18 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με το διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων κατέθεσε η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χριστίνα Ταχιάου.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων κατέθεσε η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χριστίνα Ταχιάου.

Η ερώτηση της βουλευτού του Ποταμιού αφορά την μη προκήρυξη και διεξαγωγή διαγωνισμών υποψηφίων συμβολαιογράφων ήδη από το έτος 2012, παρά την αντίθετη πρόβλεψη του νόμου για ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό. Επιπλέον καταδεικνύουν τις διαδικαστικές ατασθαλίες κατά τον τελευταίο διαγωνισμό και τις θέσεις που πρέπει να πληρωθούν μετά και την απελευθέρωση του επαγγέλματος και αναμένουν απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό για το αν και πότε θα προκηρυχθεί ο εν λόγω διαγωνισμός.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 18/03/2015

Προς : Τον Υπουργό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί Συμβολαιογράφων

Σύμφωνα με το Νόμο 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (άρθρο 25) με απόφαση του Υπουργού Δ.Δ. και Α.Δ., εκδιδόμενη το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, προκηρύσσεται και διενεργείται ο ετήσιος Πανελλήνιος διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων, για την πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν 10 ημέρες πριν την έκδοση της άνω απόφασης. Σ’ αυτόν συμμετέχουν οι πληρούντες τις προϋποθέσεις υποψήφιοι, εφόσον αυτοί έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 42ο έτος της ηλικίας τους.

Επί μία εξαετία και πλέον όμως, παρατηρούνται άνευ προηγουμένου ατασθαλίες, σχετικές προς τον χρόνο προκήρυξης των εν λόγω διαγωνισμών, τη διενέργειά τους, την βαθμολόγηση των γραπτών και τον χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Ειδικά ο διαγωνισμός του έτους 2012, προκηρύχθηκε την 27/12/2012 και ο πίνακας επιτυχόντων τούτου δημοσιεύτηκε την 23-11-2013 και από τότε κανένας άλλος διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχτεί.

Ήδη διανύουμε το πρώτο τετράμηνο του έτους 2015, κατά το οποίο θα έπρεπε να προκηρυχτεί ο διαγωνισμός του τρέχοντος έτους και δεν έχουν προκηρυχθεί, ούτε ο διαγωνισμός του έτους 2013, ούτε αυτός του έτους 2014.

Δυνάμει των διατάξεων του Ν.3919/2011 «Aρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών και άσκηση επαγγελμάτων», εκδόθηκε το Π.Δ. 114/2011. Με το διάταγμα τούτο αυξήθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των συμβολαιογράφων της χώρας κατά 400. Από τις θέσεις αυτές, οι 200 θα έπρεπε να πληρωθούν με το διαγωνισμό έτους 2012, πλην όμως δεν πληρώθηκαν για διάφορους λόγους. Οι υπόλοιπες 200 θέσεις θα έπρεπε να πληρωθούν με το διαγωνισμό του έτους 2013, οι οποίες και πάλι δεν πληρώθηκαν, διότι ο διαγωνισμός αυτός δεν διενεργήθηκε μέχρι σήμερα.

Σημειωτέον ότι, οι εν λόγω διαγωνισμοί είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, με την καταβολή παραβόλων από τους υποψηφίους και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

Αν και πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων για το έτος 2015.

Η ερωτούσα Βουλευτής:
Χριστίνα Ταχιάου - Α’ Θεσσαλονίκης

18 Μαρτίου 2015