2 Μαρτίου, 2016

«Αποκλεισμός δύο περιφερειών από πρόγραμμα εκπαίδευσης»

Παλινωδίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης», του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σε ερώτηση προς τον Αρμόδιο Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχώρησε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.), του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα των δύο περιφερειών του Άξονα 9 (Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου).

Στα εν λόγω προγράμματα έχει παρατηρηθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ίδρυση και λειτουργία τους, παρότι υπάρχουν δεσμευμένα ευρωπαϊκά κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η εφαρμογή της Πράξης των Κ.Δ.Β.Μ. εξυπηρετεί την εκπαίδευση των ενήλικων πολιτών όλης της χώρας σε προγράμματα κατάρτισης και γενικής παιδείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σ' αυτή την περίοδο, που η χώρα μας μαστίζεται από την ανεργία.

Τα αλληλο-συγκρουόμενα, όμως, συμφέροντα των εμπλεκόμενων διαχειριστικών αρχών, που υλοποιούν το Πρόγραμμα, έχει ως αποτέλεσμα αδιαφανείς παρεμβάσεις στην υλοποίηση των προκηρύξεων για τη δημιουργία ΚΔΒΜ, του κακού προγραμματισμού, την αναξιοποίηση θέσεων εργασίας, που θα δημιουργούνταν και τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα κάποιων Περιφερειών ή Πράξεων, προς όφελος των συμφερόντων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Παλινωδίες και καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης», του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Η Ελλάδα είναι ουραγός μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) είχε προβλεφθεί ότι θα λειτουργούσαν στους Δήμους όλης της χώρας, αποτελώντας τη διάδοχη κατάσταση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), προσφέροντας τόσο προγράμματα γενικής παιδείας, όσο και κατάρτισης στους ενήλικες δημότες.

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω Κέντρων ζημιώνει πολλαπλά τη χώρα και ταυτόχρονα καταδεικνύει την ανεπάρκεια και την προχειρότητα, του κρατικού μηχανισμού, αναφορικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργώντας έτσι ένα σοβαρό εκπαιδευτικό κενό για τους ενήλικους πολίτες όλης της χώρας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, έχουν παρατηρηθεί επίσης φαινόμενα αλληλο-συγκρουόμενων εντολών προς τις εμπλεκόμενες διαχειριστικές αρχές που υλοποιούν το Πρόγραμμα, ως αποτέλεσμα αδιαφανών παρεμβάσεων στην υλοποίηση των προκηρύξεων για τη δημιουργία ΚΔΒΜ.

Ωστόσο, σε μια περίοδο που η χώρα μαστίζεται από την ανεργία, είναι απαράδεκτο οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνταν στα ΚΔΒΜ να παραμένουν αναξιοποίητες, λόγω κακού προγραμματισμού ή λόγω «πιέσεων» προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη συγκεκριμένη Πράξη.

Δεδομένου ότι η διοικητική δυσκαμψία που έχει παρατηρηθεί από μια σειρά φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΚΔΒΜ, με ασαφείς και κάποιες φορές αλληλο-επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, σε μεγάλο βαθμό παρεμποδίζει το έργο της υλοποίησης των ΚΔΒΜ.

Δεδομένου ότι: ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τα ποσά που έχουν μέχρι στιγμής διατεθεί ανά άξονα και ανά Πράξη, καθώς και τους αρχικούς προϋπολογισμούς τους, έτσι ώστε να γίνει γνωστό αν έχει επιτευχθεί η κάλυψη που αρχικά προβλέπονταν, αν υπήρξε υπέρβαση χρηματοδότησης σε οποιονδήποτε άξονα ή και Πράξη ή αν έχει γίνει μεταφορά κονδυλίων σε άλλες περιφέρειες ή Πράξεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η ίδρυση των ΚΔΒΜ;

2. Με ποιες διαδικασίες διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας ένταξης ή απένταξης μιας Πράξης ή ενός Έργου, οι όροι και οι προδιαγραφές αυτού;

3. Με ποια κριτήρια εντάσσονται συγκεκριμένοι φορείς από τις προσκλήσεις και αποκλείονται άλλοι;

4. Για ποιους λόγους δεν βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ε.Π η πρώτη πρόσκληση για την Πράξη που είχε πανελλήνια εμβέλεια –συμπεριλαμβανομένου και του Άξονα 9;

5. Έχουν γίνει ενέργειες, και αν ναι ποιες, για να μην αποκλειστούν οι δύο Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου) του Άξονα 9 από την Πράξη;

6. Ποιες προσπάθειες γίνονται για την εξεύρεση αντισταθμιστικών μέτρων για τον αποκλεισμό τους από περαιτέρω χρηματοδοτήσεις ενός Ε.Π.;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου