8 Απριλίου, 2016

«Ας ολοκληρώσουν οι Υπουργοί την πρωτοβουλία του Ποταμιού για τους ανυπότακτους»

Ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σε σχέση με την ανοιχτή εκκρεμότητα έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα εξορθολογίζει προς τα κάτω το ποσό εξαγοράς θητείας των ανυπότακτων άνω των 35 ετών (σήμερα 810 ευρώ/μήνα θητείας).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε με τροπολογία που είχε καταθέσει ο Σπύρος Δανέλλης μαζί με άλλους βουλευτές του Ποταμιού, σε πρόσφατο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ν. 4361/2016) και εντέλει έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, εντασσόμενη στο κύριο σώμα του νομοθετήματος ως κανονικό άρθρο (αρθρ. 39).

Οι ανυπότακτοι άνω των 35 ετών είναι συνήθως νέοι επιστήμονες, τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού, οι οποίοι λόγω σπουδών δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν κανονικά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, στην προσπάθειά τους για την αξιοποίηση ακαδημαϊκών ευκαιριών.

Με την έκδοση της ζητούμενης ΚΥΑ το brain drain που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα κατά την οκτάχρονη οικονομική κρίση θα περιοριστεί ως έναν βαθμό τουλάχιστον, από τη στιγμή που οι συνήθως υψηλών προσόντων κάτοχοι διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων Έλληνες πολίτες θα πάψουν να αντιμετωπίζονται τιμωρητικά και ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από το επίσημο Ελληνικό κράτος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Εθνικής Άμυνας και (2) Οικονομικών.

Θέμα: «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για μείωση του ποσού εξαγοράς θητείας ανυπότακτων άνω των 35»

Στην πρόσφατη συζήτηση επί του νομοσχεδίου “Ρύθμιση Θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις”, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας τάχθηκε στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, υπέρ της απαλοιφής τιμωρητικών διατάξεων σε ό,τι αφορά τους ανυπότακτους Έλληνες πολίτες άνω των 35 ετών και ιδίως για αυτούς που φέρουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.

Εντός αυτού του πλαισίου, ψηφίστηκε το άρθρο 39 του ν. 4361/2016, το οποίο τροποποιεί παλαιότερη διάταξη του ν. 3421/2005 (άρθρ. 57 παρ. 2) και το οποίο προβλέπει πλέον συγκεκριμένα πως «το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…»

Εύλογα δηλαδή, εξουσιοδοτήθηκε ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Ελληνική Βουλή, να έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του ποσού εξαγοράς της θητείας για τους ανυπότακτους άνω των 35 ετών, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την εκάστοτε οικονομική συγκυρία.

Δεδομένου ότι το ποσό εξαγοράς της θητείας για την ανωτέρω κατηγορία ανυπότακτων Ελλήνων πολιτών βρίσκεται σήμερα σε προφανή δυσαρμονία με τη γενικότερη, δυσχερή δημοσιονομική συγκυρία και ως εκ τούτου κρίνεται δυσβάσταχτο για πολλούς από αυτούς (810 ευρώ/μήνα θητείας).

Δεδομένου ότι η ως άνω κατηγορία αφορά κυρίως νέους επιστήμονες, τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού, που λόγω σπουδών δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν κανονικά τις στρατιωτικές τους υποθέσεις, στην προσπάθειά τους για την αξιοποίηση ακαδημαϊκών ευκαιριών.

Δεδομένου ότι το brain drain που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα κατά την οκτάχρονη οικονομική κρίση είναι άνευ προηγουμένου και οι, συνήθως υψηλών προσόντων κάτοχοι διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων Έλληνες πολίτες θα πρέπει να βοηθηθούν νομοθετικά, προκειμένου να επιστρέψουν νομίμως στη χώρα.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπάρχει από πλευράς τους σχεδιασμός για τον ορισμό του ποσού εξαγοράς της θητείας για τους ανυπότακτους άνω των 35 ετών, βάσει της πρόβλεψης του άρθρ. 39 του ν. 4361/2016;

2. Αν ναι, ποιο το ύψος του και σε τι βάθος χρόνου προσανατολίζονται να εκδώσουν την σχετική ΚΥΑ;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου