23 Αυγούστου, 2015

Χρηματοδότηση προνοιακών δομών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας»

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να πάψουν τη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο λόγω οικονομικής αδυναμίας δεκάδες προνοιακές δομές (προνοιακά ιδρύματα, ΚΔΗΦ ΑμεΑ κ.α.), οι οποίες χρηματοδοτούνταν μέσω ΕΣΠΑ

στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων, αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του Τομέα Πρόνοιας του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 35 του ν. 4325/2015 προβλέπεται η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και η έκδοση σχετική υπουργικής απόφασης μέχρι τις 30.6.2015 για την χρηματοδότηση των φορέων αυτών, η οποία ανέρχεται σε 11 εκ. Ευρώ. Μέχρι και σήμερα, όμως αυτό δεν έχει γίνει.

Η βουλευτής ρωτά πότε αναμένεται να υπογραφεί η απαιτούμενη ΚΥΑ, τί ενέργειες έχουν γίνει για να διασφαλιστεί η συνέχιση ή μετεξέλιξη της Πράξης και στη νέα προγραμματική περίοδο, αν θα επιτραπεί η υποβολή των σχετικών δαπανών για πληρωμή στον ΕΟΠΥΥ αναδρομικά από την 1/1/2015 σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι καθώς και με ποιόν τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργία των δεκάδων ΚΔΗΦ για παιδιά με αναπηρίες που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γ) τον Υπουργό Υγείας και δ) τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση προνοιακών δομών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας»

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να πάψουν τη λειτουργία τους οι διάφορες προνοιακές δομές ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (προνοιακά ιδρύματα, ΚΔΗΦ ΑμεΑ κ.α.), που δεν ανήκουν σε δήμους και οι οποίες χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ τα τελευταία χρόνια με πόρους του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 35 του ν. 4325/2015 προβλέπεται η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και η έκδοση σχετική υπουργικής απόφασης μέχρι τις 30.6.2015 για την χρηματοδότηση των φορέων αυτών για το διάστημα μέχρι την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία ούτε έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για τη συνέχιση των προγραμμάτων, η οποία ανέρχεται σε 11 εκ. Ευρώ, παρά τη σχετική ρητή δέσμευση της Αν. Υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27/5/2015.

Χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση, οι ως άνω δομές αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζομένους τους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, καθώς και στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν ενημερότητα. Παράλληλα, οι διοικήσεις τους είναι αντιμέτωπες με ποινικές διώξεις για τις παραπάνω οφειλές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της Πράξης είχε σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον ΕΟΠΥΥ, αφού οι δαπάνες (νοσήλια) για κάθε ωφελούμενο καλύπτονταν από τον προϋπολογισμό της Πράξης, από ευρωπαϊκά δηλαδή κονδύλια, αντί να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία απέστειλε την υπ’ αρ. 774/29-07-2015 επιστολή για το θέμα προς τον Πρωθυπουργό, κοινοποιούμενη στα Υπουργεία σας, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες αυτής της καθυστέρησης στη λειτουργία των δεκάδων προνοιακών δομών που λειτουργούν γονεϊκοί σύλλογοι, προσφέροντας υπηρεσίες σε χιλιάδες παιδιά με ανηπηρίες και τις οικογένειές τους, οι οποίες κινδυνεύουν να διακόψουν τη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στην υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των ανωτέρω προνοιακών δομών; Που οφείλεται η μεγαλη καθυστέρηση στην υπογραφή της ΚΥΑ;

2) Πότε αναμένεται να καταβληθεί η χρηματοδότηση που αφορά το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι σήμερα;

3) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να διασφαλίσετε τη συνέχιση ή τη μετεξέλιξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο;

4) Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εύρεση χρηματοδότησης, προτίθεστε να επιτρέψετε την υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων από τις προνοιακές δομές προς τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών αναδρομικά από 1/1/2015;

5) Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να διασφαλίσετε τη συνέχιση της λειτουργίας των δεκάδων Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα;

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

4 Αυγούστου 2015