8 Μαΐου, 2015

Ερώτηση για τη δημιουργία χώρου φυτοϋγειονομικής ταφής υπολειμμάτων καλλιέργειας πατάτας

Ένα σημαντικό ζήτημα για την τοπική οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής του Νευροκοπίου Δράμας θέτει με ερώτηση του προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και έρευνας ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Ένα σημαντικό ζήτημα για την τοπική οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής του Νευροκοπίου Δράμας θέτει με ερώτηση του προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και έρευνας ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Συγκεκριμένα ο κος Χαρακίδης ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για τις προθέσεις του Υπουργείου ως προς την μελέτη και την δημιουργία χώρου φυτοϋγειονομικής ταφής υπολειμμάτων καλλιέργειας πατάτας, υποδομής αναγκαίας για την βιωσιμότητα της συγκεκριμένης καλλιέργειας, γνωστής και εγνωσμένης ποιότητας στην Ελληνική αγορά.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής στην ερώτηση του, η συγκεκριμένη υποδομή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση δύο επιβλαβών οργανισμών ενώ ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, την αναγκαία τεχνογνωσία και τους απαραίτητους πόρους για κάτι τέτοιο.

Τονίζει δε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με οριστικές και βιώσιμες λύσεις που θα εξασφαλίζουν τον αναγκαίο προς επιβίωση εισόδημα σε μια ακριτική περιοχή της χώρας μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θέμα: Δημιουργία χώρου φυτοϋγειονομικής ταφής υπολειμμάτων καλλιέργειας πατάτας

Κύριε Υπουργέ,

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου πρόσφατα σας απέστειλε σχετικό έγγραφο που σας ενημέρωνε και σας ζητούσε παρέμβαση για το πολύ σοβαρό ζήτημα της ανάγκης χώρου φυτοϋγεινομικής ταφής υπολειμμάτων καλλιέργειας πατάτας.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Δήμου στο Λεκανοπέδιο Κ. Νευροκοπίου διαπιστώθηκε πρόσφατα η παρουσία δύο επιβλαβών οργανισμών για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις από την κείμενη νομοθεσία.

Για την οριστική αντιμετώπιση του θέματος απαιτείται η δημιουργία ειδικού χώρου φυτοϋγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ωστόσο ο Δήμος αδυνατεί να συντάξει την σχετική μελέτη των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών.

Όπως επίσης ο Δήμος λόγω της έλλειψης κατάλληλου, επαρκούς και με την ανάλογη τεχνογνωσία προσωπικού όπως επίσης και από την έλλειψη ανάλογων κονδυλίων αδυνατεί να υλοποιήσει και την κατασκευή του έργου.

Όπως ίσως γνωρίζετε ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ανήκει στους μικρούς, ορεινούς και μειονεκτικούς Δήμους με περιορισμένους πόρους και στελεχιακό δυναμικό. Όμως ταυτόχρονα η καλλιέργεια πατάτας αποτελεί τον πρωταρχικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας που διασφαλίζει την επιβίωση σε πολλές οικογένειες σε έναν ακριτικό Δήμο της χώρας μας.

Επιπρόσθετα εδώ και αρκετά χρόνια η καλλιεργούμενη πατάτα Νευροκοπίου έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό εμπορικό σήμα «brand», προστιθέμενης ποιοτικής αξίας στα αγροτικά μας προϊόντα, η προστασία του οποίου είναι απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της αγροτικής μας παραγωγής.

Κατά συνέπεια απαιτείται μια οριστική και βιώσιμη λύση για το ζήτημα και όχι πρόσκαιρα μέτρα προσωρινής ανακούφισης που δεν ενισχύουν τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής και δεν διασφαλίζουν την βιωσιμότητα αυτών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Τι προτίθεστε να κάνετε για την υλοποίηση της μελέτης και της κατασκευής του αναγκαίου έργου δεδομένου της έμπρακτης αδυναμίας του Δήμου και της αυξημένης αναγκαιότητας του;

2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραπάνω δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί ήδη η φυτευτική περίοδος της άνοιξης και ακολουθεί αυτή του Φθινοπώρου;

3. Ποια η θέση σας ως προς την δημιουργία ενιαίου φορέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο σας ο οποίος θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και της κατασκευής του χώρου φυτοϋγειονομικής ταφής;

Ο ερωτών Βουλευτής:

Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

11 Μαΐου 2015