28 Ιουλίου, 2016

Οι απευθείας αναθέσεις συμβάσεων στο ΕΑΠ είναι νόμιμες αλλά είναι και όλες ηθικές;

Επειδή οι απευθείας αναθέσεις παρότι είναι νόμιμες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχουν γίνει κανόνας στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των κρατικών φορέων καθ’ υπόδειξη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και επειδή το νόμιμο δεν είναι και πάντα ηθικό, οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) απεύθυναν ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Φίλη, σχετικά με το εύρος του φαινομένου σύναψης συμβάσεων εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Με δεδομένη την εκκρεμούσα εδώ και χρόνια ιδιαιτερότητα του ΕΑΠ το οποίο δεν διοικείται από Σύγκλητο αλλά από Διοικούσα Επιτροπή οριζόμενη κάθε φορά από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, και με γνωστό τον σχετικά πρόσφατο κίνδυνο κατάρρευσης του ΕΑΠ λόγω της μη ανανέωσης των συμβασιούχων διοικητικών υπαλλήλων, εξευρέθηκαν τρόποι για τη διευθέτηση του εν λόγω προβλήματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Διοίκηση του ΕΑΠ προχώρησε σε αρκετές προσλήψεις κυρίως διοικητικού προσωπικού χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος αλλά με απευθείας ανάθεση. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των προσλήψεων με απευθείας ανάθεση, εάν οι προσλήψεις αφορούσαν σε θέσεις που προϋπήρχαν ή αφορούν και σε νέες και ποιο το αντικείμενο εργασίας των τελευταίων. Επίσης τίθενται ερωτήματα για τα κριτήρια επιλογής των εν λόγω προσλήψεων από τη Διοικούσα Επιτροπή, ποιες οργανικές θέσεις πληρώθηκαν και ποιο είναι το συνολικό κόστος των προσλήψεων με απευθείας ανάθεση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης με ΑΚΕ:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Ερωτήματα για τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης συμβάσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Με τη χώρα να βρίσκεται ήδη στον έκτο χρόνο της οικονομικής προσαρμογής, ο χώρος της Παιδείας δεν θα μπορούσε να μείνει στο απυρόβλητο των περικοπών. Είναι γνωστές οι κακές οικονομικές συνθήκες και η χρηματοδοτική ασφυξία που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν όλα τα ΑΕΙ της χώρας, θέματα τα οποία αλλεπάλληλα έχει αναδείξει στη Βουλή το Ποτάμι.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) παρά το γεγονός ότι έχει τη σημαντική δυνατότητα εσόδων από τα δίδακτρα των φοιτητών του ανά θεματική ενότητα, αντιμετώπισε προβλήματα τα οποία ήταν και διοικητικής φύσεως καθώς τον Οκτώβριο του 2015 έγινε γνωστό ότι το προσωπικό του ΕΑΠ «βρισκόταν στον αέρα» μαζί με 30.000 φοιτητές μιας και οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρωνόταν από σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, του οποίου το φυσικό αντικείμενο έληγε με το τέλος του 2015. Τελικά προωθήθηκε μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων η λύση για κάλυψη του κόστους μέσω ιδίων πόρων του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4386/2016 «Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του ΕΑΠ και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΙΤΥΕ – Διόφαντος”, μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και τις 30.06.2017 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31.12.2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δε θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές».

Επιπλέον στην Αιτιολογική Έκθεση του σχετικού σχεδίου νόμου, η διοίκηση του ΕΑΠ μετά από πλήρη, λεπτομερή και τεκμηριωμένη καταγραφή της υφιστάμενης διοικητικής και τεχνικής λειτουργίας του θα εκπονήσει το οργανόγραμμα (Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος), το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου, που παρέχει αποκλειστικά στην Ελλάδα, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ως εκ τούτου, θα αξιολογηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τις συμβάσεις καθώς επίσης και η αναγκαιότητά τους (αριθμός σε σχέση με αντικείμενο) και με αυτό τον τρόπο θα συσταθούν οι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος θέσεις εργασίες οι οποίες με τη σειρά τους θα καλυφθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ προχώρησε σε αρκετές προσλήψεις κυρίως διοικητικού προσωπικού με απευθείας ανάθεση, κάνοντας χρήση της παρ. 4β του άρθρου 24 του ν.4386/2016. Ωστόσο η χρήση της δυνατότητας της απευθείας ανάθεσης για «προσλήψεις» σε θέσεις διοικητικής φύσεως τυγχάνουν πολλών ερωτηματικών καθώς δεν υπήρξε κάποια σχετική ανοικτή προκήρυξη ούτε εφαρμόσθηκε διαδικασία αξιολόγησης βάσει κριτηρίων.

Επειδή οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, αξιολόγηση, αξιοκρατία και λογοδοσία και δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές ρουσφετολογικών συμβάσεων με κατάχρηση της απευθείας ανάθεσης.

Επειδή με τη δεδομένη οικονομική συγκυρία η σύναψη ορισμένων συμβάσεων στο όριο των 20.000 ευρώ ώστε να επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, και οι οποίες αντιστοιχούν σε μηνιαίο μισθό κοντά στα 1.800€ προκαλούν εύλογα ερωτηματικά, για τον λόγο και την σκοπιμότητά τους.

Επειδή το ΕΑΠ μπορεί να προσλαμβάνει με απευθείας αναθέσεις προσωπικό, αλλά παραμένει υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των προσλήψεων με απευθείας ανάθεση και αντίστοιχα με πρόχειρο διαγωνισμό που έγιναν το 2016 από το ΕΑΠ;

2. Έχει προηγηθεί και πραγματοποιηθεί επικαιροποιημένη μελέτη αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό επαναπροσλήψεων και προσλήψεων, σε συνάρτηση με τον νέο αριθμό εισακτέων μετά την κατάργηση της κλήρωσης στην επιλογή των φοιτητών αλλά και των υπαρχόντων φοιτητών και εν γένει των λειτουργικών εξόδων του ΕΑΠ; Εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματά της και ποιο είναι το πόρισμα επί της βιωσιμότητας του Ιδρύματος;

3. Οι προσλήψεις αφορούσαν σε θέσεις που προϋπήρχαν ή/και δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα; Με βάση ποια κριτήρια τεκμαίρεται η αναγκαιότητα ύπαρξης των περιγραφών των θέσεων εργασίας; Καλύπτεται σε όλες τις περιπτώσεις η προϋπόθεση της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4386/2016 ότι αφορούν μόνο επανασυνάψεις συμβάσεων εργασίας με τον φορέα, όσων έληξαν στις 31/12/2015;

4. Με δεδομένη τη δυνατότητα που δίνει ο Ν.4385/2016, άρθρο 24, παρ. 4β και 4γ, για απευθείας αναθέσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, και την επακόλουθη τροποποίηση του οδηγού χρηματοδότησης της ΕΔΕΛ του ΕΑΠ (126/16-05-2016), θεωρείται ότι η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ήταν η μόνη διαδικασία θεραπείας πλήρωσης των απαιτούμενων θέσεων; Και αν ναι, για ποιους λόγους και με ποια κριτήρια έγιναν οι ανωτέρω προσλήψεις με απευθείας ανάθεση; Ποια είναι η επιστημονική κατάρτιση των προσληφθέντων και ποια οργανική θέση κατέλαβε ο καθένας από αυτούς;

5. Ποιο είναι το συνολικό κόστος των εν λόγω προσλήψεων; Με ποια κριτήρια αποφασίζεται το ύψος του μισθού -ο προϋπολογισμός- απευθείας ανάθεσης της κάθε θέσης (υπαλλήλου ή θέσης ευθύνης) που καλύπτεται στο ΕΑΠ; Οι μισθοί που προβλέπονται για κάθε σύμβαση εργασίας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015);

6. Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις ατόμων σε θέσεις ευθύνης; Εάν ναι, πόσες και ποιες είναι αυτές;

7. Σε ποια φάση βρίσκεται η εκπόνηση του απαραίτητου Οργανογράμματος του ΕΑΠ ώστε να συσταθούν οι απαραίτητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος θέσεις εργασίας; Πότε αναμένεται να είναι έτοιμο αυτό καθώς σύμφωνα και με την με Αριθμ. Πρωτ. 189661/Φ1 ΕΞ 172883εισ. απάντησή σας σε ερώτησή μας, η πρώτη δέσμευση εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής ήταν με την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ήτοι 31/08/2016, ενώ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4386/2016 η εν λόγω δέσμευση μετατίθεται για τις 30/06/2017 ήτοι η ημερομηνία λήξης των προαναφερθεισών συμβάσεων;

8. Προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις εν λόγω προσλήψεις ή για παράταση αυτών; Εάν ναι, σε ποιο ποσό ανέρχεται η εν λόγω χρηματοδότηση;

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά στα ερωτήματα 2, 4, 5 και 6.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής