27 Ιουνίου, 2016

Απαράδεκτες συνθήκες περίθαλψης στα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ Πάτρας

Στα προβλήματα και τις ανάγκες για ύπαρξη βελτιωτικών ενεργειών στα ΠΕΔΥ Πάτρας αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Ενώ αποτελεί ανάγκη για τους πολίτες η εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο ΠΕΔΥ Πάτρας εδώ και ένα χρόνο παρατηρούνται προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων εξέτασης των ασφαλισμένων, καθώς και στην έλλειψη πρόβλεψης για τεχνική τους υποστήριξη, στην έλλειψη κλιματιστικών – απαραίτητων και για τα μηχανήματα, αλλά κυρίως για τις ευαίσθητες ομάδες πολιτών, που πρέπει να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες καύσωνα - και στην ανυπαρξία αναλώσιμων. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας των μηχανημάτων και των κλιματιστικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες περίθαλψης στα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ Πάτρας»

Η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, να έχουν πρόσβαση στις βασικές ιατρικές υπηρεσίες και ειδικά σε προληπτικές εξετάσεις.

Στα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ Πάτρας, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έχουν επισημανθεί τα προβλήματα και οι ανάγκες για ύπαρξη βελτιωτικών ενεργειών στη λειτουργία των μηχανημάτων εξέτασης των ασφαλισμένων. Εντούτοις, τα προβλήματα συνεχίζουν. Πιο συγκεκριμένα, ο μαστογράφος βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού, σχετικής άδειας από το κέντρο «Δημόκριτος» αλλά και πλημμελούς οργάνωσης της υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου. Οι γυναίκες του νομού αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα για τον πολύτιμο προληπτικό έλεγχο του μαστού ή ακόμη χειρότερα να μην προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και με το μηχάνημα του τεστ κοπώσεως που επί 20 ημέρες βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Βασική επίσης προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων είναι η ύπαρξη συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Η έλλειψη όμως κλιματιστικών – που είναι γνωστή στο Υπουργείο εδώ και ένα χρόνο- στο μισό κτήριο των πολυιατρείων του ΠΕΔΥ δε βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας λόγω και του καύσωνα που έχει ενσκήψει τις τελευταίες ημέρες.

Στα παραπάνω προστίθεται η έλλειψη πρόβλεψης για τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και η ανυπαρξία σχεδόν αναλώσιμων.

Επειδή η πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί δικαίωμα των πολιτών που πληρώνουν το υψηλότερο ασφάλιστρο στην Ευρώπη

Επειδή, παρά τις υποσχέσεις περί αναβάθμισής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την κυβέρνηση, τα προβλήματα παραμένουν και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του μαστογράφου και του μηχανήματος για τεστ κοπώσεως στα πολυιατρεία του ΠΕΔΥ Πάτρας ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον σχετικό πρόβλημα;

2. Θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να υπάρξει προμήθεια των απαραίτητων κλιματιστικών που είναι απαραίτητα και για τη λειτουργία των μηχανημάτων στα πολυιατρεία αλλά και για την ανακούφιση των πολιτών, ειδικά των ατόμων τρίτης ηλικίας;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας