1 Δεκεμβρίου, 2016

Αυτοδιοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Μια χρονίζουσα εκκρεμότητα

Το θέμα της αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), επανέφερε στη Βουλή το Ποτάμι με ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής, Γιώργος Μαυρωτάς, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Ο βουλευτής του Ποταμιού ρωτά για το χρονοδιάγραμμα έναρξης της αυτοδύναμης λειτουργίας του ΕΑΠ με την εκλογή οργάνων διοίκησης και την ανάδειξη Συγκλήτου και Πρύτανη, αντί της οριζόμενης από την εκάστοτε κυβέρνηση Διοικούσας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ζητά ενημέρωση για την πορεία σύνταξης του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος και εάν αυτός έχει παραληφθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, με αφορμή ανακοινώσεις του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και άλλων μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ, απευθύνεται προς τον κ. Υπουργό, εάν γνωρίζει το περιεχόμενο των όσων καταγγέλλονται και τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να εξομαλυνθεί η προβληματική κατάσταση στο ΕΑΠ.

Το Ποτάμι στηρίζει τον θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγχρόνως, μέσα από συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, φοιτητές και τη διοίκηση του ΕΑΠ, έχει πλήρη ενημέρωση για τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζει για αυτό και έχει καταλήξει σε προτάσεις για την έμπρακτη αναβάθμισή του. Καλούμε προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο να συμβάλει στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων βημάτων που απομένουν, προκειμένου το ΕΑΠ να περάσει στην καθυστερούμενη εδώ και χρόνια, επόμενη φάση της αυτόνομης διοικητικής λειτουργίας του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Σε εκκρεμότητα το ζήτημα αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς μη ουσιαστικής αυτονομίας, δίχως να έχει τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης. Για την κατάσταση αυτή μεγάλες ευθύνες φέρουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και η νυν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία εδώ και 2 χρόνια δεν έχει κατορθώσει ακόμα να «επιτρέψει» στο ΕΑΠ την εκλογή οργάνων διοίκησης και την παύση του διαιωνιζόμενου «μεταβατικού» καθεστώτος της οριζόμενης από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, Διοικούσας Επιτροπής.

Την εν λόγω σημαντική εκκρεμότητα την είχε θέσει εγκαίρως το Ποτάμι πριν από έναν χρόνο με σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία είχε αιτιολογήσει τη μη αυτοδυναμία του ΕΑΠ λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόστασής του! Στη συνέχεια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνοντας στη Βουλή διάφορες αποσπασματικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων του ΕΑΠ (άρθρο 28 του ν.4368/2016), μεταξύ άλλων, όρισε ως επιπλέον βασική προϋπόθεση την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος, παρατείνοντας έτσι ακόμη το καθεστώς της μη αυτονομίας του. Ωστόσο η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ ανέλαβε την ευθύνη μέσω ανάθεσης σε εταιρεία συμβούλων, της σύνταξης πρότασης νέου σύγχρονου Οργανισμού και Οργανογράμματος του ΕΑΠ όπως άλλωστε σημειώνεται και στο από 4/8/2016 έγγραφό της το οποίο επισυνάπτεται στην με αρ. πρωτ. 178064/Φ1 ΕΞ 126812 εισ. απάντηση της τότε Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας κας Α. Αναγνωστοπούλου, σε νεότερη ερώτηση του Ποταμιού. Ταυτόχρονα στο ίδιο κείμενο η Διοικούσα Επιτροπή δεσμεύεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση για σύντομο χρονικό διάστημα εντός του Ιδρύματος, τον νέο κανονισμό και εν συνεχεία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 να αποστείλει την τελική πρόταση του κανονισμού στα αρμόδια Υπουργεία με απώτερο στόχο την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Προς επίρρωση της παραπάνω περιγραφείσας προβληματικής κατάστασης υπήρξε και σχετική ανακοίνωση στις 03/11/2016 από τη Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ (ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ) και ακολούθως μόλις πρόσφατα, ανακοίνωση 37 μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ τα οποία μεταξύ άλλων αιτημάτων και υποδείξεων, αναφέρονται στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας ή/και νομοθετικής ρύθμισης για την πραγματοποίηση εκλογής οργάνων διοίκησης στο Ίδρυμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να υπάρξει τελικώς αυτοδύναμη λειτουργία του ΕΑΠ με την εκλογή οργάνων διοίκησης και την ανάδειξη Συγκλήτου και Πρύτανη; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης από το χρονίζον μεταβατικό καθεστώς της Διοικούσας Επιτροπής στην πλήρη διοικητική αυτοδυναμία του ΕΑΠ;

2. Πότε παραλάβατε την πρόταση κανονισμού λειτουργίας του ΕΑΠ από τη Διοικούσα Επιτροπή; Γνωρίζετε εάν υπήρχαν και εάν λήφθηκαν υπόψη πιθανά σχόλια μετά την διαβούλευσή του εντός της κοινότητας του ΕΑΠ; Ποιες ενέργειες πρόκειται να ακολουθήσουν εκ μέρους σας;

3. Έχετε λάβει γνώση των όσων καταγγέλλονται στις ανακοινώσεις του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ; Έχετε διερευνήσει το περιεχόμενο των εν λόγω καταγγελιών και αν ναι, που αυτές οφείλονται και πως πρόκειται να αντιμετωπίσετε εφόσον ισχύουν, τέτοια σοβαρά ζητήματα;

4. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να εξομαλυνθεί η συνεχιζόμενη κακή σχέση μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και Διοικούσας Επιτροπής, η οποία προκαλεί μια άσχημη εικόνα για το ΕΑΠ;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής