23 Αυγούστου, 2015

Χωρίς πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα DIGEA και ΕΡΤ πολλές περιοχές του Νομού Δράμας

Ο βουλευτής του Ποταμιού Κυριάκους Χαρακίδης με ερώτηση που υπέβαλε στα αρμόδια υπουργεία θίγει το ζήτημα του αποκλεισμού ολόκληρων περιοχών του Ν.Δράμας από την τηλεοπτική ενημέρωση, λόγω της ελλιπούς κάλυψης από τα ψηφιακά κέντρα εκπομπής της εταιρίας DIGEA, στην οποία ανατέθηκε η μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή τηλεοπτική εποχή.

Δεδομένου ότι τα προβλήματα έχουν ως αφετηρία τη σύμβαση που υπέγραψε η ΕΕΤΤ με τον Πάροχο, ο βουλευτής ζητά να μάθει εάν η ΕΕΤΤ έχει παρακολουθήσει και καταγράψει κατά πόσον ο Πάροχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κάλυψης και εάν η σύμβαση προβλέπει ότι το κόστος για όσες περιοχές είναι εκτός κάλυψης θα επιβαρύνει τους κατά τόπους Δήμους. Θέτει επίσης το ζήτημα εάν είχε προηγηθεί διαβούλευση με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας τους με τoν Πάροχο και κατά πόσο δημιουργούνται υποχρεώσεις για τους ΟΤΑ από μία έννομη σύμβαση, στην οποία δεν υπήρξαν αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Παράλληλα ρωτά την κυβέρνηση αν θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των όρων της συμφωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη όλων των κατοίκων της χώρας με επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Τέλος ο βουλευτής θίγει και την παράμετρο του αποκλεισμού των πολιτών των ίδιων περιοχών από τη δημόσια τηλεόραση, δεδομένου ότι παρόλο που υφίστανται την χρέωση του τέλους για την ΕΡΤ, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, δεν λαμβάνουν αντίστοιχα τηλεοπτικό σήμα.

Επισυνάπτεται η ερώτηση του κ. Χαρακίδη:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εκτός δικτύου της DIGEA και της ΕΡΤ περιοχές του Ν.Δράμας»

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 του Παραρτήματος της Α.Π.707/2/13-02-2014 της Ε.Ε.Τ.Τ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τη Χορήγηση στην εταιρεία «DIGEA−ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑ ΡΟΧΟΣ Α.Ε.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, αναφέρεται ότι: “…ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού της χώρας εφαρμόζοντας τον χάρτη συχνοτήτων.”. Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης έχει ως συνέπεια να υπάρχουν γεωγραφικά πολλές ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι οποίες μένουν εκτός κάλυψης του δικτύου. Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές του Ν.Δράμας δεν υπάρχει λήψη του ψηφιακού σήματος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην απολαμβάνουν υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, η DIGEA Α.Ε. απέστειλε σε πολλούς Δήμους -μεταξύ άλλων και στον Δήμο Παρανεστίου- επιστολή και εξώδικο, με τα οποία αιτείται την αποξήλωση παλιών δημοτικών αναμεταδοτών, σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον τους.

Πέραν των άλλων, η άμεση διακοπή του αναλογικού σήματος, είχε ως αποτέλεσμα στις περιοχές του Ν.Δράμας, που βρίσκονται εκτός δικτύου, να μην εκπέμπεται τηλεοπτικό σήμα της δημόσιας τηλεόρασης της ΕΡΤ, παρά μόνο τηλεοπτικό πρόγραμμα από τις γειτονικές χώρες. Η μη λήψη του σήματος της ΕΡΤ δημιουργεί τεράστια ζητήματα, δεδομένου ότι οι πληθυσμοί εκτός κάλυψης επιβαρύνονται με το ανταποδοτικό τέλος για ΕΡΤ, χωρίς να απολαμβάνουν την αντίστοιχη υπηρεσία. Το επίμαχο διάστημα που είχε κλείσει η ΕΡΤ, η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους ορθώς είχε ανασταλεί. Εντούτοις, όταν επανήλθε εκ νέου στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, το τηλεοπτικό σήμα αντιστοίχως δεν επανήλθε ποτέ στις εν λόγω περιοχές.

Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

1. Η αρμόδια εκ του νόμου Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείου (ΕΕΤΤ) έχει παρακολουθήσει και καταγράψει κατά πόσον ο Πάροχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις κάλυψης βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του Παραρτήματος της Α.Π.707/2/13-02-2014 της ΕΕΤΤ όπως ισχύει; Ποια τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα καταγραφών, που με δήλωσή της ΕΕΤΤ πριν από 5 μήνες, διεξάγονται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της, προκειμένου να ελέγξουν τη δυνατότητα λήψης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης στις περιοχές εκτός κάλυψης;

2. Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Απόφασης, προβλέπεται υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης; Είχε προηγηθεί διαβούλευση με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την έκδοση της απόφασης, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας τους με τoν Πάροχο; Δημιουργούνται υποχρεώσεις για τους ΟΤΑ από μία έννομη σύμβαση, στην οποία δεν υπήρξαν αντισυμβαλλόμενο μέρος;

3. Θα προχωρήσει το Υπουργείο σε τροποποίηση της εν λόγω απόφασης, ώστε να εξασφαλιστεί η γεωγραφική και όχι η πληθυσμιακή κάλυψη για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, προκειμένου να καλυφθούν και όσες περιοχές σήμερα παραμένουν εκτός δικτύου; Σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση στους ΟΤΑ, για τις δαπάνες που θα καταβάλουν για την επέκταση του δικτύου και στις περιοχές αρμοδιότητάς τους; Οι συγκεκριμένες δαπάνες των δήμων θα τύχουν έγκρισης από τους κατά τόπους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

4. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα της μη λήψης σήματος από τη δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του Ν.Δράμας, παρά την υποχρέωση την οποία υπέχει για παροχή καθολικής υπηρεσίας καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της χώρας; Δεδομένης της μη λήψης τηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ και της ταυτόχρονης επιβάρυνσης με το ανταποδοτικό τέλος, θα ανασταλεί η χρέωση του τέλους μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος; Επιπλέον, θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που χρεώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Χαρακίδης – Δράμας

4 Αυγούστου 2015