2 Μαρτίου, 2016

Η καθυστέρηση ελέγχου των προϋπολογισμών «δένει τα χέρια» των δήμων

Η ανεπάρκεια της κυβέρνησης και οι ανεπίτρεπτες ολιγωρίες του κεντρικού κρατικού μηχανισμού έχει φέρει σε δυσχερή θέση τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε επανειλημμένα έχουν δηλώσει τόσο η ΚΕΔΕ, όσο και οι δήμαρχοι της χώρας. Μάλιστα, οι Δήμοι της Αττικής, που εκτός των εκ του «Καλλικράτη» αρμοδιοτήτων τους, έχουν επιφορτιστεί με το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό βάρος, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, της κακής κατάστασης των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κ.ά., έχουν έρθει αντιμέτωποι και με ένα ακόμα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αυτό της καθυστέρησης του ελέγχου των προϋπολογισμών τους για το οικονομικό έτος 2016.

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ζητώντας ενημέρωση για ποιους από τους 66 Δήμους της Αττικής ο έλεγχος του προϋπολογισμού βρίσκεται σε εκκρεμότητα και πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός τόσο για τους Δήμους, όσο και για τα Νομικά τους Πρόσωπα.

Η καθυστέρηση αυτή «δένει τα χέρια» στην εκτέλεση αναγκαίων δαπανών, κυρίως σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής προσφοράς και είναι πολύ σημαντικό τέτοια φαινόμενα να μη συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται.

Το Ποτάμι πιστεύει ότι ο ρόλος των δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε αδιάλειπτη επικοινωνία με τους πολίτες και ταυτόχρονα καλούνται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητάς τους, με συνεχώς μειούμενους πόρους και με μετάθεση μεν περισσοτέρων ευθυνών από την κεντρική εξουσία αλλά με περιορισμένες δε αρμοδιότητες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: α) Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
β) Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση ελέγχου προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των Δήμων Αττικής»

Την 13/11/2015 εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κ. Πουλάκη η υπ’αριθμ. 41/2015 (αρ.πρωτ.οικ.:39937/13-11-2015) διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παραπάνω διαδικασία. Στην Ενότητα «Α. Γενικά Θέματα», Παράγραφος 2, αναφέρεται ρητά πως «ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2015».

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) -που υποβάλλεται για έλεγχο μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ- χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στον φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2016, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασμό με άρθρο το 6 της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ο έλεγχος των προϋπολογισμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν έχει ολοκληρωθεί για το 70% των Δήμων, από το σύνολο των 66 Δήμων της Αττικής, γεγονός που καθιστά αδύνατο το να εκτελέσουν τις καθημερινές εργασίες και τις προβλεπόμενες δράσεις τους.

Το πρόβλημα μάλιστα γίνεται ακόμη οξύτερο αν αναλογιστούμε πως μετά τον έλεγχο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, θα ακολουθήσει ο έλεγχος και των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων τους, μέσω των οποίων ασκούνται πολλές υπηρεσίες των Δήμων, με κυριότερη αυτή της κοινωνικής προσφοράς.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Για ποιους Δήμους της Αττικής ο έλεγχος του προϋπολογισμού βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα και ποια είναι τα αίτια αυτής της καθυστέρησης;

2) Σε πόσο χρόνο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών για το οικονομικό έτος 2016 για το σύνολο των Δήμων της Αττικής και των Νομικών Προσώπων τους;

3) Πώς σκοπεύετε να διευκολύνετε τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπά τους στην επιτέλεση του έργου τους, ειδικά σε ότι αφορά στις κοινωνικές παροχές προς τους δημότες τους στο μεσοδιάστημα αυτό;

4) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχες καθυστερήσεις στο μέλλον;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής