15 Απριλίου, 2016

ΕΡΤ: ανάγκες, προσλήψεις με ΠΝΠ και σχεδιασμοί ατάκτως ερριμμένα

Την ιδιαιτέρως προσφιλή και συνήθη παράτυπη διαδρομή μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, φαίνεται να προτείνουν με αίτημά τους στην κυβέρνηση στελέχη της κρατικής τηλεόρασης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων που σύμφωνα με την εκτίμησή τους χρειάζεται η ΕΡΤ.

Οι βουλευτές Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς, που καταθέσαν σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, υπενθυμίζουν πως, ενώ σήμερα ζητούνται παράτυπες προσλήψεις, υπάρχουν περιστατικά άλλων ειδικοτήτων - όπως εικονοληπτών - που, ενώ κατόπιν ολοκληρωμένης αξιολόγησης είχαν συνταχθεί πίνακες επιτυχόντων, δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ στο ΦΕΚ, αφότου ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα σχεδόν χρόνο από την «επανίδρυση» της, η ΕΡΤ δείχνει τελείως απαξιωμένη - σύμφωνα με της μετρήσεις τηλεθέασης – από το τηλεοπτικό κοινό, ενώ, σειρά γεγονότων δίνουν την αίσθηση πως η Διοίκηση της προτείνει και παίρνει αποφάσεις, χωρίς κανένα σχεδιασμό, που απέχουν από την διαφάνεια και την αξιοκρατία που επιβάλλεται να διέπουν τον Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά

Θέμα: ΕΡΤ - ανάγκες, προσλήψεις με ΠΝΠ και σχεδιασμοί «ατάκτως ερριμμένα»

Όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου (www.typologies.gr), στις 10/03/2016, στελέχη της κρατικής τηλεόρασης κατέθεσαν στην κυβέρνηση αίτημα για προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων που χρειάζεται η ΕΡΤ οι οποίες μάλιστα προτάθηκε να γίνουν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο ν. 4321/2015 στο άρθρο 12 προβλέπει ότι οι προσλήψεις στην ΕΡΤ θα γίνονται μετά από δημοσίευση προκήρυξης, τήρηση των αρχών της διαφάνειας και μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π., και συγκεκριμένα: «Η ΕΡΤ Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.»

Εκτός των άλλων μια σειρά από γεγονότα δημιουργούν την αίσθηση ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ προτείνει και παίρνει αποφάσεις χωρίς κανένα σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι, στις προ διμήνου τοποθετήσεις 49 προϊσταμένων στην ΕΡΤ σε θέσεις ευθύνης, ότι τουλάχιστον σε δύο εκ των περιπτώσεων τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι σε θέσεις που δεν είχαν αιτηθεί οι ίδιοι στις προκηρύξεις. Επίσης πολλές εξ αυτών των 49 θέσεων προϊσταμένων ορίζονται θέσεις ευθύνης που είτε επικαλύπτονται είτε είναι εκτός λογικής και υπερβάλλουσες και βεβαίως δημιουργούν επιπλέον δαπάνη λόγω των επιμισθίων που προβλέπονται γι αυτές.

Και ενώ ζητούνται, από στελέχη της ΕΡΤ, προσλήψεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων και μάλιστα με παράτυπο τρόπο δείχνοντας έτσι το επείγον του θέματος, υπάρχουν κάποιες ειδικότητες, των εικονοληπτών επί παραδείγματι, που είχαν ολοκληρώσει και τις τρεις φάσεις της αξιολόγησης μετά την, από τον Ιανουάριο του 2014, προκήρυξη της ΝΕΡΙΤ. Μάλιστα είχαν συνταχθεί και οι σχετικοί πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι, μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, δεν δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

Με δεδομένο ότι η ΕΡΤ μετά από ένα σχεδόν χρόνο από την «επανίδρυσή» της δείχνει απαξιωμένη από το τηλεοπτικό κοινό σύμφωνα με το μικρό, σχεδόν αμελητέο, μερίδιο τηλεθέασης και κατά συνέπεια από τα διαφημιστικά της έσοδα που είναι περίπου στο 1% των διαφημιστικών εσόδων του συνόλου των τηλεοπτικών σταθμών,

Με δεδομένο ότι από το Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του μητρώου εξωτερικών συνεργατών και συνολικά για ένα χρόνο, με σκοπό να υπάρχουν καταγεγραμμένα τα στοιχεία όλων των εξωτερικών συνεργατών της ΕΡΤ, εταιρειών ή φυσικών προσώπων, κυρίως σε τεχνικό επίπεδο και προσφάτως ανακοινώθηκε ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ προχώρησε σε αλλαγές,

Με δεδομένο πλέον ότι η ΕΡΤ έχει υπεράριθμο προσωπικό μετά και την παραδοχή του Υπουργού Επικρατείας σε πρόσφατη ψηφισθείσα τροπολογία για τη δυνατότητα μετατάξεων των υπαλλήλων της ΕΡΤ σε άλλες θέσεις του δημόσιου τομέα,

Με δεδομένο ότι η ΕΡΤ είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας ο οποίος χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους πολίτες μέσω του ανταποδοτικού τέλους και επομένως είναι εκ των ουκ άνευ ότι πρέπει να διέπεται από διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διαχείριση,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Είναι αληθείς οι προαναφερόμενες πληροφορίες για αίτημα στελεχών της ΕΡΤ προς τον υπουργό για προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού μέσω ΠΝΠ;

2. Εάν ναι, σε ποιες ειδικότητες αναφέρονται και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν προκηρύσσονται δημοσίως αυτές όπως προβλέπει ο ν. 4321/2015;

3. Είναι στις προθέσεις του να «ξεπαγώσει» τις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις ειδικοτήτων οι οποίες ολοκλήρωσαν επιτυχώς την διαδικασία αξιολόγησης της προκήρυξης της ΝΕΡΙΤ του 2014, εφόσον ανήκουν στις αιτούμενες προσλήψεις;

4. Σε ποιες αλλαγές προχώρησε η Διοίκηση της ΕΡΤ στη λειτουργία του Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών στην κρατική ραδιοτηλεόραση και για ποιο λόγο;

5. Αληθεύει ότι υπάρχει πρόθεση για συνεργασία της ΕΡΤ με εξωτερικές μονάδες μοντάζ, πόσους μοντέρ και τι σχετικό εξοπλισμό έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ και, πόσους μοντέρ και τι ακριβώς εξοπλισμό για μοντάζ χρειάζεται;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Αμυράς Γιώργος - Β΄ Αθηνών
Ψαριανός Γρηγόρης - Β΄ Αθηνών

Σχετικά