28 Φεβρουαρίου, 2017

Δημιουργική ασάφεια και στην ενέργεια;

Ερώτηση του Γιώργου Αμυρά προς τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η κυβέρνηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, συνεχίζει τη γνωστή πρακτική της δημιουργικής ασάφειας που οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Με κομψό και δημιουργικό τρόπο αναφέρει, ότι ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι οι ενδιάμεσοι στόχοι για το 2020 έχουν καλυφθεί.

Τα γεγονότα όμως τον διαψεύδουν. Πρόσφατα ο ΑΔΜΗΕ δημοσιοποίησε τα στοιχεία για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα για το 2016. Σύμφωνα με αυτά η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι περίπου 30%. Αν συνεκτιμηθούν και τα νησιά (όπου το μερίδιο ΑΠΕ είναι χαμηλότερο και δεν έχουν διασυνδεθεί ακόμη) το εθνικό μερίδιο θα είναι σαφώς μικρότερο από 30%.

Επιπλέον, από στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την εγκατεστημένη ισχύ (σε MW) των διαφόρων τεχνολογιών προκύπτει ότι ο μόνος στόχος που έχει επιτευχθεί είναι αυτός των φ/β, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες υπάρχει μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, ρωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, ποιο ήταν το μερίδιο ενέργειας που παράχθηκε από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και σε ποιες δράσεις προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την επίτευξη του εθνικού στόχου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 και με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, καθορίζεται για το 2020 εθνικός στόχος συμμετοχής της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%.

Καθορίζεται επίσης ειδικός εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. 

Πρόσφατα ο ΑΔΜΗΕ δημοσιοποίησε τα στοιχεία για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα για το 2016. Σύμφωνα με αυτά η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι περίπου 30%. Αν συνεκτιμηθούν και τα νησιά (όπου το μερίδιο ΑΠΕ είναι χαμηλότερο και δεν έχουν διασυνδεθεί ακόμη) το εθνικό μερίδιο θα είναι σαφώς μικρότερο από 30%.

Επιπλέον, από στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την εγκατεστημένη ισχύ (σε MW) των διάφορων τεχνολογιών, προκύπτει, ότι ο μόνος στόχος που έχει επιτευχθεί είναι αυτός των φ/β, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες υπάρχει μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας. Μάλιστα, η υστέρηση δεν αφορά μόνο σε στόχους μελλοντικούς, αλλά και σε στόχους που είχαν τεθεί για το 2014 και δεν έχουν ακόμα πιαστεί.

Ερωτάται ο υπουργός:

1. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, ποιο ήταν το μερίδιο ενέργειας που παράχθηκε από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας;

2. Σύμφωνα με τα δεδομένα για το 2016, ποιο ήταν το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;

3. Πόση εκτιμάται πως είναι η απαραίτητη πρόσθετη ισχύς εγκαταστάσεων ΑΠΕ που χρειάζεται να εγκατασταθεί μέχρι το 2020 προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω εθνικός στόχος για μερίδιο Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας