2 Μαρτίου, 2016

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί, καταστροφή για την ελληνική οινοπαραγωγή

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης &Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την πτώση του τζίρου στα οινοποιία εξαιτίας της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί.

Η ελληνική οινοπαραγωγή είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση, ενώ υπολόγιζε πως με την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί θα έχει αύξηση εσόδων κατά 55εκ. ευρώ, τελικά κατάφερε να οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Τα οινοποιία της χώρας ήδη καταγράφουν απώλεια τζίρου γύρω στο 60%, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Παράλληλα, φαίνεται πως επιβεβαίωνονται οι γνωρίζοντες τα του κλάδου, που υποστήριξαν εξαρχής πως ο συγκεκριμένος φόρος θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων, αλλά και στην φοροαποφυγή, με ταυτόχρονη μεταφορά των παθογενειών της εγχώριας παραγωγής αποσταγμάτων (τσίπουρο/ρακή/τσικουδιά) και στην οινοπαραγωγή ωθώντας την στις χύμα – παράνομες πωλήσεις, που οδηγούν στην υποβάθμιση του προϊόντος, στην ένταση του αθέμιτου ανταγωνισμού και στην αποδιάρθρωση του κλάδου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς: Οικονομίας, Ανάπτυξης &Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί, καταστροφή για την ελληνική οινοπαραγωγή.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή στο πλαίσιο του προηγούμενου εφαρμοστικού νόμου, θα οδηγούσε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε αύξηση εσόδων της τάξεως των 55 εκατ. ευρώ.

Όμως, δύο μόλις μήνες μετά την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί παρατηρείται σημαντική πτώση του τζίρου στα οινοποιία, με συνακόλουθη απώλεια δημοσίων εσόδων από ΦΠΑ και εισόδημα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ενωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Συγκεκριμένα, τα πρώτα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΚΕΟΣΟΕ αποδεικνύουν πως η αρχική πρόβλεψη του Υπουργείου για έσοδα της τάξεως των 55 εκ. ευρώ είναι ουτοπική, καθώς τα περισσότερα οινοποιία καταγράφουν πτώση του τζίρου πάνω από 60%. Ενώ παράλληλα, καταγράφεται αδυναμία καταβολής του ΕΦΚ, εξαιτίας της ανύπαρκτης ρευστότητας.

Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος προβλέπει για τον παραγωγό άνω των 100 τόνων, δικαίωμα εμφιάλωσης ή διάθεσης χύμα κρασιού σε άλλους εμφιαλωτές, μόνο αφού καταβάλει τον ΕΦΚ, που για μια παραγωγή 200 τόνων κυμαίνεται στις 40.000 ευρώ.

Στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται σήμερα γύρω στα 900 οινοποιία, με τον εκτιμώμενο συνολικό τζίρο να είναι περίπου στα 360 εκατ. ευρώ. Οι ειδικοί της αγοράς του κρασιού αναφέρουν πώς η επιβολή ΕΦΚ οδηγεί σε μεγάλη αύξηση του κόστους πρώτης ύλης του παραγωγού, με αποτέλεσμα την πτώση του τζίρου κυρίως στις πωλήσεις στο χονδρεμπόριο.

Επίσης, αποδεικνύεται ότι από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή, ο ΕΦΚ στο κρασί επέφερε καίριο πλήγμα στη νομιμότητα της οινικής αγοράς, καθώς παρατηρείται έκρηξη της παράνομης διακίνησης κρασιών, κυρίως στα λαϊκής κατανάλωσης κρασιά που κυκλοφορούν συνήθως σε συσκευασίες bag in box.

Δεδομένου ότι, η έκρηξη της παράνομης διακίνησης κρασιών οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, το ελληνικό δημόσιο σε απώλεια εσόδων από πολλαπλές πηγές, καθώς όχι μόνο δεν θα εισπραχθεί ο αναλογών ΕΦΚ στο κρασί, αλλά και ο ΦΠΑ και εν τέλει και ο φόρος εισοδήματος, με αποτέλεσμα τα προσδοκώμενα έσοδα να έχουν τελικά συνολικό αρνητικό πρόσημο.

Δεδομένου ότι, η εξαιρετικά αρνητική κατάσταση που διαμορφώνεται δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την αναγκαιότητα της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, αφού ήδη τα πρώτα στοιχεία αποδεικνύουν ότι γίνεται αιτία απώλειας δεδομένων δημοσίων εσόδων και κατάρρευσης επιχειρήσεων με χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Δεδομένου ότι, ο ΕΦΚ στο κρασί αποτελεί μια παράλογη σύλληψη καθώς βάζει στο στόχαστρο έναν εξαιρετικά δυναμικό και εξωστρεφές κλάδο της ελληνικής παραγωγής.

Δεδομένου ότι, η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου μέσα σε ένα αυστηρό και πολύπλοκο ειδικό καθεστώς έγινε χωρίς καμία πρόβλεψη μηχανισμού επιβολής ελέγχου και είσπραξης.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Τι έχει αποδώσει σε έσοδα μέχρι στιγμής ο εν λόγω φόρος; Ανταποκρίνονται τα έσοδα στην αρχική εκτίμηση της κυβέρνησης;

2. Έχετε συνυπολογίσει το πρόβλημα της φοροαποφυγής που προκύπτει από την αναπόφευκτη παράνομη διακίνηση του χύμα κρασιού; Πως θα αποφύγετε τη μεταφορά των παθογενειών της εγχώριας παραγωγής αποσταγμάτων (τσίπουρο/ρακή/τσικουδιά) και στην οινοπαραγωγή που φαίνεται να ωθείται στις χύμα – παράνομες πωλήσεις που οδηγούν στην υποβάθμιση του προϊόντος, στην ένταση του αθέμιτου ανταγωνισμού και στην αποδιάρθρωση του κλάδου;

3. Προτίθεστε να επανεξετάσετε την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, προκειμένου τελικά να τον καταργήσετε ώστε να προστατεύσετε τον δυναμικό κλάδο της ελληνικής οινοπαραγωγής από μαρασμό;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου