19 Δεκεμβρίου, 2016

Επιστρέφουν οι διπλοθεσίες στην ΕΡΤ;

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το καθεστώς παράλληλης απασχόλησης, που ισχύει για μερίδα εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε., στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην Γ.Γ.Ε.Ε., κατέθεσαν προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης οι βουλευτές Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Γρ. Ψαριανός και Γ. Αμυράς.

Η χορήγηση αδειών παράλληλης απασχόλησης σε εργαζομένους της ΕΡΤ αποτελεί μία θεσμοθετημένη τακτική.

Οι άδειες αυτές παραχωρούνται σε δημοσιογράφους και καλλιτεχνικές ειδικότητες εφόσον πληρούν τα οριζόμενα από το νόμο κριτήρια.
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στη «Διαύγεια» και αναφέρουν γραπτώς τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, τη θέση που κατέχουν καθώς και την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος της σύμβασης, την ημερομηνία απασχόλησης, την ακριβή θέση και το αντικείμενο της παράλληλης απασχόλησης.

Ωστόσο, στην απόφαση με ΑΔΑ ΩΞΝΤ465Θ1Ε-7ΘΥ χορηγείται άδεια σε δύο προϊστάμενους διευθύνσεων, χωρίς να αναφέρονται το πού πρόκειται να εργαστούν παράλληλα, το είδος της σύμβασης, η ημερομηνία απασχόλησης, το ακριβές αντικείμενο ούτε καν το ονοματεπώνυμο των αιτούντων!

Το γεγονός αυτό συν το ότι η άδεια δίδεται "κατ' εξαίρεση" καθώς “η δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική εξέλιξη δεν μπορεί να αναστέλλεται", όπως απολογείται το Δ.Σ. στο κείμενο της απόφασης, μήπως, σημαίνει ότι επανέρχεται από το παράθυρο το καθεστώς των διπλο-θεσιτών στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Θέμα: «Παράλληλη απασχόληση εργαζομένων της ΕΡΤ»

H χορήγηση αδειών παράλληλης απασχόλησης σε εργαζομένους της ΕΡΤ αποτελεί μία θεσμοθετημένη τακτική.

Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας τότε, Ενημέρωσης σήμερα, Νίκου Παππά, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2016 (ΦΕΚ 796/24-3-2016), καθορίστηκαν τα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης των δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.), καθώς και των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. και του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα ορισθέντα κριτήρια:

Η παράλληλη απασχόληση δεν θα πρέπει να σχετίζεται ως προς το αντικείμενο της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης του εργαζόμενου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στους παραπάνω οργανισμούς και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Δεν δύναται να χορηγηθεί δεύτερη πέραν της μίας άδειας (παράλληλης) απασχόλησης σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης κατά την ίδια χρονική περίοδο στον ίδιο εργαζόμενο.

Δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε όσους δημοσιογράφους/καλλιτεχνικές ειδικότητες κατέχουν θέση ευθύνης στην Γ.Γ.Ε.Ε., στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην ΕΡΤ Α.Ε. Αντιστρόφως, οι ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου.
Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παράλληλης απασχόλησης σε ανταγωνιστικό μέσο ιδίου τύπου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση υποδομών της Γ.Γ.Ε.Ε., του ΑΠΕ−ΜΠΕ Α.Ε. και της ΕΡΤ Α.Ε. για τις ανάγκες της παράλληλης απασχόλησης.
Τέλος, Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης αποτελεί η προσκόμιση της σύμβασης παράλληλης απασχόλησης καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού, προς τούτο, στοιχείου.

Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο “Διαύγεια” και σε όλες αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων / αιτούντων άδεια για παράλληλη απασχόληση, η θέση που κατέχουν στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ή στην Γ.Γ.Ε.Ε καθώς και η επωνυμία της επιχείρησης για την παράλληλη απασχόληση, το είδος της σύμβασης, η ημερομηνία απασχόλησης, η ακριβής θέση και το αντικείμενο της παράλληλης απασχόλησης. 

Εν τούτοις στην απόφαση με ΑΔΑ ΩΞΝΤ465Θ1Ε-7ΘΥ χορηγείται, "κατ' εξαίρεση", άδεια σε προϊστάμενους διευθύνσεων, συγκεκριμένα στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Τρίτου Προγράμματος και στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή - Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, χωρίς να καταγράφονται ούτε οι επιχειρήσεις που πρόκειται να εργαστούν παράλληλα, ούτε το είδος της σύμβασης, ούτε η ημερομηνία απασχόλησης, ούτε το ακριβές αντικείμενο της παράλληλης απασχόλησης, ούτε καν το ονοματεπώνυμο των αιτούντων.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Είναι εις γνώσιν σας η συγκεκριμένη απόφαση / έγκριση άδειας παράλληλης απασχόλησης προς τους δύο προϊστάμενους της ΕΡΤ Α.Ε.;

2. Για ποιους λόγους εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. άδεια παράλληλης απασχόλησης κατ’ εξαίρεση προς παραβίαση των κριτηρίων που ορίζονται σαφώς στην Υπουργική Απόφαση;

3. Ποια είναι τα ονόματα των δύο προϊσταμένων της ΕΡΤ Α.Ε., για ποιες επιχειρήσεις πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα, για ποιο χρονικό διαστήμα, με τι αντικείμενο και με τι είδους συμβάσεις; Για ποιους λόγους όλα τα ανωτέρω δεν αναγράφονται στην αναρτημένη στη «Διαύγεια» απόφαση με ΑΔΑ ΩΞΝΤ465Θ1Ε-7ΘΥ;

4. Εκτός από την συγκεκριμένη αναφερόμενη (με ΑΔΑ ΩΞΝΤ465Θ1Ε-7ΘΥ), υπάρχουν κι άλλες αποφάσεις κατ’ εξαίρεσης έγκρισης παράλληλης απασχόλησης για εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε. , του ΑΠΕ-ΜΠΕ ή της Γ.Γ.Ε.Ε; Αν ναι, πόσες και ποιες είναι αυτές; Να προσκομιστούν όλα τα έγγραφα που τις αφορούν.

5. Υπάρχει τελικά ζήτημα διπλοθεσιών ή και πολυθεσιών στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.; Αν ναι πόσες και ποιες περιπτώσεις αφορά; Να προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός - Β’ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθηνών