27 Νοεμβρίου, 2017

Δεν χωρούν ημίμετρα στα ζητήματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των σχολικών μονάδων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: Παιδείας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

Με αφορμή τη διαπίστωση, μετά από πολυάριθμες επιθεωρήσεις και ελέγχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι στα περισσότερα σχολεία της ελληνικής επικράτειας δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία περί πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Έργου του Ποταμιού, Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη.

Σύμφωνα και με πρόσφατα δημοσιεύματα, ενδεικτικά στον νομό Μαγνησίας, μετά από έλεγχο για την ύπαρξη μελέτης πυροπροστασίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο 5 από τα 74 Γυμνάσια και Λύκεια του νομού διαθέτουν μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στον Δήμο Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, από τα 6 σχολεία που ελέγχθηκαν μόνο το ένα τηρούσε τα μέτρα πυροπροστασίας, ενώ στον Δήμο Πατρέων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε μηνύσεις εναντίον 3 σχολείων για τους ίδιους λόγους.

Είναι προφανές, όπως επισημαίνει ο κ. Μαυρωτάς, ότι απουσιάζει μηχανισμός συστηματικού ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας στα σχολεία, όπως επίσης ότι υπάρχουν και «κενά» του ισχύοντος πλαισίου, μία κατάσταση για την οποία τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει εγκαίρως να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή.

Ο βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, ζητά ενημέρωση για την πραγματική έκταση του προβλήματος, δηλαδή για τον αριθμό των σχολείων, που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας, αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί για την πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, ρωτά γιατί το νέο Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», το οποίο εναρμονίζει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα σε σχέση με την ταξινόμησή τους ως προς την «αντίδραση στη φωτιά», δεν έχει εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της ανοικτής διαβούλευσης τον περασμένο Μάρτιο.

Τέλος, ο βουλευτής προτείνει να υπάρξει άμεσος έλεγχος και μέριμνα για όσες περιπτώσεις εξόδων διαφυγής σε σχολικές μονάδες δεν είναι ανοικτές, καθώς και για την ύπαρξη των απαραίτητων πυροσβεστήρων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό: α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
β) Εσωτερικών
γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Χωρίς μελέτη πυροπροστασίας λειτουργεί σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων»

Βάσει του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» και της ΠΥΡ.Δ. 16/2015 (ΦΕΚ 2326 Β’) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων», κάθε σχολείο υποχρεούται να διαθέτει μελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά στα περισσότερα σχολεία της ελληνικής επικράτειας έχει, σύμφωνα με επιθεωρήσεις/ελέγχους των αρμόδιων φορέων διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία, και παρατηρείται απουσία οδεύσεων διαφυγής-εξόδων κινδύνου, φωτισμού και σήμανσης, δομικής πυροπροστασίας, προληπτικών και ενεργητικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς επίσης και σχετικής εκπαίδευσης των μαθητών και του προσωπικού στην εκκένωση των κτιρίων της σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σημαντικός δυνητικός κίνδυνος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση σχετικού συμβάντος.

Πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναδεικνύουν ξανά το παραπάνω σοβαρό έλλειμμα, όπως στον νομό Μαγνησίας όπου κατά την υλοποίηση προγράμματος ενίσχυσης σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση κρίσεων από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μετά από έλεγχο για την ύπαρξη μελέτης πυροπροστασίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο πέντε (5) από τα εβδομηντατέσσερα (74) Γυμνάσια και Λύκεια του νομού διαθέτουν μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Επιπλέον διατυπώθηκε και η ανησυχία ότι ενδεχομένως σε ορισμένες σχολικές μονάδες να υπάρχουν προβλήματα με τις εξόδους διαφυγής, λόγω του ότι οι πόρτες διαφυγής ενδέχεται να είναι κλειδωμένες.

Ενδεικτικά αναφέρονται και άλλες δύο αντίστοιχες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι πρόσφατες αυτοψίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέδειξαν τα ίδια ανησυχητικά αποτελέσματα και επιβεβαιώνουν ότι το εν λόγω πρόβλημα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα στον Δήμο Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε έξι (6) σχολεία, βρέθηκε ότι μόνο το ένα τηρούσε τα μέτρα πυρασφάλειας και διέθετε τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα πυροπροστασίας. Στον νομό Αχαΐας, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του τοπικού τύπου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβη ήδη σε μηνύσεις εναντίον τριών (3) σχολείων της Πάτρας, του 15ου Γυμνασίου, του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, καθότι δεν διέθεταν τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Μάλιστα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής όταν στο τελευταίο σχολείο φοιτούν άτομα με ειδικές ανάγκες, και οι ελλείψεις αυτές καθιστούν το πρόβλημα ιδιαιτέρως επικίνδυνο ακόμα και για τη ζωή των μαθητών.

Είναι σαφές ότι η προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έγκειται κυρίως στην απουσία μηχανισμού συστηματικού ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας στα σχολεία, αλλά και σε «κενά» της νομοθεσίας και για τα οποία η Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία δεν επιδεικνύουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας έχουν ισχύ για πέντε (5) έτη, όμως η επανεξέταση και ο επανέλεγχος καταλληλότητας του συστήματος δεν καθορίζονται. Επιπροσθέτως, δεν προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που η σχολική μονάδα δεν καταθέσει αίτηση επανελέγχου. Επισημαίνεται ότι ενώ κατά τον Μάρτιο του 2017 είχε δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», όπου λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων, ερχόταν να αντικαταστήσει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων του ΠΔ 71/88, τελικά αυτό δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Βασική αιτία των εν λόγω προβλημάτων αποτελεί και η χαμηλή χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ βαθμού από την Πολιτεία, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες σχολικές υποδομές να παραμένουν επισφαλείς. Μάλιστα συχνά το πρόβλημα επιτείνεται σε σχολικές μονάδες που ήδη δεν πληρούν το ισχύον νομικό πλαίσιο εφόσον στην ανάγκη να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις εξελισσόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες (ολοήμερα σχολεία κλπ.), οδηγούνται σε πρόχειρες και προσωρινές τεχνικές-κατασκευαστικές παρεμβάσεις (πρόσθετες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, πληροφορικής, σίτισης κλπ.), οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά ενδέχεται να θέτουν εμπόδια στα ήδη, προ της δημιουργίας των νέων αυτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενα μέτρα πυρασφάλειας. Κατά συνέπεια, τόσο οι σχετικές μελέτες για την κατασκευή των νέων αυτών εγκαταστάσεων, όσο και οι μελέτες πυροπροστασίας και τα αντίστοιχα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, δεν μπορεί παρά να λαμβάνουν υπόψη την ένταξη και επίδραση των νέων αυτών εγκαταστάσεων στις ήδη υφιστάμενες κτιριακές υποδομές.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τους κινδύνους που θέτει η ελλιπής πυροπροστασία στα κτίρια των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων για τη ζωή και την υγεία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και για την προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Με δεδομένο ότι η λήψη άμεσων, αλλά και έκτακτων μέτρων για την προστασία των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας, και φυσικά η εφαρμογή και ο έλεγχος της απαρέγκλιτης τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, αποτελούν μείζονος σημασίας υποχρέωση της Κυβέρνησης σε ολόκληρη την επικράτεια:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της μη εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την πυρασφάλεια στις σχολικές μονάδες; Με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα οι υποχρεωτικοί και άμεσοι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια που χαρακτηρίζονται ως «εκπαιδευτήρια» βάσει της νομοθεσίας;

2) Γνωρίζετε ποιος αριθμός σχολικών κτιρίων επί του συνόλου της επικράτειας διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και αν αυτά είναι σε ισχύ; Ποιες είναι οι άμεσες πρωτοβουλίες σας για τη θεραπεία τέτοιων σοβαρών περιπτώσεων ανεπαρκούς καθεστώτος πυρασφάλειας;

3) Εκτός της διασφάλισης της εφαρμογής του τυπικού μέρους, ήτοι της παθητικής και της ενεργητικής, βάσει νόμου, πυροπροστασίας, υπάρχει και το πρακτικό μέρος που αφορά στη συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας καθώς και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και των λοιπών εργαζομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες για τους τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου, όπως πυρκαγιάς, σεισμού κλπ. Με βάση ποιο σχέδιο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σκοπεύει να διασφαλίσει την υποχρεωτική πραγματοποίηση σχετικών ασκήσεων και βιωματικών σεμιναρίων σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας;

4) Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το νέο Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», το οποίο εναρμονίζει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα σε σχέση με την ταξινόμησή τους ως προς την «αντίδραση στη φωτιά», δεν έχει εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της ανοικτής διαβούλευσης; Είναι γνωστό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι έως σήμερα υπάρχει εκκρεμότητα συμμόρφωσης της Ελλάδας, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σχετική αγορά, δεδομένου ότι μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης της σήμανσης CE είναι και η απόδοση του σχετικού δομικού προϊόντος ως προς την αντίδρασή του στη φωτιά;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής