12 Δεκεμβρίου, 2017

Ανοικτό ή διορισμένο Πανεπιστήμιο;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τη θεσμική θωράκιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με την κατάργηση του διορισμού της Διοικούσας Επιτροπής από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γαβρόγλου. Καλεί τον Υπουργό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, σε όλα τα επίπεδα, με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια, ώστε να μην πληγεί η αξιοπιστία και το κύρος του ΕΑΠ.

Επισημαίνει ότι η τελευταία προκήρυξη για την επιλογή θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2017-2020 του ΕΑΠ, εισάγει αντιφατικά κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα καθιερωμένα συστήματα ακαδημαϊκής αξιολόγησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Γιώργος Αμυράς ζητά να μάθει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους λόγους που εισάγεται αυτό το αντιφατικό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο εμπεριέχει μείγμα θετικής και αρνητικής μοριοδότησης, με εμφανή σύγχυση στον προσανατολισμό και τους στόχους της στελέχωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού του ΕΑΠ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια επιλογής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ανήκει στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου αυτού είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Ίδρυμα λειτουργεί με Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) διορισμένη από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η τελευταία προκήρυξη για την επιλογή θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2017-2020 του ΕΑΠ εισάγει αντιφατικά κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα καθιερωμένα συστήματα ακαδημαϊκής αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα, η αρνητική μοριοδότηση της προγενέστερης διδακτικής εμπειρίας των υποψηφίων και μάλιστα στο ίδιο το ΕΑΠ, αποτελεί κριτήριο αντιφατικό και μάλιστα δεν συνάδει στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιπροσθέτως, η πλημμελής ανταπόκριση ενός υποψηφίου στις απαιτήσεις του διδακτικού έργου, που διεκδικεί να αναλάβει στο ΕΑΠ, δεν είναι θεμιτό να προεξοφλείται. Η θεσμοθέτηση σχετικού, μη ακαδημαϊκού όμως χαρακτήρα κριτηρίου, ως βέβαιη συνέπεια μιας στενότητας χρόνου συναρτώμενης προς την ανάληψη παράλληλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων σε άλλον φορέα, αποτελεί πρόκληση.

Τέλος, η εφαρμογή κριτηρίων κοινωνικής φύσης, όπως είναι η πριμοδότηση της έλλειψης εμπειρίας των νέων επιστημόνων, στη βάση μιας πολιτικής που θα απέβλεπε στη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας τους, δεν θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των οργάνων της αυτοδιοικούμενης ακαδημαϊκής κοινότητας. Βασικό μέρος της οποίας αποτελεί η βέλτιστη στελέχωσή τους σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Οτιδήποτε διαφορετικό προσκρούει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των φορέων της συγκεκριμένης βαθμίδας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Γιατί εισάγετε αυτό το αντιφατικό σύστημα αξιολόγησης που εμπεριέχει μείγμα θετικής και αρνητικής μοριοδότησης, με εμφανή σύγχυση στον προσανατολισμό και τους στόχους της στελέχωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού του ΕΑΠ;

2. Γιατί τα εν λόγω κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα καθιερωμένα συστήματα ακαδημαϊκής αξιολόγησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού;

3. Προτίθεστε να θωρακίσετε θεσμικά το ΕΑΠ καταργώντας την μέχρι σήμερα πρακτική του διορισμού της Διοικούσας Επιτροπής από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

4. Προτίθεστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον, σε όλα τα επίπεδα, με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια ώστε να μην πληγεί η αξιοπιστία και το κύρος του ΕΑΠ;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας