27 Ιουνίου, 2017

Γιατί καθυστερεί η οριστική τοποθέτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στην Α’ βάθμια εκπαίδευση;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκληθεί από την μεγάλη καθυστέρηση στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08,ΠΕ19-20 και ΠΕ32 σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού, Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει προβεί στην έκδοση Απόφασης για την οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των συσταθέντων οργανικών θέσεων, διατηρώντας τους εν λόγω εκπαιδευτικούς σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας, ενώ η συγκεκριμένη καθυστέρηση συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών και αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Οριστική-οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08,ΠΕ19-20 και ΠΕ32 σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 3391/Β’/20-10-2016), συστάθηκαν οργανικές θέσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Β’ βάθμια στην Α’ βάθμια εκπαίδευση, δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Μέχρι και σήμερα όμως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει προβεί στην έκδοση Απόφασης για την οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των συσταθέντων οργανικών θέσεων, διατηρώντας τους εν λόγω εκπαιδευτικούς σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.

Προκαλεί επίσης εύλογη απορία γιατί δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία οριστικής τοποθέτησης των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, ενώ ολοκληρώθηκε κανονικά για τους συναδέλφους τους των ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 με την υπ’αριθμ. 110606/Ε1/06-07-2016 Υ.Α.

Επιπλέον, πρόσφατα οι κατά τόπους Διευθύνσεις Α’ βάθμιας εκπαίδευσης δημοσίευσαν ανακοίνωση-πρόσκληση με την οποία καλούσαν τους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου υφίστανται οργανικά κενά. Όμως στις ανακοινώσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Κατά συνέπεια το τελευταίο διάστημα οι κατά τόπους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίευσαν τις οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις μόνο για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, σύμφωνα με τις Πράξεις των οικείων ΠΥΣΠΕ.

Επιπροσθέτως, έχουν ήδη οριστεί οι ομάδες σχολείων κάθε Διεύθυνσης Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης με επικαιροποιημένες αποφάσεις των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και των οικείων Διευθυντών Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά την οριστική κατανομή των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, άμεσα εφικτή.

Επειδή η παραπάνω καθυστέρηση της Πολιτείας αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και της χρηστής διοίκησης.

Επειδή η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών δημιουργεί αίσθημα εργασιακής ασφάλειας και προάγει το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο, καθώς εξασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες αφού αποτρέπεται η διαρκής εναλλαγή εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, με ό,τι δυσμενές αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές των ηλικιακών ομάδων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι οι λόγοι που επιβάλλουν την καθυστέρηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για την οριστική τοποθέτηση και κατανομή ανά ομάδα σχολικών μονάδων των συσταθέντων οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης;

2. Πότε εκτιμάται η έκδοση της εν λόγω Απόφασης σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. 172260/Ε1/17-10-2016;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής