10 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη νεανική επιχειρηματικότητα

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κυριάκος Χαρακίδης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Τουρισμού και Ναυτιλίας σχετικά με τα δραματικά ποσοστά ανεργίας της χώρας μας ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κυριάκος Χαρακίδης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Τουρισμού και Ναυτιλίας σχετικά με τα δραματικά ποσοστά ανεργίας της χώρας μας ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας στην ευρωζώνη. Γι’αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να αναληφθούν πρωτοβουλίες με άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης και στην τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής ερωτά το αρμόδιο υπουργείο αν θα προχωρήσει σε μια σειρά από κίνητρα και ρυθμίσεις, όπως η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, ειδικό φορολογικό καθεστώς για νέες επιχειρήσεις, μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και νέος αναπτυξιακός νόμος με αναθεωρημένα κριτήρια και προτεραιότητες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων με ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομίας εξήγγειλε ότι: «πρέπει να εγκαταλείψουμε τους παλιούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προβλήματα που δημιούργησαν και να στραφούμε σε αναπτυξιακούς νόμους που έχουν αιχμή, έχουν υπόσταση και δίνουν πραγματικό κίνητρο πρωτίστως σε νεανικές, κοινωνικές, ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις.». Παράλληλα τόνισε ότι «πρέπει να εξαφανίσουμε όλη αυτήν την τεράστια γκρίζα ζώνη, η οποία καταλαμβάνει τη σχέση ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤ΄ 10 Φεβρουαρίου 2015)
Η ανεργία των νέων δεν είναι υπερβολή αν χαρακτηρισθεί ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας. Ιδιαίτερα τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους κάτω των 25 ετών έχουν εκτοξευθεί, ενώ παράλληλα ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα μας συνεχώς μειώνεται. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, τόσο ως προς τη βελτίωση των ιδίων προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ευημερίας, όσο και κυρίως ως προς τους δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μακροχρόνια, της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της συνεκτικότητας του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού.

Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης του ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό ανεργίας της κατηγορίας των «NEETs», ακρωνύμιο το οποίο αναφέρεται σε εκείνους τους νέους που ούτε εργάζονται, ούτε σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται. Επίσης έχει το υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, η χώρα μας υφίσταται ένα ολοένα και αυξανόμενης έντασης «brain-drain», συνεχή διαρροή δηλαδή, προς χώρες του εξωτερικού, έμψυχου δυναμικού με σημαντική δυνητική συνεισφορά στους μακροχρόνιους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Τι συγκεκριμένα μέτρα και κριτήρια προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας σχεδιάζετε όσον αφορά στο κόστος σύστασης και συντήρησης μιας νέας επιχείρησης; Ενδεχομένως αυτά μπορούν να αφορούν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, που θα απολαμβάνει π.χ. 3 χρόνια αφορολόγητα εισοδήματα και 3 χρόνια με έκπτωση 50% στους ισχύοντες συντελεστές;

2) Προτίθεστε να αυξήσετε το όριο απαλλαγής ΦΠΑ από €20.000 που είναι σήμερα στα €50.000, περιορίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα παρέχοντας δυνατότητα αύξησης της απασχόλησης;

3) Προτίθεστε να μετατρέψετε το ισχύον καθεστώς του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς (π.χ. αριθμός επιδοτούμενων εργαζομένων ανά επιχείρηση και για όλες τις επιχειρήσεις) ιδίως για τους νέους;

4) Πώς σχεδιάζετε να στηρίξετε τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, πέραν της γενναίας ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων -που αναμφίβολα χρειάζεται να γίνει- προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα η προοπτική βιωσιμότητάς τους και κατ’ επέκταση η άμεση αύξηση του μέσου αριθμού των απασχολουμένων; Εντάσσεται στο σχεδιασμό σας πιθανή μείωση του μη μισθολογικού κόστους, π.χ. των ασφαλιστικών εισφορών, που η διαφαινόμενη εν τέλει μείωση εισροών στα Ταμεία θα εξισωθεί από την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων;

5) Στην προοπτική της κατάρτισης νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προτίθεστε να δώσετε ξεχωριστά κίνητρα στις απομακρυσμένες περιοχές και γενικότερα στην Περιφέρεια, όπως π.χ. για την επεξεργασία τοπικών πρώτων υλών και ιδιαίτερα από τοπικούς επενδυτές, που αποδεδειγμένα είναι οι μακροβιότερες επενδύσεις με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

10 Μαρτίου 2015