14 Οκτωβρίου, 2015

Διαχρονική αδιαφορία για την ποιότητα των υδάτων από την ελληνική πολιτεία

Στην συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα των υδάτων συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής με το Ποτάμι, κ. Γ. Γραμματικάκης, τονίζοντας τις καθυστερήσεις και την διαχρονική αναποτελεσματικότητα των δράσεων της ελληνικής πολιτείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γραμματικάκης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπογράμμισε ότι όπως δείχνουν και οι πρόσφατες εκθέσεις η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει το σπουδαίο αυτό θέμα αποσπασματικά, με καθυστερήσεις και σοβαρές ελλείψεις. Στην καλύτερη περίπτωση η στάση αυτή πηγάζει από διοικητικές αδυναμίες, πολύ συχνά όμως είναι το προϊόν πολιτικής αδιαφορίας. Επεσήμανε στην συνέχεια ότι η αντιμετώπιση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ένα ευρύτατο φάσμα Ελλήνων πολιτών και οικολογικών οργανώσεων, που ενδιαφέρονται για το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της χώρας, και σωστά θεωρούν ότι αποτελεί ένα από τα ανεκτίμητα κεφάλαια της. Σε αυτά τα πλαίσια η προστασία των υδάτων σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έπρεπε να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ο κ. Γραμματικάκης ρώτησε επίσης την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Marianne Wenning, αν η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει κατά το παρελθόν την πρόθεση να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την τεχνική υποστήριξη που παρέχονται, και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε να μπει επιτέλους σε τροχιά εφαρμογής η σχετική οδηγία.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε με τη σειρά της ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αξιολογεί τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) η κατάθεση των οποίων ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τον Αύγουστο του 2015. Με άλλα λόγια έχει ήδη σχεδόν χαθεί ο πρώτος κύκλος. Εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι ο χαμένος χρόνος θα καλυφθεί με τα δεύτερα ΣΔΛΑΠ τα οποία πρέπει να κατατεθούν μέχρι την άνοιξη του 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατήρησε, βρίσκεται σε συνεχή επαφή και εξασκεί κάθε δυνατή πίεση στην Ελληνική αλλά και στις άλλες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να βελτιωθεί η εικόνα του υδάτινου περιβάλλοντος, που έχει καίρια σημασία για την υγεία και το μέλλον των κατοίκων.