνευ επιμισθίου, καθώς είναι αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομογενειακή εκπαίδευση, χωρίς να αποτελούν επιπλέον κόστος στον ελληνικό προϋπολογισμό.

Ο Γιώργος Αμυράς ζητά, τέλος, από τον Κωσταντίνο Γιαβρόγλου να προβεί στην επαναπροκήρυξη των αποσπάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά και να λειτουργήσει κανονικά το ελληνικό σχολείο στη Βαυαρία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Το ελληνικό σχολείο στη Βαυαρία

Το σχολικό έτος έχει ξεκινήσει από τις 11 Σεπτεμβρίου. Για το ελληνικό σχολείο όμως, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στη Βαυαρία κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το σχολείο υπολειτουργεί. Μαθητές υπάρχουν, καθώς η τάση της καθημερινής εισροής νέων Ελλήνων μεταναστών είναι αυξητική. Βιβλία υπάρχουν, αφού φρόντισαν για τη μεταφορά τους οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Για το μόνο που θα έπρεπε να μεριμνήσει το υπουργείο Παιδείας είναι για την έγκαιρη στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Πέραν της ολιγωρίας του υπουργείου να προκηρύξει έγκαιρα τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, ο νόμος 4415/2015 βάσει του οποίου έγιναν φέτος οι αποσπάσεις, δημιούργησε σωρεία θεμάτων σε σχέση με το χρόνο απόσπασης, του επιμίσθιου αλλά και της διατήρησης των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε όλες τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που ζητούν παράταση απόσπασης άνευ επιμισθίου, καθώς είναι αυτοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομογενειακή εκπαίδευση χωρίς να αποτελούν επιπλέον κόστος στον ελληνικό προϋπολογισμό;

2. Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ν.4415/16 και του υπόλοιπου σχετικού νομοθετικού πλαισίου ώστε να συνεχίσει να υπάρχει ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα ελληνόπουλα του εξωτερικού;

3. Θα προβείτε στην άμεση επαναπροκήρυξη αποσπάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά και να λειτουργήσει κανονικά το ελληνικό σχολείο στη Βαυαρία;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας