24 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με τη λίστα έργων για το πακέτο Juncker

Ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης με ερώτηση που κατέθεσε προς το υπουργείο Οικονομικών, ζητά να επιβεβαιωθεί η υποβολή αναθεωρημένου καταλόγου των έργων προς χρηματοδότηση από το πακέτο Juncker, στον οποίο αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.Μάρδας αλλά οι υπηρεσίες της Ε.Ε. φέρονται να αγνοούν.

Ο βουλευτής Δράμας του Ποταμιού Κυριάκος Χαρακίδης με ερώτηση που κατέθεσε προς το υπουργείο Οικονομικών, ζητά να επιβεβαιωθεί η υποβολή αναθεωρημένου καταλόγου των έργων προς χρηματοδότηση από το πακέτο Juncker, στον οποίο αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ.Μάρδας αλλά οι υπηρεσίες της Ε.Ε. φέρονται να αγνοούν.

Κατ’ακολουθία, ο βουλευτής ζητά να του διαβιβασθεί είτε ο αρχικός είτε ο αναθεωρημένος κατάλογος των έργων, που έχει καταθέσει η χώρα μας προς την Ε.Ε. Τέλος, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν υπάρχει σχεδιασμός μόχλευσης ιδιωτικών πόρων για τα έργα που θα ενταχθούν στο σχέδιο Juncker και κατά πόσο η επιλογή τους έγινε με γεωγραφικά κριτήρια και με βασική προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: Λίστα έργων για το πακέτο Juncker
Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 27.02.2015, για το επενδυτικό σχέδιο Juncker, ο αναπληρωτής Οικονομικών κ.Μάρδας ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση, κρίνοντας απαραίτητη την επανεξέταση του καταλόγου των 174 έργων που είχε υποβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση, απέστειλε αναθεωρημένο κατάλογο προϋπολογισμού 12-15 δις ευρώ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Επειδή στην Ε.Ε. φαίνεται να έχουν άγνοια για την ύπαρξη αναθεωρημένου καταλόγου έργων από ελληνικής πλευράς, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν πράγματι έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση τον εν λόγω κατάλογο και σε ποια συγκεκριμένη υπηρεσία της Ε.Ε.;

2. Παρακαλώ να μου διαβιβάσετε τον κατάλογο -είτε τον αρχικό είτε εφόσον υφίσταται, τον αναθεωρημένο- με τα έργα που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

3. Σε ποιον βαθμό ωριμότητας βρίσκονται τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο; Με δεδομένο ότι το ανώτερο ποσοστό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει το κάθε έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέρχεται στο 50%, έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο για την μόχλευση ιδιωτικών πόρων για την κάλυψη του εναπομείναντος κόστους υλοποίησης;

4. Έχει ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη για νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για έγκριση των προτεινόμενων έργων; Ταυτόχρονα, έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια ως προς την επιλογή των έργων;

Ο ερωτών Βουλευτής:
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

24 Μαρτίου 2015