7 Απριλίου, 2015

Ερώτηση για την απένταξη του παιδικού σταθμού Πεύκων από το ΕΣΠΑ

Ατεκμηρίωτη και χωρίς νομική βάση, χαρακτήρισε η Χριστίνα Ταχιάου, την  απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, το ολοκληρωμένο  και σε πλήρη λειτουργία έργο του Παιδικού Σταθμού Πεύκων, σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στην Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η βουλευτής του Ποταμιού, κάνει λόγο για απόφαση που προκάλεσε  αναταραχή και προβληματισμό στους δικαιούχους , ιδιώτες και ΟΤΑ, καθώς δεν διαφαίνεται η νομική της βάση και ερωτά τον Υπουργό για τα κριτήρια της ανάκλησης των αποφάσεων που είχαν εγκρίνει τις σχετικές επιδοτήσεις. 

Ο Παιδικός  Σταθμός Πεύκων, ήταν ενταγμένος στο Πρόγραμμα «Θησέας». Κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το 2011 με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές  και καλύπτει ένα τεράστιο κενό στην περιοχή, με τη φιλοξενία συνολικά 63 παιδιών (βρεφών και  νηπίων). Η  απόφαση  του υπουργείου, ήρθε όταν ο δήμος βρισκόταν σε αναμονή της είσπραξης  χρηματοδότησης για το ποσό που ο ίδιος κατέβαλε από το Δημοτικό ταμείο για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Η  Χριστίνα Ταχιάου, τονίζει πως δεν είναι δυνατόν  να απεντάσσεται  από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ένα ώριμο έργο που έγινε με απόλυτη νομιμότητα και με εξαιρετική χρησιμότητα για την κοινωνία, ενώ ερωτά τον Υπουργό εάν δρομολογούνται ανακλήσεις σε αντίστοιχα έργα και στον τομέα του Τουρισμού.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Ανάκληση απόφασης ένταξης σε ΕΣΠΑ έργου συμβασιοποιημένου και ολοκληρωμένου

Την 16/08/2013 με την με αριθμό 1278/2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη Παιδικός Σταθμός Δήμου Πεύκων με κωδικό sim 452007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη. Μάλιστα επρόκειτο για ένα έργο πλήρως συμβασιοποιημένο, κατασκευασμένο και απόλυτα λειτουργικό.

Ειδικότερα και για το πλήρες ιστορικό της παρούσας ερώτησης ήδη από το 2011 ο ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ προσκαλούσε τους Δήμους της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (07) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013’’. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονταν θα έπρεπε να αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονταν σε εγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (π.χ. Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»).

Ο συγκεκριμένος ΟΤΑ, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 35797-25/5/2012 Αίτηση Χρηματοδότησης με τίτλο «Παιδικός Σταθμός Δήμου Πεύκων» συνολικού Προϋπολογισμού 417.492,73€.
Κατά την υποβολή το έργο είχε ήδη δημοπρατηθεί, συμβασιοποιηθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 με ανοιχτή διαδικασία. Πρόκειται για το διώροφο κτίριο του Παιδικού Σταθμού δυναμικότητας 63 παιδιών (15 βρεφών και 48 νηπίων). Το έργο εντάχθηκε με την ως άνω με αριθμό 1278-16/8/2013 Απόφαση Ένταξης συνολικής χρηματοδότησης 417.492,73€. Της ένταξης προηγήθηκαν αυστηρότατοι έλεγχοι. Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης το ποσό της Επιλέξιμης Δαπάνης επιμερίζονταν ως εξής:

- Ποσό 270.000,00€ Σ.Α.2005ΣΕ25500000 από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και

- Ποσό 147.492,73€ Σ.Α.2012ΣΕ25580000 από Δημοτικούς Πόρους, διότι σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης στο ΘΗΣΕΑ μέρος της χρηματοδότησης του έργου είχε γίνει και από δημοτικούς πόρους αντίστοιχου ύψους.

Τονίζεται επιπλέον ότι το έργο αυτό είχε τακτοποιηθεί οικονομικά στο έπακρο, ήταν δηλαδή απόλυτα ώριμα έργο, τόσο στο κατασκευαστικό (φυσικό αντικείμενο) όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του. Πρόκειται δηλαδή για ένα υπόδειγμα έργου, από αυτά που θα μπορούσε να παρουσιάσει το Δημόσιο και να απορροφήσει τα σχετικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή ένωση.

Έκτοτε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών όχλησε αρκετές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού και ουδέποτε έλαβε απάντηση. Ωστόσο τελείως ξαφνικά τρία χρόνια μετά την με αριθμό 947/2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανάκλησης της άνω απόφασης ένταξης, χωρίς κανένα έλεγχο, ή σαφή τεκμηρίωση. Μάλιστα είναι προκλητική η παράθεση των ληφθέντων υπόψη στις δύο αντίθετες αποφάσεις, ήτοι την 1278-16/8/2013 απόφαση ένταξης και την 947/2015 απόφαση απένταξης, τα οποία είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή θεσμικά ο υπουργός το 2013 και το 2015 έλαβε υπόψη τις ίδιες διατάξεις και έλαβε άκρως αντίθετη απόφαση, θέτοντας τρομερό ζήτημα για την συνέχεια και συνέπεια της Δημόσιας Διοίκησης.

Εν προκειμένω στη δεύτερη απόφαση της απένταξης (με αριθμό 947/2015) έλαβε υπόψη και επιπλέον την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, με αριθμό πρωτ. 17917/14-04-2014. Θέτουμε υπόψη σας και την πρότερη όμοια στην ουσία της εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείο και Γενικής Γραμματείας, με αριθμό πρωτ. 36042/20-08-2013. Ωστόσο αμφότερες οι εγκύκλιοι προβλέπουν διαδικασίες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, μάλιστα η με αριθμό πρωτ. 17917/14-04-2014 εγκύκλιος προβλέπει το «κλείδωμα νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ΟΠΣ.», και ουδόλως αναφέρεται σε ανακλήσεις εντάξεων, δηλαδή σε ανατροπή κεκτημένων. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι η εν λόγω απόφαση που ανακαλεί την απόφαση έταξης ερείδεται σε αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση το συγκεκριμένο έργο δε θα απεντάσσονται λόγω ότι ήταν απόλυτα ώριμο κατά τα προαναφερθέντα και δε θα μπορούσε να υπαχθεί ούτε σε αναθεώρηση.

Καθίσταται προφανές ότι η απόφαση του Υπουργού είναι ατεκμηρίωτη, χωρίς κριτήρια και δεν διαφαίνεται η νομική της βάση και γεννά ευρύτερη αναταραχή και προβληματισμό σε δικαιούχους ιδιώτες αλλά και ΟΤΑ που προχώρησαν σε έργα ανάπτυξης, βασιζόμενοι στις συγκεκριμένες επιδοτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και με αφορμή την ως άνω απόφαση ανάκλησης, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Ποια είναι τα κριτήρια ανάκλησης των αποφάσεων που είχαν εγκρίνει τις σχετικές επιδοτήσεις σε έργα ολοκληρωμένα;

2) Δρομολογούνται ανακλήσεις σε αντίστοιχα έργα στον τομέα του τουρισμού;

Η ερωτώσα Βουλευτής:
Χριστίνα Ταχιάου - Α' Θεσσαλονίκης