11 Μαρτίου, 2016

«Χρεοκοπημένα Πανεπιστήμια σε χρεοκοπημένους Δήμους»

Ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρόθεσή του να μεταθέσει το οικονομικό αδιέξοδο των Πανεπιστημίων στους Δήμους.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ετοιμάζει διάταξη που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή, με την οποία απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη πανεπιστήμια, ΤΕΙ και οι ναοί (!) σε όλη τη χώρα.

Είναι προφανές, πως το αρμόδιο Υπουργείο μη διαθέτοντας ουσιαστική και βιώσιμη λύση για τα οικονομικά αδιέξοδα του ελληνικού πανεπιστημίου λειτουργεί σπασμωδικά, μεταθέτοντας το πρόβλημα σε τρίτους, αδιαφορώντας για την επίλυση του. Ταυτόχρονα, χωρίς καμία διαβούλευση, μειώνει τη δυνατότητα εισπραξιμότητας της αυτοδιοίκησης που αντιμετωπίζει τα δικά της οικονομικά προβλήματα, καθώς αυξάνει τις υποχρεώσεις της, υποχρεώσεις στις οποίες πιθανά να μην μπορεί να ανταποκριθεί.

Επιπλέον, με την συμπερίληψη των ναών στη ρύθμιση, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, μοιάζει να επιχειρείται ένας κατευνασμός της εκκλησίας για τις τριβές, που το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει μεταξύ ηγεσίας του Υπουργείου και εκκλησίας.

Το Υπουργείο οφείλει να εμμείνει χωρίς εκπτώσεις ή ανταλλάγματα στις ορθές του απόψεις για τη μη παρέμβαση της εκκλησίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξάλλου ο φανερά εξόφθαλμος συμψηφισμός που επιχειρεί η Ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με την εκκλησία βρίσκεται στον αντίποδα της πάγιας αντίληψης της αριστεράς περί διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το πλήγμα που έχει δεχτεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας μέσα στα χρόνια της κρίσης είναι πια φανερό στα περισσότερα πανεπιστήμια, που πια αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις ανελαστικές τους δαπάνες, καθώς δεν έχουν λάβει καν την πρώτη δόση επιχορήγησης από την πολιτεία για το 2015.

Σήμερα τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, που έχουν υποστεί συνολικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς τους της τάξεως του 80%, στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εκπέμπουν σήμα sos. Η κατάσταση είναι πια ανεξέλεγκτη, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τα πάγια έξοδα τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κλείσουν εργαστήρια με σημαντική συνεισφορά, να μην εφοδιάζουν τις βιβλιοθήκες τους με νέα βιβλία, να αφήνουν τα σκουπίδια να συσσωρεύονται στους διαδρόμους, ενώ παράλληλα όλο και περισσότεροι επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί απομονώνονται, ακυρώνοντας τη συμμετοχή τους σε διεθνή πανεπιστημιακά δρώμενα, αφού δεν μπορούν να καλύψουν τα σχετικά έξοδα.

Στις εικόνες παρακμής που παρουσιάζει το ελληνικό πανεπιστήμιο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απαντά σπασμωδικά, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά πως δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός και βιώσιμος σχεδιασμός για τη διάσωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδιασμός που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα σε τρίτους αδιαφορώντας για την επίλυσή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αρμόδιος Υπουργός ετοιμάζει σχετική διάταξη η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα, με την οποία απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη πανεπιστήμια, ΤΕΙ και οι ναοί (!) σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει ότι «απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά οι ιεροί ναοί και τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ», ενώ επιπροσθέτως, «τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς».

Είναι φανερό πως με την εν λόγω διάταξη το πρόβλημα μετατίθεται, χωρίς ουσιαστικά να λύνεται, στους δήμους που ήδη αντιμετωπίζουν τα δικά τους οικονομικά αδιέξοδα, ενώ επιπλέον προκαλεί εντύπωση η πρόθεση του Υπουργού να απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη εκτός από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και τους ναούς όλης της χώρας χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία.

Η συμπερίληψη των ναών στη ρύθμιση αυτή οδηγεί στην υποψία ότι επιχειρείται ένας κατευνασμός της εκκλησίας για τις τριβές, που το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει μεταξύ Ηγεσίας του Υπουργείου και εκκλησίας. Το Υπουργείο οφείλει να εμμείνει χωρίς εκπτώσεις ή ανταλλάγματα στις ορθές του απόψεις για τη μη παρέμβαση της εκκλησίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δεδομένου ότι, στην παραπάνω πρόβλεψη έχει ήδη αντιδράσει με έντονο τρόπο η ηγεσία της ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας πως το υπουργείο χωρίς καμία διαβούλευση μειώνει τη δυνατότητα εισπραξιμότητας της αυτοδιοίκησης και αυξάνει τις υποχρεώσεις της,

Δεδομένου ότι, δεν διαφαίνεται μέσω αυτού του σχεδιασμού μια ουσιαστική λύση στα αδιέξοδα των πανεπιστημίων, αλλά μια μετάθεση ευθυνών από την κεντρική εξουσία στους δήμους,

Δεδομένου ότι, με την εν λόγω πρόβλεψη επιχειρείται εξόφθαλμα ένας συμψηφισμός ενεργειών, σαν μια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων εκκλησίας και Υπουργείου Παιδείας, που βρίσκεται στον αντίποδα της πάγιας αντίληψης της αριστεράς περί διαχωρισμού Κράτους – Εκκλησίας.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Έχει εξεταστεί η δυνατότητα των Δήμων να επωμιστούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει για αυτούς μέσω της συγκεκριμένης διάταξης;

2. Με ποιο συγκεκριμένο σκεπτικό απαλλάσσονται και οι ιεροί ναοί της χώρας από τα δημοτικά τέλη προσθέτοντας επιπλέον οικονομικό βάρος στους δήμους;

3. Έχει εξετάσει το Υπουργείο άλλους τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής ασφυξίας που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια; Αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου