27 Ιουνίου, 2017

Έγκλημα κατά της φύσης η ρύπανση του φαραγγιού του Βενεράτου

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών

Την επιτακτική ανάγκη για μέριμνα των αρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με την ρύπανση του φαραγγιού στο Βενεράτο και του ποταμού Απόλλωνα από τα λύματα των υπερκείμενων χωριών, η οποία αποτελεί μόνιμη απειλή για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, αλλά και υποβάθμιση του σπάνιου αυτού υγροβιότοπου της Κρήτης, ανέδειξε με ερώτησή του ο Σπύρος Δανέλλης, βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών.

Ο κ. Δανέλλης τονίζει πως το οικολογικό έγκλημα, που συντελείται στο Φαράγγι του Βενεράτου λόγω της ρύπανσης του ποταμού Απόλλωνα, οφείλεται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δικτύων σύνδεσής του με όλα τα σημεία των οικισμών και συνεπώς αυτά να εξακολουθούν να πέφτουν στο φαράγγι.

Επειδή τόσο η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο φαράγγι, όσο και ο καθαρισμός και προστασία του Ποταμού Απόλλωνα αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, ο βουλευτής καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, πού οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σχετικών έργων.

Παράλληλα, τους καλεί να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποδεσμευτεί το σχετικό κονδύλι, έτσι ώστε να πάψει επιτέλους αυτό το μεγάλο οικολογικό έγκλημα στο Ν. Ηρακλείου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
1) Εσωτερικών, 2) Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 3)Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Έγκλημα κατά της φύσης η ρύπανση του φαραγγιού του Βενεράτου»

Το οικολογικό έγκλημα που συντελείται στο Φαράγγι του Βενεράτου (17χλμ νότια του Ηρακλείου, πλησίον του χωριού Βενεράτο και της Μονής Παλιανής) λόγω της ρύπανσης του ποταμού Απόλλωνα, ο οποίος το διασχίζει, αποτελεί μόνιμη απειλή για τη δημόσια υγεία στην περιοχή, χωρίς να υπολογίζεται η υποβάθμιση του σπάνιου αυτού υγροβιότοπου.

Το Φαράγγι του Βενεράτου θεωρείται μια όαση φυσικού περιβάλλοντος για την Κρήτη, λόγω των γεωλογικών χαρακτηριστικών, του ζωικού πλούτου και της χλωρίδας του. Ωστόσο, η περιβαλλοντική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου οικοσυστήματος βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης - χωρίς την παραμικρή επεξεργασία - των λυμάτων των υπερκείμενων οικισμών (Βενεράτο, Αυγενική, Κεράσια και Δαφνές), με αποτέλεσμα την μόλυνση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων.

Θεωρητικά, τα λύματα θα έπρεπε να καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό του Βενεράτου, ωστόσο, επειδή η εγκατάσταση των δικτύων σύνδεσής του με όλα τα παραπάνω χωριά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αυτά εξακολουθούν να καταλήγουν στο φαράγγι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Α’ Φάση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου (2015-2019) έχει ενταχθεί τόσο η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο φαράγγι, όσο και ο καθαρισμός και προστασία του Ποταμού Απόλλωνα, εντούτοις, για λόγους γραφειοκρατίας το σχετικό κονδύλι καθυστερεί από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Δεδομένου ότι είναι άμεση ανάγκη να σταματήσει η ρύπανση του φαραγγιού, προκειμένου ο υγρότοπος να ξαναβρεί την οικολογική του ισορροπία.

Δεδομένου ότι η διαφύλαξη του φαραγγιού του Βενεράτου αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, όπως η Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43) της Ε.Ε.

Δεδομένου ότι πέρα από το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη στο καθαρό νερό, τόσο οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, όσο και το νομικό πλαίσιο της χώρας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για τη ρίψη λυμάτων στο νερό.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Αν είναι εις γνώση τους το παραπάνω πρόβλημα;

2) Αν γνωρίζουν που οφείλεται η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σχετικών έργων;

3) Ποιος ο σχεδιασμός από πλευράς τους, προκειμένου να αποδεσμευτεί το σχετικό κονδύλι, έτσι ώστε επιτέλους να πάψει αυτό το μεγάλο οικολογικό έγκλημα στο Ν. Ηρακλείου.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά