4 Μαΐου, 2015

Ερώτηση σχετικά με την χορήγηση εξισωτικής αποζημίωσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Τον κίνδυνο απώλειας της εξισωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες - κτηνοτρόφους των οικισμών Ξηροτόπου και Κάτω Μετοχίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, θίγει με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου.

Τον κίνδυνο απώλειας της εξισωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες - κτηνοτρόφους των οικισμών Ξηροτόπου και Κάτω Μετοχίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, θίγει με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών του «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» κ. Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Αιτία του γεγονότος αυτού αποτελεί η απώλεια του διακριτού κωδικού που προσέδιδε τον ορεινό - μειονεκτικό χαρακτήρα των παραπάνω οικισμών στο ηλεκτρονικό σύστημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εξαιτίας ενοποίησής του με εκείνον του οικισμού της πόλης των Σερρών, ο οποίος έχει πεδινό χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί σημαντική πηγή ενίσχυσης του εισοδήματος των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μετακινούμενων κτηνοτρόφων των ορεινών - μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα των προβλημάτων που οφείλονται στα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι στην παρούσα κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία, δε νοείται λάθη, παραλείψεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες από τη μεριά της Πολιτείας, να στερούν από τους αγρότες - κτηνοτρόφους των ορεινών - μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, την απαραίτητη «ρευστότητα» για την απρόσκοπτη συνέχιση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Θέμα: «Χορήγηση εξισωτικής αποζημίωσης σε αγρότες - κτηνοτρόφους των οικισμών Ξηροτόπου και Κάτω Μετοχίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών»

Η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί σημαντική πηγή ενίσχυσης του εισοδήματος των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μετακινούμενων κτηνοτρόφων των ορεινών - μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα των προβλημάτων που οφείλονται στα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Συγκεκριμένα, η μικρή καλλιεργητική περίοδος, τα υποβαθμισμένα εδάφη, οι απότομες κλίσεις που παρατηρούνται στα μεγάλα υψόμετρα σε συνδυασμό με την απουσία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης, δυσκολεύουν την παραμονή των κατοίκων και τη συνέχιση των γεωργικών - κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές. Η χορήγηση της εξισωτικής αποζημίωσης σε ετήσια βάση, ενθαρρύνει τη συνέχιση της γεωργικής - κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διατήρησης: (α) Του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, (β) των αειφορικών συστημάτων και (γ) ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Οι αγρότες - κτηνοτρόφοι των οικισμών Ξηροτόπου και Κάτω Μετοχίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, διαπίστωσαν με μεγάλη έκπληξη κατά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ της τρέχουσας περιόδου, ότι δεν είναι πλέον δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης την οποία ελάμβαναν κανονικά μέχρι σήμερα. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι οι εν λόγω οικισμοί, να εμφανίζουν πλέον κωδικό «πεδινών» περιοχών, εξαιτίας της συγχώνευσης των κωδικών τους στον ενιαίο κωδικό της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών. Είναι προφανές ότι δίχως την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης οι αγρότες - κτηνοτρόφοι των παραπάνω οικισμών αδυνατούν να συνεχίσουν την απρόσκοπτη παραγωγική τους δραστηριότητα.

Το «ΠΟΤΑΜΙ» θεωρεί ότι στην παρούσα κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία, δε νοείται λάθη, παραλείψεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες από τη μεριά της Πολιτείας, να στερούν από τους αγρότες - κτηνοτρόφους των ορεινών - μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, την απαραίτητη «ρευστότητα» για την απρόσκοπτη συνέχιση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Πολιτεία και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε οι αγρότες - κτηνοτρόφοι των εν λόγω οικισμών να μην υποστούν απώλεια της εξισωτικής αποζημίωσης, τόσο για το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου - Σερρών

4 Μαΐου 2015