2 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για το τι γίνεται με την πορεία της πρωτοβουλίας ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΗ και με την εκκρεμότητα πληρωμής περίπου 9 εκ. ευρώ

Γραπτή ερώτηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγείας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” κατέθεσαν προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι βουλευτές του Ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.

Γραπτή ερώτηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγείας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” κατέθεσαν προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι βουλευτές του Ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.

Πρόκειται για έργο – μελέτη ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με συνολική δαπάνη 9,9 εκ. ευρώ και αναμενόμενα παραδοτέα δέκα τεύχη μελέτης βασισμένα στους μεταρρυθμιστικούς πυλώνες του τομέα υγείας που έχει καταθέσει το Υπουργείο Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βουλευτές του Ποταμιού, ανάμεσα σε άλλα, ζητούν ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των παραδοτέων τευχών της μελέτης που έχουν παραληφθεί από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου μέχρι σήμερα, τον κοστολογημένο κατάλογο των δραστηριοτήτων του έργου που να δικαιολογεί το ποσό των 9,9 εκ. ευρώ καθώς και το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο στον τομέα υγείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θέμα: «Τι γίνεται με την πορεία της πρωτοβουλίας ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΗ και με την εκκρεμότητα πληρωμής περίπου 9 εκ. ευρώ;»

«Τον Ιούλιο του 2013 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το έργο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013-2015 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ “ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”" με κωδικό MIS 451730.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 9,9 εκ. ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο φορέας υλοποίησης της εν λόγω δράσης ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.

Τα δέκα παραδοτέα τεύχη του έργου – σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης – πρέπει να βασίζονται στους εννέα στρατηγικούς πυλώνες που έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια Δράσης της πρωτοβουλίας “Υγεία εν Δράσει” (Health in Action) που έχει καταθέσει το Υπουργείο Υγείας στην Ε.Ε..

Για να καταρτιστεί μάλιστα το Σχέδιο Δράσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας το πρώην Υπουργείο Υγείας συνεργάστηκε και ενισχύθηκε σε τεχνογνωσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπη) και το Γερμανικό Δημόσιο ως Domain Leader για θέματα υγείας, μέσω της Εθνικής Εταιρίας Διεθνούς Συνεργασίας (Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ).

Δεδομένου ότι από την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι και σήμερα, έχουν συγκροτηθεί και στελεχωθεί πολυπληθείς ομάδες εργασίας επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, συντονιστών και στελεχών των αρμόδιων φορέων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα.
Έχουν καταγραφεί και καταμεριστεί οι εργασίες των ομάδων, έχουν δημιουργηθεί χρονοδιαγράμματα και πίνακες υποχρεώσεων και παραδοτέων .

Η συνεργασία μεταξύ της Γερμανικής εταιρείας που έχει αναλάβει την υπεργολαβία (GIZ) και του Ελληνικού Δημοσίου προχωράει κανονικά.
Η πληρωμή των δαπανών για το εν λόγω έργο- μέχρι σήμερα- αγγίζει το ποσό των 770.000 ευρώ και οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας βρίσκονται σε σθεναρή αμφισβήτηση.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Πόσα και ποια είναι τα παραδοτέα τεύχη που έχουν παραδοθεί και παραλειφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων; Παρακαλούμε να κατατεθούν τα αντίγραφα των παραδοτέων τευχών.
  • Η πληρωμή των 770.000 ευρώ σε ποιο παραδοτέο τεύχος του έργου αφορά; Παρακαλούμε να παρουσιαστεί αναλυτικός και κοστολογημένος κατάλογος δραστηριοτήτων του έργου μέχρι του ισόποσου των 9,9 εκ €.
  • Ποια τα μέλη της επιτροπής παραλαβής του εν λόγω έργου; Παρακαλούμε για την κατάθεση του συνόλου των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής.
  • Ποιες μεταρρυθμίσεις του τομέα Υγείας έχουν δρομολογηθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
  • Στα παραδοτέα του έργου (αξίας 9,9 εκ. ευρώ) λογίζεται και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ή αφορά μόνο στην παράδοση τευχών μελετών και εμπειρογνωμοδοτήσεων;
  • Πώς εκτιμά το Υπουργείο ότι θα απορροφηθεί το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού στον εναπομείναντα χρόνο μέχρι 31/12/2015;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γρηγόρης Ψαριανός - Β' Αθηνών
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

2 Μαρτίου 2015