1 Μαρτίου, 2016

«Τι γίνεται με τις εργασίες ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων;»

Με δεδομένη την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, εθνικά και δημοτικά στάδια στη χώρα, ελλοχεύοντας κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα αθλητών, προπονητών και φιλάθλων, ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Κοντονή. Ο κ. Μαυρωτάς ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να ενημερώσει για το εάν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των προβλημάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά τη χώρα, η οποία είχε ξεκινήσει από την ΓΓΑ την περασμένη Άνοιξη. Επίσης ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα για τα ποια στάδια έχουν ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση και έναρξη των εργασιών ανακατασκευής, καθώς και με ποια κριτήρια ιεράρχησης έχουν ληφθεί οι αποφάσεις έγκρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων προς επιχορήγηση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Ιεράρχηση δημοπράτησης έργων ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων»

Είναι γεγονός δυστυχώς ότι τα τελευταία χρόνια πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα και εθνικά και δημοτικά στάδια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση ως συνέπεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, της κακής διαχείρισης, της ελλιπούς συντήρησής τους, της ανεπάρκειας πόρων και των δραστικών μειώσεων των επιχορηγήσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα προβλήματα στις υποδομές, οι εκτεταμένες φθορές και η κακή συντήρηση των αθλητικών χώρων στην καλύτερη περίπτωση δυσχεραίνουν την προπόνηση των αθλητών και τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων-αγώνων, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων που ελλοχεύουν κινδύνους ακόμη και για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των αθλητών, των προπονητών και των επισκεπτών.
Με δεδομένο ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες αναμένουν τις απαραίτητες ενέργειες από την Πολιτεία προκειμένου να διορθωθούν οι προβληματικές καταστάσεις και να καταστούν αυτές πάλι πλήρως λειτουργικές.

Με δεδομένο ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την επιλογή των αθλητικών χώρων και σταδίων που επιλέγονται ιεραρχικά για την υλοποίηση εργασιών, ανακατασκευών, επιδιορθώσεων και παρεμβάσεων.
Και με δεδομένο ότι η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την άθληση όλων των ενδιαφερομένων κατηγοριών των συμπολιτών μας, με ιδιαίτερη πρόνοια για τη νεολαία, διαφυλάσσοντας πρωτίστως τη σωματική τους ακεραιότητα και την υγεία τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας; Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και σε ποιες περιοχές έχουν εντοπισθεί τα περισσότερα προβλήματα;

2. Για ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις και δημοτικά στάδια έχουν εγκριθεί οι μελέτες έργου και σε ποια από αυτά πρόκειται να δοθεί η αντίστοιχη επιχορήγηση προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής εντός του 2016; Ποια από αυτά έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ του 2015 και ποια αναμένεται να ενταχθούν στο ΠΔΕ του 2016;

3. Για ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις και δημοτικά στάδια έχει ήδη εγκριθεί η δημοπράτηση των έργων ανακατασκευής, παρεμβάσεων και λοιπών εργασιών από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι και σήμερα;

4. Με βάση ποια κριτήρια γίνεται η ιεράρχηση της έγκρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που είτε έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση είτε έχουν δημοπρατηθεί;

5. Έχετε εξετάσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων-εργασιών με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πέραν του ΠΔΕ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχετικά